Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Skeel
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Skeel (Scheel)

Jysk uradel, kendt fra 1366, nulevende


Skeel vaaben

,

Skjoldet er tværdelt og øverste felt delt lodret, tinkturerne er sølv (hvidt), rødt og blåt.
På hjelmen to svanehalse der bider i en guldring med blå sten.

Slægtens ældst kendte gods er Møgtved - senere Nygård nær Kolding. Senere havde de Hegnet og Jungetgård på Salling. De har været dygtige godsejere, for antallet af godser i Nordjylland stiger støt gennem 1400- og 1500-tallene, og sidst i 1500-tallet bliver de højadel med rentemester, lensmænd etc. I kong Christian IVs tid er der 3 brødre Albret, Otte og Jørgen, der er riddere, den ene var rigsmarsk, den anden rigsadmiral, og to af dem var lensmænd. (Generation 9, første kuld). Derefter var de højadel i mange år, nogle blev grever og skriver sig Scheel (ikke at forveksle med den indvandrede slægt Scheel), og de har stadig adskillige godser.

Danmarks Adels Aarbog 1949 side 87.
Rettelser: 1952 s 74; 1955 s 120; 1967 s 22; 1974-75 s 25.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er ikke komplet iflg DAA. Den er komplet til og med generation 9, dvs alle der er født før 1600.
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Skeel  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated sep 2016.
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.