Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  'Saltensee' [af Linde]
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

'Saltensee' [af Linde]

Jysk og sjællandsk uradel, kendt (-1343-1496-)

'Saltensee' [af Linde] vaaben

Skjoldet er delt (lodret) ved et tindesnit af sølv (hvidt) og rødt,
der er 3½-4 høje tinder.
På hjelmen to horn, et rødt og et hvidt.

Slægtens medlemmer har næppe hørt ordet Saltensee nogensinde og slet ikke som slægtsnavn. Det er opfundet af slægtebogsfruerne. Ordet Saltense (med eet e) ses i et eller flere af de gamle breve på latin, og kan teoretisk være et slægtsnavn, eller kan være latin for 'af Saltø' eller et andet sted 'Salt...'. Flere af slægtens medlemmer brugte Bratze / Brase / Brasce som tilnavn.

Slægten består af 2 grene:
- Den mindre gren havde Linde (Lindegård) nær Randers, og Hørsholm i N-Sjælland. Lindegård var et lille gods, idag en landsby 10 km NØ f Randers. Den havde de faktisk kun i 2 generationer, så det er lidt misvisende at vi kalder dem efter den. Hørsholm (dengang Hørningsholm) havde de også kun i to generationer. Grenen hører til den højere lokaladel, da den ene af de to mænd var høvedsmand.
- Den større gren var almindelig lokaladel (der var 1 ridder), og dens gårde Ørum, Stårupgård og Majgård lå ved Limfjorden, lige Ø f Skive.
Dertil er der flere uplacerede.

Danmarks Adels Aarbog 1914 side 385.
Ingen rettelser.

Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. En lille håndfuld uplacerede kan dog ikke ses (!) Jeg har samlet grenene i eet træ, men Erik, Grumme og Nicolaus er ikke brødre.
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      'Saltensee' [af Linde] stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  'Saltensee' [af Linde]  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated jul 2015
with a program by Steen Thomsen.