Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Neb
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Neb

Sjællandsk uradel, kendt (-1268-1515-)

H. Petersen: Danske adelige Sigiller f 13 og 14 Aarh. 1897. Nr 458.vaaben

Våbnet er et anker, sort i sølv (hvidt) felt.
I reglen vender ankeret med toppen ned mod heraldisk venstre, men andre stillinger ses.
På hjelmen en båd med fjerbusk på begge stævne. Senere et omvendt anker eller 3 hejrefjer.
Slægten Hasenberg på Sjælland førte samme skjold, men på hjelmen en vifte af 9 påfuglefjer.
Slægten Grubbe [af Fæbæk] på Langeland førte også et anker, men farver og hjelmtegn kendes ikke.

Slægten Neb var i 1200- og 1300-tallene en af de mægtigste slægter på Sjælland og tildels i Skåne. Flere riddere og et par droste, altså klart højadel. Senere gik det svært tilbage, og mange af mændende havde end ikke eget gods, men var fogeder og lensmænd på andres godser. Altså klart lavadel. Så vidt vi ved, er der ikke et eneste gods, som de har ejet i 3 generationer. Ellers har de været spredt over det meste af Sjælland, med enkelte i Skåne og een på Lolland.
De to yngste grene (Niels Henriksens og Bents) har tilknytning til Sørbylille i hhv 1485 og 1411. Sørbylille ligger 5 km SØ f Slagelse, og 6 km fra Sørbylille ligger Fårdrup, hvor Peders farfar havde sin hovedgård, så begge grene må stamme fra egnen SØ f Slagelse.

Danmarks Adels Aarbog 1906 s 300.
Rettelser: 1915 s 609; 2006-08 s 779.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er revideret i forh.t DAA: konstruerede personer og meget usikre er udeladt, flere ændringer er indført (se bemærkninger til DAA). Stamtavlen består derefter af 6 adskilte grene - de 6 mænd er IKKE brødre. En håndfuld uplacerede kvinder, hvoraf flere mangler i DAAs tavle, kan dog ikke ses.
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Neb stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Neb  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated maj 2015
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.