Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Lindenov
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Lindenov - til 1600

Sønderjysk uradel, kendt (-1381-1738-1772-)


Lindenov vaaben

Skjoldet er delt lodret, første felt rødt med 3 grønne lindekviste fast på delingen,
andet felt tværdelt 3 gange af rødt og sølv (hvidt).
2 eller 4 tværdelinger er også set,
og lindekvistene begyndte som et halvt træ.
På hjelmen to horn, et rødt og et tværdelt rødt/sølv.

Slægten Lindenov tog navn efter kongens bud af 1526 om at adelen skulle tage sig slægtsnavne 'ligesom i andre kristelige kongeriger sæd er'.

Deres stamgods var Fovslet ved Kolding som de havde 1381 da vi først hører om dem, og så i 6 generationer til 1584, hvor det bliver mageskiftet (byttet) mod Gavnø på S-Sjælland. Det lå i Sønderjylland, men grænsen 1864 blev trukket gennem Tyrstrup hrd, så Ødis sogn (m fl) kom til Nørrejylland.

Indtil 1600 rummer slægten 2 riddere, 9 lensmænd, 3 rigsråder og en admiral - det er næsten halvdelen af de her behandlede voksne mænd! Rd Hans Johansen Lindenov (1573-1642) blev kaldt 'den rige': han havde 17 herregårde (vel, nogle af dem købte og solgte han undervejs). Dermed hører slægten klart til højadelen.

Slægtens sidste mand var oberstløjtnant Godske Lindenov (1688-1738). Sidste kvinde var måske hans datter, hun hed Marie Elisabeth Lindenov (-1769-1772-) og havde været gift i Deutschland, hvor hun døde.

Danmarks Adels Aarbog 1902 side 277-90.
Rettelser: 1906 s 505; 1911 s 575; 1923 s 552; 1940 s 170; 1944 s 109; 1952 s 71; 1953 s 40; 1955 s 115; 1956 s 36; 1958-59 s 55; 1974-75 s 23.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA - men kun til 1600, dvs generation 8 med, derefter mangler der 50 personer, så det er kun halvdelen af slægten du kan se. Et par uplacerede kan dog slet ikke ses (!)
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Lindenov  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated okt 2016
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.