Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  'Krognos'
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

'Krognos'

Skånsk uradel, kendt (-1302-1573)

'Krognos' vaaben       'Krognos' vaaben variant

Våbnet var en sort vinge eller fjederham i guld felt.
Sort figur i guld er en yderst sjælden farvekombination i Danmark,
måske fordi det er farverne på den tyske ørn.
Måske er det derfor at en variant som den viste har været brugt.
På hjelmen 5 senere 13 påfuglefjer.

Denne slægt brugte aldrig slægtsnavn, 'Krognos' er noget slægtebogsfruerne har opfundet, og det er endda uvist om det har været øgenavn til et af slægtens medlemmer. Det nærmeste vi kan komme, er en svensk adelsmand i Småland ved navn Erland Kroknaef (-1306-), men han havde et helt andet våben, så han har intet med den skånske slægt at gøre.

Der er flere slægter der fører en vinge som ligner meget: Geet i Skåne og Småland, en Holger Åkason og hans søn i Småland og på Öland. En våbengruppe Havelberg i Pommern fører to vinger, der ligner meget, måske kunne de smelte sammen til Krognoses ene.

Slægtens første kendte medlem skrev sig til Färilde i Skåne, det hedder idag Färlöv og ligger lige NV f Kristianstad i Skånes NØ-hjørne. Senere havde de i 6 generationer Krapperup på Kullen, 30 km NV f Helsingborg. De har også haft Vittskövle ved Kristianstad, Bollerup ved Ystad, Bregentved på Sjælland, Ågård i Thy, mm.

Mange af slægtens mænd var riddere, og der er også lensmænd og rigsråder, så den må klart placeres i højadelen.

Stamtavlen i DAA er sammenhængende, men der er et par tvivlsomme personer, og een der flyttet til en anden slægt, dem tager jeg ikke med. Derved bliver slægten opdelt i 3 adskilte grene.

Danmarks Adels Aarbog 1893 s 270.
Rettelser: 1897, 502; 1901 s 554; 1906 s 492; 1931 s 158; 1942 s 118; 2006-08 s 777.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

 

Färilde grenen

      'Krognos' stamtavle

 

Vittskövle grenen

      'Krognos' stamtavle

Krapperup grenen

De 3 sidste generationer er i DAA udskilt som Den nyere Slægt.
      'Krognos' stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  'Krognos'  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated mar 2015
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.