Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Knob
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Knob

Holsteinsk uradel i Danmark, kendt (-1252 - vist 1581)

Knob vaaben

Våbnet er en opspringende ulv, sølv (hvid) i blåt felt.
På hjelmen ½ ulv op af en skanskekurv.
Dermed hører slægten til våbengruppen Wulf, som også omfatter
Pogwisch, von der Wisch, Brokowe, Wulffersdorf, Kalf, Rixdorf, Owe, Wiltberg.
Der kan ikke påvises slægtssammenhæng mellem disse slægter, så den ligger i givet fald langt tilbage.

Slægten har sit navn efter borgen/herregården Knoop i Sønderjylland / Südschleswig. Den ligger lige N f Kiel, idag på N-bredden af Nordostseekanal (Kielerkanalen), lige N for den gamle dansk-tyske grænse. Den må betragtes som en af de første borge der er bygget af Holsteinske adelsmænd i Sønderjylland, efter at kong Abels enkedronning Mechtilde i 1260 havde pantsat landet mellem grænsen og Slien til sine sønner, og senere testamenteret det til sin bror grev Gerhard af Holstein.
Slægten kom til Danmark i 1400-tallet, og det seneste dødsfald vi kender er 1581.
Den rummer en håndfuld riddere, flere lensmænd og høvedsmænd og en rigsråd, og hører således til højadelen.
Den har i flere generationer haft godserne Gyllebo i Skåne (10 km NV f Simrishamn) og Vadstad i Halland (i nærheden af Falkenberg).

En lille fynsk slægt Knob er blevet blandet ind. De havde Vejlegård i Vejle s på Fyn, 15 km S f Odense, men kendes kun fra slægtebøgerne. Til gengæld ses de på ligsten med våbenanetavler, deres våben var en harpy (jomfruørn, jomfru i fjederham, ørn med kvindehoved), ligesom Kalf [I], eller en af de holsteinske slægter van Owe, Rigstrup, Storm [I] eller Wiltberg.

Danmarks Adels Aarbog 1899 side 240.
Rettelser: 1906, 498; 1911, 572; 1915, 605; 1923, 551; 1931, 73; 1955, 115. Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Knob stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Knob  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated 11 okt 2013
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.