Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  MMMMM
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

'Jernskæg'

Sjællandsk uradel, kendt (-1351-1513)

'Jernskæg' vaaben

Våbnet er en hvid ibsskal i blåt felt.
På hjelmen en ibsskal - eller to vesselhorn - eller to vesselhorn hver besat med 4 ibsskaller.
Nogle slægtebøger mener at hjelmtegnet skal være en hvid 'rydser'hat (russer?)
- andre siger en blå hat med bred skygge herover 15 faner blå og hvide.
En mulsingeskal hedder i heraldikken en ibsskal, fordi det var det pilgrimstegn man fik med hjem,
når man havde besøgt St Jacobs grav i Santiago de Compostela. Og Jacob = Jep = Ib.

Denne sjællandske uradelsslægt har fået tillagt navnet 'Jernskæg', uvist hvorfor. I Norge har slægten Baden fået samme navn tillagt - blot til forvirring. Nogle enkeltpersoner har brugt navnet (de har vel været gråskæggede), men de hører ikke til slægten.

Slægtens tre linjer kan ikke knyttes sammen, de kaldes Herlev-linjen, Ellinge-linjen og Frøslev-linjen . Herlev er hverken Herlev ved København eller Härlöv i Skåne, men Nr Herlev i Nordsjælland. Frøslev er det på Stevns, og Ellinge er idag Løvenborg SV f Holbæk. De har også ejet godser og parter i Jylland og Skåne, men de var ellers bofaste sjællændere.
Slægten rummer riddere, høvedsmænd og en bisp, så den er klart højadel , selvom de fleste var almindelig lokaladel.

Samme våben blev ført af slægten Steen [m ibsskal] i Jylland, men nogen slægtsforbindelse kan ikke påvises. En lille slægt i Norge begynder med Herluf Pedersen (-1410-1458/59), og da navnet Herluf er mest almindeligt på Sjælland, hører de måske med til slægten. Ibsskallen føres også af nogle enkeltpersoner, som heller ikke ses her.

Danmarks Adels Aarbog 1899 side 184.
Rettelser: 1901 s 564; 1906 s 497; 1911 s 572.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

 

Herlev-linien
      Jernskæg stamtavle - Herlev-linien
Ellinge-linien
      Jernskæg stamtavle - Frøslev-linien
Frøslev-linien
      Jernskæg stamtavle - Ellinge-linien

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  'Jernskæg'  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated okt 2014
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.