Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Holck
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Holck

Sønderjysk uradel, kendt fra 1315, nulevende

Holck vaaben

Holcks våben er 7 liggende røde mursten arrangeret som sparre (trappe op - trappe ned) i sølv (hvidt) felt.
På hjelmen 7 faner, skiftevis hvide og røde.

Der er adskillige adelsslægter Holck/Holk:

Holck [med mursparre] som denne side handler om.
von Holck adlet 1810, nulevende. Stamtavle også i DAA 1925.
Holck i Norge som førte Bolts våben.
Holk [med hoved] som førte et skægget mandshoved set forfra i skjoldet. Det var en lille slægt i N- og Ø-Jylland, kun 6 personer kendes (-1378-1432-). Også kaldet Holk [I].
Holk [med holk], her kendes kun een mand, der satte sit segl på et brev på Sjælland i 1342. Ordet holk betyder noget udhulet, fx et trug, det er nok det der kan ses i hans skjold. Måske samme våben som ses kalkmalet i Aarhus Vor Frue i skjoldefrise 1. Også kaldet Holk [II].

Holck [med mursparre] ses første gang 1315, hvor Erik Holck var marsk hos hertug Erik af Sønderjylland. Senere var han marsk hos kong Valdemar Atterdag. (Marskens embede svarer til en overgeneral og krigsminister).

Slægtens stamtavle er delt i tre linier:
- Den ældste linie som begynder med marsk Erik (-1315-1327-),
- Barritskov-linien (-1484-1599-) som havde Barritskov Ø f Vejle,
- Blansgård-Rønhave-linien måske fra 1428, som havde Blansgård på Sundeved og Rønshave på Als, 5 km N f Sønderborg. Den lever endnu og er grever og friherrer.

Barritskov ligger 25 km Ø f Vejle, nær Juelsminde. Den havde de i alle 4 generationer, indtil linien uddøde. Sidste generation havde også Bratskov i Han hrd mlm Thy og Vendsyssel. Linien rummer ingen riddere, men en amtmand og en lensmand, og må med resten af slægten placeres som højadel.

Danmarks Adels Aarbog 1925 s 425.
Rettelser: 1935 s 147; 1936 s 126; 1940 s 172; 1947 s 105; 1956 s 38; 1958-59 s 57; 1958-59 s 58.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er ikke komplet iflg DAA.
Men den er komplet frem til 1600 dvs generation 7 med. Der mangler 15 personer i generation 8 og 9, foruden alle greverne og friherrerne frem til idag.
Uplacerede i stamtavlen kan ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

Ældste linie

     

Barritskov-linien

     

Blansgård-Rønshave-linien gen 1-7

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Holck  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated okt 2011
with a program by Steen Thomsen.
Enlarged may 2017.
Enlarged apr 2019.