Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Greverne af (Nørre) Halland
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Greverne af (Nørre) Halland

(ca 1195 - caca 1350), efterkommere af kong Valdemar Sejr.

Greverne af (Nørre) Halland vaaben

Våben: Tværdelt i blåt og sølv, i 1' felt en gående guld leopard el løve, i 2' felt røde hjerter.
På hjelmen leoparden/løven.

Greverne af Halland / Nr Halland stammer fra kong Valdemars Sejrs barn Niels (ca 1195 - 1218) med en ukendt frille, og slægten er kun på 4 generationer.

De førte nogenlunde samme våben som Skarsholm-slægten (der begynder med en halvbror til Niels). I DAA anføres slægten som en linje af Skarsholmslægten, det er strengt taget noget sludder. Her er stamtavlen Skarsholm

Slægtens kendteste medlem er grev Jacob (ca 1246 - ca 1309), der blev hængt ud som hovedmand i mordet på kong Erik Glipping i Finderup Lade 1286. Rimeligvis havde han ikke noget med det at gøre, selvom han var modstander af mere magt til kongen.

Danmarks Adels Aarbog 1916 s 420: Skarsholm slægten.
Rettelser: 1923 s 557. Rettelserne ses her, fælles for Greverne af Halland og Skarsholm-slægten.
Bemærkninger til DAA
Revideret i: G Lunau: Huset Nørrehalland, i Medd fra Dansk-skaansk Forening 1956 IV.
Svend Cedergreen Bech: Dansk Biografisk Leksikon. 1979-84.

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA og Lunau. Uplacerede kan dog ikke ses (!) Navneliste (sammen med andre fyrstelige).

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Greverne af (Nørre) Halland  >  Top.

E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated 15 dec 2006
with a program by Steen Thomsen.