Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Gøye
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Gøye

Lollandsk uradel, kendt (-1296-1698/1724)

Gøye vaaben

Våbnet er blåt med 3 sølv (hvide) ibsskaller på skrå, arrangeret som skråbjælke.
Enkelte medlemmer lagde dem på en skråbjælke.
Med skråbjælke ligner det Vietinghoff fra Westfalen i Deutschland, de kom til Danmark og Sverige i 1600-tallet.
På hjelmen 2 ibsskaller, med 5 påfuglefjer op af hver.

Gøye er en gammel slægt, som hørte til højadelen hele sin tid. Der er talrige riddere og lensmænd, rigsråder, rigshofmester, hofmarskal etc.
Den første der kendes er drost Matheus de Floretorp = Mads til Flårup, som beseglede 1296 med Gøyevåbnet. Stamtavlen starter i 1300-tallet, og slægten uddøde i mandslinien i 1698 med Marcus Gøye, hans datter Charlotte Amalie døde 1724.

Fra begyndelsen havde de godser på Lolland:
  I vest: Asserstrup og Meltofte nær Nakskov.
  Midtpå: Flårup, Kærstrup, Galmindrup og Kelstrup (nu: Bremersvold) nær Maribo.
  I øst: Radsted og Krenkerup nær Sakskøbing.
Senere var de også på Sjælland (Torbenfeld, Gunderslevholm), på Fyn (Brahesholm, Hvidkilde, Kyle (nu: Hofmansgave)), i M-Jylland (Skærsø, Clausholm) og i Skåne (Bollerup, Torsjö).

Stamtavlen opdstilles i tre linjer, hvis forbindelse ses af adskillige indbyrdes godshandeler, men en fælles stamfar kender vi ikke. Den største linie brugte slægtsnavnene Staverskov og Gøye, allerede fra 1300-tallet. (Slægten Staverskov ses i Sønderjylland på samme tid). Slægtebøgerne har lange rækker af Gøye'r, som ikke kan påvises historisk, og derfor ikke er med i stamtavlen i DAA.

Navnet Gøye bruges allerede fra slutningen af 1300-tallet. Det udtales [gåjø] eller [gøje], men hvad det kommer af er uvist. Senere er det omdannet til Giøe [gø'], men det er en uskik, som heldigvis uddøde midt i 1900-tallet. Det er oprindeligt et tostavelsesord, og har altså ikke noget med fuglen gøg at gøre. En uvidenskabelig hypotese kunne være, at det er kortform af papegøje, givet som øgenavn til en snakkesalig, ligesom Ravn til sorthårede, Skram til arrede, Falk til skarpøjede, Skeel til skeløjede, Høg til krumnæsede og På(fugl) til Ólafur - den lapsede islandske sagahelt.

Danmarks Adels Aarbog 1896 side 140.
Rettelser: 1897 s 507; 1901 s 558; 1906 s 495; 1911 s 570; 1915 s 594; 1923 s 551; 1935 s 143; 1938 s 134; 1939 s 119; 1944 s 108; 1953 s 39; 1953 s 40; 1955 s 114; 1974-75 s 23.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

Linien Krag

      Gøye stamtavle: linien Krag

Linien uden slægtsnavn

      Gøye stamtavle: linien uden slægtsnavn

Linien Staverskov og Gøye

      Gøye stamtavle: linien Staverskov og Gøye

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Gøye  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated jan 2015
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.