Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  'Gjødesen' (Rask)
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

'Gjødesen' (Rask)

Jysk uradel, kendt (-1498-1600)


'Gjødesen' (Rask) vaaben 'Gjødesen' (Rask) vaaben 'Gjødesen' (Rask) vaaben 'Gjødesen' (Rask) vaaben 'Gjødesen' (Rask) vaaben 'Gjødesen' (Rask) vaaben

Slægten 'Gjødesen' (Rask) førte ca lige så mange forskellige våben, som der var personer!
Det multikulørte spørgsmålstegn betyder: Farver ukendte eller usikre.
 
1: Den variant professor Storck tegnede omkring 1900.
    Den følger beskrivelsen i Nyt Dansk Adelslexikon (NDA).
2: Varianten fra Erik Gjødesens segl 1498: 4 lyn fra en sky.
3: Varianten fra hans bror Søren Gjødesens segl på samme dokument.
4: Den var han åbenbart utilfreds med,
    for 1530 havde han lagt et par strømme til og trukket et par spidser fra stjernen.
5: Varianten med 3 skrå strømme ses på Sørens dattersøns ligsten:
    Claus Glambek [II] i Hvirring Kirke. Her er det courtoisie-vendt.
    Det må være herfra NDAs variant stammer, så den er spejlvendt,
    og den har en strøm for meget. Farverne har jeg taget fra NDA.
6: Den variant Lisbeth Bryske tegnede i sin våbenbog. Den må kaldes misforstået.
 
På hjelmen skal der (efter NDA) være en sølv (hvid) ørn.
men på ligstenen er det bare en siddende fugl med lukkede vinger.

'Gjødesen' var en lille lav- eller lokaladelsslægt på herregården Rask i Hvirring s, 15 km V f Horsens.
Der er en kategori kaldet 'Lavadelsslægt med vaklende våbenføring', (når der er knebent med brød på bordet, er heraldiske finesser ikke øverst på dagsordenen).
At bruge den betegnesle på Gjødesen må vist kaldes en underdrivelse.

Ingen stamtavle i Danmarks Adels Aarbog.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste Gjødesen
Navneliste Rask

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

 

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Gjødesen (Rask)  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated feb 2018
with a program by Steen Thomsen.