Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Friis [af Hesselager]
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Friis [af Hesselager]

Fynsk uradel, kendt (-1378-1716-1763)

Stamtavle til ca 1600

Friis [af Hesselager] vaaben

Våbnet er 3 siddende egern, 2 over 1, enkelte nøjedes med 1 egern.
Tinkturerne (farverne) var sorte egern i sølv (hvidt), røde egerne er set tidligt i 1300-tallet.
På hjelmen 2 sorte egern siddende omkring et træ.

Navnet Friis er nok oprindeligt blevet givet til en friser, men det fortaber sig i forhistoriens mørke. Der er flere andre adelsslægter Friis, foruden en del løsgængere med navnet.

Slægten rummer een ridder, 5 lensmænd og 2 mænd der var kongens kanslere, så den hører til højadelen, selvom hovedparten af medlemmerne var mere lokaladel.
Hesselagergård på SØ-Fyn havde de i 6 generationer ca 1440-1682. Den ligger midt mellem Nyborg og Svendborg. Det var dog først under kansler Johan Friis (1494-1570) at den blev en stor herregård.
Lundby og Ørbæklunde - som nok er det samme sted - havde de i 7 generationer (-1414-1682-). Den ligger 10 km SV f Nyborg, dvs 10 km N f Hesselager.
Årslevgård havde de i 4 generationer fra 1414 til 1576. Den ligger 10 km SSØ f Odense, det er 25 km NV f Hesselager.
De havde også i et par generationer Borreby på Stigsnæs (SV-Sjælland) og Hagested ved Lammefjorden (NV-Sjælland), men ellers havde de ikke gods udenfor Fyn.

Slægtens kendteste medlem er Johan Friis (1494-1570), der var kansler fra 1536 til sin død, omtrent svarende til indenrigsminiser og justitsminister. Han var en yderst velbegavet og dygtig mand, der især under kong Frederik II fra 1559 havde stor magt.
Hans brorsøn Christian Friis (1556-1616) var kong Christian IVs kansler 1596 til sin død. Også han var en dygtig mand, men havde ikke så vide udfoldelsmuligheder under kong Christian IV.
Sidste mand af slægten døde 1716, hans søster 1763.

Danmarks Adels Aarbog 1942 side 51.
Rettelser: 1955 s 119; 1958-59 s 60; 2000-02 s 607.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA, herunder sammenkobling af 3 grene.

Nedenstående stamtavle er ikke komplet iflg DAA, der mangler 35 personer i generation 9 og 10, alle født efter 1600.Enkelte uplacerede kan dog ikke ses (!)
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Friis [af Hesselager]  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated jul 2016.
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.