Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Budde
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Budde

Tysk uradel fra Pommern, i Danmark, på Saaremaa (Øsel), og i Norge, kendt (-1517-1795-)

Budde vaaben       Budde vaaben                  
Våbnet er venstre-skrådelt ofte med delingen let sænket,
herover en halv enhjørning fast på delingen, herunder ruder (skrå skaktern).
Mange farvestillinger er set:
I Danmark rapporterer DAA sølv (hvid) enhjørning i blåt og sølv/blå ruder,
det stammer fra Siebmachers gamle våbenbog, og er citeret mange steder.
Men det er nok forkert.
Anne Rønnows våbenbog fra 1608 har rød enhjørning i sølv og sølv/røde ruder.
I Pommern sølv enhjørning i blåt (evt omvendt), men med guld/blå ruder.
Et malet våben fra Pommern 1598 viser dog rød enhjørning i sølv (hvidt), blå og sølv ruder.
På Saaremaa (Øsel) og i Norge sølv enhjørning i rødt (el omvendt) og sølv/sorte ruder.
På hjelmen en krone og den halve enhjørning.
Samme skjold (men andre farver) førte slægterne
Gantzkow, Lockstedt og Sellin i Mecklenburg og Pommern.

Slægten Budde er uradel fra Pommern, og navnet udtales derfor med hårdt 'd'. Det er en almindelig misforståelse at den kommer fra Saaremaa (Øsel). Der er 2 grene af slægten:
- den i Pommern kendes fra 1517/18 og havde endnu 1686 godset Rinow i Kreis Regenwalde,
- den i Danmark og Norge var den der uddøde sidst.
I første del af 1600-tallet var en Joachim von Budde hofmarschal hos hertugen af Pommern-Wolgast.
Den sidste dansk/norske Budde anses for død omkring 1800, det sidste spor er 1795, hvor Anna Sophie Budde blev begravet i Helsingør. Men det er ikke så nemt at afgøre, da de fleste Budde'r på denne tid var fattigfolk i Nordjylland.

Slægten sad på adskillige godser i Pommern, herunder: Neetzow, Gramzow, Rinow, Giesekow, Neu-Belz.
Neetzow havde de fra 1517/18, det ligger ligger mellem Greifswald og Anklam i Pommern, ca 50 km SSØ for Stralsund. Der er idag hotel i det fantasifulde slot fra 1850.
Gramzow ligger nærved.
Rinow ligger nær Resko i nuværende Polen, 65 km NØ f Szczecin (Stettin) i daværende Hinterpommern.
Giesekow og Neu-Belz ligger også i daværende Hinterpommern.
Sidste livstegn fra slægten i Pommern er fra Rinow 1686.

To brødre fra Neetzow: Godslev Budde (-1571-1622) og Mathias Budde (-1575-1591) kom i 1570'erne til Danmark og fik ansættelse ved hoffet. Godslev endte som lensmand til Børglumkloster i Vendsyssel, og Mathias som lensmand/statholder på øen Saaremaa i Østersøen, hvor hans efterslægt levede i flere generationer. (Øen var dansk 1559 - 1645 med navnet Øsel, derefter svensk, så russisk og endelig estisk). Af deres efterkommere var mange officerer i Norge, men de sidste Budde'r var i Danmark.
Slægtens historie i Danmark-Norge er begrædelig: De starter som højadel: hofjunkere og lensmænd, så er de højtstående officerer og godsejere, så løjtnanter og halvgodsejere, og senest husmænd, daglejere, fiskere og tiggere.

Udover de nævnte og nogle af officererne, er også den unge Agnete Sophie Budde (1660-1678) en kendt dame. Hun var som fattig og forældreløs kommet i huset hos enken grevinde Birgitte Skeel i København, men lod sig overtale af naboen fru Regitze Grubbe til at give sin frue gift - 3 gange, dog uden at mordet lykkedes. Hun blev dømt og halshugget. Hendes gravsten er indmuret i Holmens kirke i sakristiets lille stue. Den historie kan læses i Personalhistorisk Tidsskrift 1914 s 49-70.

Andre slægter Budde

Der er flere adelsslægter Budde, og mange borgerlige slægter, navnet er ikke ualmindeligt, heller ikke i dag.
Budde i det gamle fyrstendømme Rügen (som blev en del af Pommern), førte en ugle i skjoldet, og ses fra 1258 frem til 1449/54 og måske længere. De havde landsbyen/godset Buddenhagen. De to slægter er tidligere blevet blandet sammen.
Den lille slægt Budde [af Lolland] er vel en gren af den fra Rügen, men det er usikkert. En af dem førte en gren eller hjortetak mellem 3 stjerner, måske er det hustruens våben, hun var en Fiend med en pil mellem 3 stjerner.
Der er også en tysk slægt Budde i Kurland (Letland) med skyskurer (bugtede linjer) i skjoldet. Den stammer fra Osnabrück-egnen og var også i grevskabet Ravensberg lige S for. Kendt i hjemlandet (-1189- ca 1600), i Kurland var de med 3 generationer (-1532-1631/48). I våbenbøger er de blevet blandet sammen med Budde med enhjørningen.
  Adelsslægten Budde skal ikke forveksles med den borgerlige norske slægt Bude / Budøe, selvom de oftest staves Budde. De udtales med blødt 'd'. De kendes fra 1607 og har en overgang ført Buddes våben og anset sig for en gren af den adelige slægt. Flere generationer har levet i Danmark, hvor sidste generation lever endnu (2013). Se Personalhistorisk Tidsskrift 1884.
  I Malmö kendes en lille rådmandsfamilie Budde (-1405-1528-). Se Personalhistorisk Tidsskrift 1984. s 3.
  Der har også været Budde'r i Mecklenburg, men de førte andre våben: fugleklo, ulvekrog.
  En preussisk officersslægt Budde blev adlet dér i 1904 og ses endnu 1929.
  En kvindelinie fra Vendsyssel af den pommersk/danske slægt bruger endnu Budde som mellemnavn.

Stamtavle

Danmarks Adels Aarbog 1890 side 128.
Rettelser: 1891 side 489; 1893 side 538; 1897 side 492; 1901 side 544; 1906 side 487; 1915 side 591; 1929 side 307; 1944 side 107. Rettelserne ses her.
Stamtavlen er udbygget af flere - uden rettelser i DAA, se nærmere i: Bemærkninger til DAA. Her ses også kildehenvisninger til ovenstående.

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA med mange udbygninger. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Budde stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Budde  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated 28 okt 2013
with a program by Steen Thomsen.
Revideret aug 2014.
Revideret jun 2020.