Steens forside (Homepage)  >  Hovedside slægt (Genealogical Mainpage)  >  Efternavne (Surname page)   >  Surnames and persons
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Steen Thomsens genealogiske samling: Efternavne Danmark mm.
Genealogical collection Surnames Danmark etc.
- Surnames Z ...

Jeg har slægtsforsket siden 1985, og har ca 35.000 personer i databasen. Her er 20.000 personer i Danmark mm, idet nulevende ikke er med. Hvis vi har nogen til fælles, så skriv.

I have done genealogical research since 1985, and have about 35,000 persons in my database. Here are 20,000 Danes (etc), excluding those alive. If we have any in common then write me.


Directly to first letter of surname (file):
[other] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Þ U V W Y Z Æ Ø Å
On this page:
Total 83 persons. 27 Surnames.

Zachariasdatter (1), Zacho (1), Zahl (1), Zahle (17), Zedlitz (2), Zeideler (2), Zeletsky (2), Zelle (1), Zeller (1), Zeltner (1), Zernichow (3), Zetler (4), Zettler? (1), Zeuthen (1), Zimmermann (2), Zimsen (2), Zinch (7), Zinn (7), Zipelius (4), Zitscher (4), Zoëga (7), Zonesdatter (2), Zrza (4), Zucker (2), Zumpe (2), Zytphen (1), Zöylner (1),

Zachariasdatter, Cathrine (ca 1680 - ugift 1696 -)

Zacho, Inger Kirstine (1911 - 2001)

Zahl, Martin Samuel (ca 1690 - 1728 -)
   Skrædder i København

Zahle, Abraham (1723 - )

Zahle, Agnete (1877 - 1963)

Zahle, Anna Christina (1721 - )

Zahle, Birgitte (1910 - )

Zahle, Christian Gottlieb (1752 - 1817)
   Præst til Slaglille og Bjernede på Sjælland

Zahle, Dorothea Elisabeth (1728 - )

Zahle, 'Fritz' Frederik Caspar Conrad Friboe (1842 - 1930)
   Højesteretssagfører i København

Zahle, Gudrun (1880 - 1967)

Zahle, Gunnar (1879 - 1880)

Zahle, Herluf (1873 - 1941)
   Departementschef, gesandt i Berlin, kammerherre i København

Zahle, Holger (1884 - 1954)
   Overretssagfører i København

Zahle, Johan Christian Julius (1795 - 1872)
   Præst til Kirke Stillinge på Sjælland, provst

Zahle, Johannes Christian (1719 - 1795)
   Præst til Thumby og Struxdorf i Südschleswig

Zahle, Jørgen (1913 - )
   I København

Zahle, Otto (1875 - 1972)
   Rektor ved Zahles Skole i København

Zahle, Torben (1882 - 1938)
   Direktør for De Danske Papirfabrikker i København

Zahle, Vagn (1912 - 2004)
   Overlæge i psykiatri i Århus

Zedlitz, Eleonora von (ca 1660 - 1711)

Zedlitz, Friederich von (ca 1625 - 1651 -)
   Major i Danmark

Zeideler, Nicolai (ca 1752 - 1801 -)
   Bogholder ved en enkekasse i København

Zeideler, Olena Catharina (1786 - 1801 -)

Zeletsky, Beata (ca 1665 - før 1673)

Zeletsky, Georg (ca 1630 - 1671)
   Kgl Hofmester

Zelle, NN (ca 1760 - )
   Glarmester, vist i Skanderborg

Zeller, Conrad (ca 1740 - 1781 -)
   Sergeant i København

Zeltner, Dagmar Marie (1850 - 1918)

Zernichow, Charlotte Eleonora (1786 - 1882)

Zernichow, Christian Diderich von (ca 1723 - 1772)
   Kaptajn i hæren i Norge

Zernichow, Peter Nicolai von (1758 - 1814)
   Oberstløjtnant i Norge

Zetler, Nicoline (ca 1837 - )

Zetler, Stine Davidsen (ca 1845 - )

Zetler, Wilhelmine (ca 1833 - 1885 -)
   Vaskekone i København

Zetler, Zacharias (1787 - 1845 -)
   Murersvend i Ringsted

Zettler?, Nicoline (ca 1844 - 1880 -)

Zeuthen, Dorthea Bergitte (1746 - 1803)

Zimmermann, Cort Jeremiassen (caca 1740 - )
   I Skælskør?

Zimmermann, Jonas (ca 1735 - )
   Præst til Hommedal i Norge

Zimsen, John (1893 - )
   Kommunelærer i København

Zimsen, Nieljohnius (ca 1860 - før 1920)
   Købmand og konsul i Reykjavík

Zinch, Andreas (ca 1667 - 1731)
   Løjtnant på St Thomas, senere ?? i Nordborg på Als

Zinch, Catharina (1707 - 1707)

Zinch, Cathrine (ca 1710 - 1739 -)

Zinch, Frederik Carl (1724 - )

Zinch, Joachim (1705 - )
   I Dansk Vestindien

Zinch, NN (ca 1703 - 1721)

Zinch, Povel (1709 - )
   I Dansk Vestindien

Zinn, Carl Ludvig (1777 - 1818)
   Grosserer i København

Zinn, Charlotte Pouline (1807 - 1879)

Zinn, Emilie Auguste (1807 - )

Zinn, Emma Sophie Amalie (1807 - 1851)
   Komponistinde

Zinn, Johann Friederich (1779 - 1838)
   Grosserer i København, agent

Zinn, Johann Ludwig (1734 - 1802)
   Agent, Direktør for Grønlandske Handel i København

Zinn, Sophie (1774 - )
   Forfatterinde

Zipelius, Agnes Elisabeth (1822 - 1858)

Zipelius, Carl (ca 1790 - )
   Skræddermester i København

Zipelius, Harald (ca 1825 - 1873)
   Vist i Gentofte

Zipelius, Julie Jacobine (1800 - )

Zitscher, NN (ca 1685 - )

Zitscher, Ulrich (ca 1585 - før 1637)
   Husfoged i Løgumkloster

Zitscher, Ulrich (til 1620 - til 1670)
   Kgl herold antageligt i København

Zitscher, Ulrik (til 1647 - 1687)
   Præst til Lundum og Hansted nær Horsens

Zoëga, Ásta (1895 - 1967)
   Pensionatsværtinde i København

Zoëga, Beate Pallesdatter (ca 1650 - 1696)

Zoëga, Christiane (1665 - 1721)

Zoëga, Hedevig Johansdatter (ca 1606 - 1657)

Zoëga, Helgi Einarsson (1871 - 1927)
   Købmand i Reykjavík, agent for Cook's Travel

Zoëga, Margrethe Mathiasdatter (ca 1630 - )

Zoëga, Paul (1635 - 1688)
   Præst til Vilstrup

Zonesdatter, Anna (1667 - 1667)

Zonesdatter, Anna (ca 1664 - 1664)

Zrza, Eleonora Christine (1797 - 1862)
   Operasangerinde i København

Zrza, Emilie Franciska Josea (1794 - )

Zrza, Frants Anton Xaverius (1765 - 1843)
   Hofviolon, dvs Kgl Kapelmusicus (valdhorn)

Zrza, Pauline Andrea (1827 - )

Zucker, Anna (ca 1790 - )

Zucker, Emanuel Gottlieb (ca 1760 - før 1823)
   Snedkermester i København

Zumpe, Magdalene Frederikke (1742 - 1804)

Zumpe, Martin (ca 1710 - )
   I København

Zytphen, Ernst Friedrich von (1682 - 1756)
   Kaptajn, Herremand til Volstrup i Jylland

Zöylner, Carl (ca 1850 - )
   Grosserer i København


Directly to first letter of surname (file):
[other] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Þ U V W Y Z Æ Ø Å


Steens forside (Homepage)  >  Hovedside slægt (Genealogical Mainpage)  >  Efternavne (Surname page)  >  - Surnames Z ...   >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Denne side blev dannet 08 maj 2015
af et program skrevet af Steen Thomsen.