Steens forside (Homepage)  >  Hovedside slægt (Genealogical Mainpage)  >  Efternavne (Surname page)   >  Surnames and persons
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Steen Thomsens genealogiske samling: Efternavne Danmark mm.
Genealogical collection Surnames Danmark etc.
- Surnames W ...

Jeg har slægtsforsket siden 1985, og har ca 35.000 personer i databasen. Her er 20.000 personer i Danmark mm, idet nulevende ikke er med. Hvis vi har nogen til fælles, så skriv.

I have done genealogical research since 1985, and have about 35,000 persons in my database. Here are 20,000 Danes (etc), excluding those alive. If we have any in common then write me.


Directly to first letter of surname (file):
[other] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Þ U V W Y Z Æ Ø Å
On this page:
Total 625 persons. 168 Surnames.

Wads (1), Wadum (2), Wael (6), Wagner (3), Wagrien (1), Wahlin (1), Wahren (3), Waldt (1), Wallau (1), Waller (1), Wallich (1), Walsøe (1), Walther (3), Wammen (1), Wandal (14), Wandal Vandel (1), Wandel (2), Warberg (1), Warde (1), Warming (2), Watt (1), Weber (1), Wedege (1), Wedel (2), Wederkinch (1), Wederkinck (1), Wedersø (2), Wedschefeld (1), Wedseltoft (12), Wedsted (1), Wegener (5), Wegerslev (5), Wegner (2), Weibel (2), Weibull (1), Weilbach (3), Weile (5), Weinberg (2), Weinholdt (3), Weinmann (1), Weinreich (1), Weinschenk (2), Weisbjerg (1), Weiss (1), Weit (1), Wejrup (1), Welding (1), Weldingh (3), Welle (1), Welling (2), Welsch (6), Wendel (7), Wendorff (1), Werdinghusen (2), Werge (16), Werkmeister (2), Werlin (3), Werner (4), Werning (1), Wessel (2), Wesseltoft (11), West (2), Westen (3), Westenholz (2), Westensen (1), Westergaard (2), Westermann (10), Westphal (1), Westphall (1), Wewer (2), Weylandt (1), Weyle (1), Weywadt (3), Wheelwright (2), Wibe (1), Wiberg (2), Wiche (1), Wichholt (1), Wicke (10), Widdesen (1), Wied (1), Wiel (1), Wielandt (1), Wienberg (1), Wiesendanger (2), Wilcken (2), Wilde (2), Wilden (1), Wildenrath (2), Wilhelm (1), Wilhelmsdatter (2), Wilhelmsen (2), Wilhjelm (1), Willarsen (1), Willasen (5), Willebrandt (1), Willemsen (1), Williams (1), Willumsdatter (3), Willumsen (2), Wilmerding (1), Wils (1), Wilsbech (2), Wilsbeck (6), Wilse (2), Winckel (1), Wind (5), Winde (1), Windekilde (2), Windelbo (1), Windersleff (1), Windfeld (8), Winding (23), Windt (13), Wineken (1), Winkel (2), Winkler (1), Winsløw (5), Winstrup (1), Wint (3), Winter (17), Winterberg (2), Winther (89), Wisbech (1), Wisborg (1), Wismer (2), Wissenbjerg (4), Wist (1), Wit (2), With (1), Witt (2), Wittendorff (2), Wittenkamp (1), Wittinge (2), Wittrog (6), Wittrop (1), Wittrup (5), Wittus (2), Wittussen (1), Wium (1), Wivet (10), Woensdatter (1), Woensen (1), Wognsen (1), Wohlgehagen (1), Wolder (5), Wolf (11), Wolfersdorf (1), Wolff (29), Wolf-Jürgensen (4), Wollesen (8), Woltberg (1), Wolters (2), Wondergem (1), Wood (1), Wordingborg (1), Wormsen (1), Worsøe (6), Wrang (3), Wright (2), Wraatz (1), Wulff (48), Wulffes (1), Wynbarch (4), Würger (1), Wærn (2), Wøbs (2), Wøldike (5),

Wads, Christian (ca 1660 - 1692 -)
   I Dansk Vestindien

Wadum, Christen Hee (ca 1736 - 1814)
   Justitsråd

Wadum, Johanne (ca 1750 - 1800)

Wael, Anders Andersen (1766 - 1833)
   Skipper, senere værtshusholder og kasserer ved fattigvæsenet i Fåborg

Wael, Anders Andersen (ca 1724 - 1793)
   Sømand i Fåborg

Wael, Andreas Christian (1816 - 1865)
   Købmand i Maribo

Wael, Hans (ca 1775 - 1787 -)

Wael, Jacob Sophus (ca 1850 - 1882 -)
   Saddelmager i Maribo

Wael, Mette (ca 1779 - 1787 -)

Wagner, Dagmar (ca 1895 - )

Wagner, Dorothea Elisabeth (ca 1707 - 1743)

Wagner, Julie Augustine (1847 - 1870)

Wagrien, Frederikke Henriette (1747 - 1811)

Wahlin, N (ca 1800 - 1849 -)
   Gørtlermester i Kristianstad

Wahren, Anna Margrethe (ca 1660 - 1726)

Wahren, Marie (ca 1660 - 1726)

Wahren, NN (ca 1630 - )

Waldt, Wolff Hinrich Diderich (ca 1697 - 1753)
   Snedkermester i Arnis nær Sliens munding

Wallau, Cecilie Mathea (ca 1760 - 1839)

Waller, 'Britta' Anna Birgitta (1915 - 1993)

Wallich, Rose (ca 1810 - 1861)

Walsøe, Charlotte Sophie (ca 1760 - )

Walther, Alfred (1901 - )

Walther, 'Tytte' Bertha Louise (1898 - 1982)

Walther, Vilhelm Edvard (ca 1865 - 1936)
   Købmand i Svendborg

Wammen, Kirstine (ca 1730 - )

Wandal, Baggo (ca 1610 - )
   Tolder i Nordmøre, Norge

Wandal, Dorothea (ca 1610 - )

Wandal, Else (1564 - 1665)

Wandal, Else (ca 1610 - )

Wandal, Hans (1579 - )
   Biskop i Viborg

Wandal, Hans (1611 - 1659)
   Rådmand i Ribe

Wandal, Hans (ca 1615 - ca 1620)

Wandal, Iver (ca 1605 - )
   Professor i Lund

Wandal, Jens (1570 - el 1628)
   Præst til Magstrup og Jegerup. Provst i Gram herred

Wandal, Jens (1635 - 1659)
   Magister i Ribe

Wandal, Maren Hansdatter (caca 1660 - )

Wandal, Peder Jensen (1602 - 1659)
   Præst til Magstrup og Jegerup nær Vojens

Wandal, Sophie Dorothea (1680 - 1726)

Wandal, Susanne (ca 1605 - )

Wandal (Vandel), Hans Hansen (1642 - 1686)
   Købmand og rådmand i Ribe

Wandel, Anna Isachsdatter (1720 - 1785)

Wandel, Hans (ca 1753 - 1797)
   Præst til Græse og Sigerslevvester i Nordsjælland

Warberg, Lars Børresen (caca 1670 - før 1722)
   Ansat i Ostindisk Kompagni

Warde, Jens Olsen (ca 1604 - 1693)
   Præst til Hammel, Voldby og Sald

Warming, Ea (1905 - )

Warming, Jette (1938 - 2007)

Watt, Marie Henriette (ca 1840 - )

Weber, NN (ca 1780 - 1817 -)
   i Bov?

Wedege, Anne Marie (ca 1707 - ca 1753)

Wedel, Frantz Sophus Christian (1826 - )
   Præst til Søllerød, forfatter

Wedel, Johanne Cathrine (ca 1801 - 1842)

Wederkinch, Anania (ca 1740 - 1805 -)

Wederkinck, Thor Hansen (ca 1732 - 1789)
   Landstingshører i Ringsted, kammerråd

Wedersø, Niels Christian (1775 - 1845)
   Købmand, Grosserer i København, senere Overgraver

Wedersø, Truels Christian (1799 - 1870)
   Fuldmægtig, cand jur i København

Wedschefeld, Oluf Michelsen (caca 1630 - ca 1703)
   Hører i Ålborg, senere Degn til Ø og V Hassing

Wedseltoft, Catharina Elisabeth (ca 1830 - )

Wedseltoft, Emilie Juliane Sophie (ca 1846 - )

Wedseltoft, Ernst (ca 1833 - )
   Sømand

Wedseltoft, Fanny Lucie Dorothea (ca 1839 - )

Wedseltoft, Frederikke Magdalene (ca 1837 - )

Wedseltoft, Inger Sophie Magdalene (1789 - 1844)

Wedseltoft, Jørgen (1751 - 1813)
   Præst til Raklev i NV-Sjælland

Wedseltoft, Jørgen (ca 1831 - 1876)
   Telegrafist

Wedseltoft, NN (ca 1725 - før 1787)
   Møller i Strids Mølle

Wedseltoft, Simon Jørgen (1792 - 1869)
   Ritmester i Husum og Schleswig byer i Süd-Schleswig, senere major

Wedseltoft, Sophie Magdalene (ca 1792 - )

Wedseltoft, Thomas August Johannes (ca 1841 - )

Wedsted, Ole Blak (1904 - )
   Sagfører i Maribo

Wegener, Johann (ca 1580 - )
   Borger i Husum

Wegener, Margaretha (1607 - )

Wegener, Marina (1610 - )

Wegener, Martin (1614 - 1614)

Wegener, Wybe (1616 - )

Wegerslev, Chresten Lauridsen (ca 1670 - 1676 -)

Wegerslev, Inger Lauridsdatter (ca 1667 - 1676 -)

Wegerslev, Karen Lauridsdatter (ca 1673 - 1676 -)

Wegerslev, Laurids Thøgersen (ca 1635 - 1675)
   Rådmand i Århus

Wegerslev, Thøger Lauridsen (ca 1664 - 1676 -)

Wegner, Christen (ca 1660 - )
   Måske i Norge

Wegner, Margrethe Christensdatter (ca 1690 - 1759)

Weibel, Dagmar (1896 - 1932 -)
   I København

Weibel, Helene Cathrine Larsdatter (1721 - 1774)

Weibull, Ella Maria Richardis (ca 1900 - )

Weilbach, Johan Philip (1803-1842) (1803 - 1842)
   Sejl- flag og kompasmager i København og St Petersborg i Rusland

Weilbach, Maria Anna Pauline (1829 - )
   Modesyerske vist i København

Weilbach, Phillip Samuel (1826 - 1855 -)

Weile, Christoffer Nyrop (1873 - 1932 -)
   Kommunelærer i København

Weile, Erik Nyrop (1902 - 1973)
   Landsretssagfører i Fjerritslev

Weile, Lauritz Andreas (ca 1836 - )
   Lærer i Marstal

Weile, Margrethe (ca 1690 - 1760)

Weile, Poul Sørensen (ca 1600 - )
   Kapellan i Middelfart

Weinberg, Eva Concordia (ca 1752 - 1826)

Weinberg, Johann Philipp (ca 1704 - )
   Tømrer i Kremon og Sissegal i Livland

Weinholdt, Anna (ca 1710 - )

Weinholdt, Henriette Hanne (1784 - 1836)

Weinholdt, Jørgen (1747 - 1806)
   Proprietær i Kindertofte ved Slagelse

Weinmann, Margrethe Elizabeth (ca 1678 - 1772)

Weinreich, Anna Catharine (1770 - 1856)

Weinschenk, Hans (caca 1580 - (ringet) 1618)
   Antageligt fyrstelig vinskænk på Sønderborg slot

Weinschenk, Hinrich Jacobsen (ca 1590 - )
   Antageligt fyrstelig vinskænk på Sønderborg slot

Weisbjerg, Allan Lund (1944 - 1980)
   Hvad? Hvor?

Weiss, Olga (1889 - 1920 -)

Weit, Peter Augustinus (ca 1740 - before 1787)

Wejrup, Johanne Kirstine Dinesdatter (ca 1756 - 1787 -)

Welding, Wibeche Margrethe (1691 - 1744)

Weldingh, Frederikke Wilhelmine von (ca 1801 - 1871)

Weldingh, Hendrich (ca 1660 - 1725)
   Herremand til Edelgave på Sjælland

Weldingh, Karen (1722 - 1809)

Welle, Inger Marie (ca 1900 - )

Welling, Jens (ca 1735 - 1782 -)
   I Kolding

Welling, Louise Abela Octavia (1854 - rimeligvis 1888 -)

Welsch, 'Bine' Jacobine (1806 - 1852)

Welsch, Birthe Lucia (ca 1803 - )

Welsch, Christopher (ca 1769 - 1825)
   Hattemager i Rudkøbing

Welsch, Hans Henrich (ca 1807 - )

Welsch, Jacob Christophersen (ca 1733 - 1788)
   Skomager i Odense, senere kludehandler i Fåborg

Welsch, Lars Christian (ca 1813 - )

Wendel, Ane Elisabeth (1724 - før 1780)

Wendel, Carl (ca 1690 - før 1780)
   Trompeter ved Oberst Samitz Regiment i Vejle

Wendel, Charlotte (ca 1723 - 1782 -)

Wendel, Margrethe (ca 1660 - ca 1695)

Wendel, NN (1722 - 1722)

Wendel, NN (ca 1725 - 1725)

Wendel, Palle Pedersen (ca 1630 - 1662)
   Præst til Linå og Dallerup i midtjylland

Wendorff, 'Fritz' Friedrich Richard Carl (1900 - 1994)
   Bankfuldmægtig i Tønder og omegns bank

Werdinghusen, Heinrich (ca 1595 - )

Werdinghusen, Joachim (ca 1560 - )
   Præst til Kampen

Werge, Elisabeth Geisler (1915 - )

Werge, Esther Cecilie Geisler (1908 - )

Werge, Frederik Andreas (1877 - 1920 -)
   Lokomotivfører

Werge, Frederik Geisler (1912 - 1912)

Werge, Henry Geisler (1917 - 1917)

Werge, John Geisler (1933 - 2007)

Werge, Karen Margrethe Geisler (1904 - )

Werge, Karl Frederik Geisler (1906 - )

Werge, Knud Geisler (1919 - )

Werge, Ludvig Andreas (1849 - )

Werge, Oluf Geisler (1914 - )

Werge, Peter Carl Geisler (1905 - ca 1944)

Werge, Peter Geisler (ca 1965 - ca 2003)

Werge, Poul Geisler (1911 - )

Werge, Victor Ludvig Geisler (1909 - 1909)

Werge, William Geisler (1910 - 1910)

Werkmeister, Hermann (ca 1650 - )
   Borgmester i København

Werkmeister, Karen (ca 1680 - )

Werlin, Christen (ca 1680 - 1748)
   Klokker og bedemand i Nysted

Werlin, Christen Christensen (1708 - 1756)
   Klokker i Nysted

Werlin, Manasses Monrad (ca 1752 - 1809)
   Boghandler i Randers

Werner, Edward Christian (ca 1860 - )
   Litograph in Copenhagen

Werner, Ellen (1892 - )

Werner, Henriette Lovise Eliza (ca 1823 - før 1860)

Werner, Roy (ca 1895 - )
   In Brewster, Okanogan, Washington State USA

Werning, Peder (ca 1673 - 1755)
   Brygger i København

Wessel, Anna (ca 1680 - )

Wessel, Mads Johansen (caca 1590 - )
   Præst til Karlslunde og Karlstrup

Wesseltoft, Anna Petronelle (caca 1690 - )

Wesseltoft, Anne Jørgensdatter (1652 - før 1691)

Wesseltoft, Frederik Iver (caca 1690 - )

Wesseltoft, Inger (caca 1750 - )

Wesseltoft, Jacob Jørgensen Tuxen (1657 - 1675 -)
   Præst til Inderøen i Norge

Wesseltoft, Jens Jørgen (caca 1690 - )

Wesseltoft, Margrethe Jørgensdatter (ca 1649 - 1703)

Wesseltoft, Marna Jørgensdatter (1664 - )

Wesseltoft, Pernille Jørgensdatter (ca 1642 - 1705)

Wesseltoft, Sidsel Jørgensdatter (1655 - 1732)

Wesseltoft, Simon Jørgensen (1660 - 1740)
   Købmand i Skien i Norge

West, Anne Kirstine (caca 1650 - 1719)

West, Cathrine Laurentine (ca 1777 - )

Westen, Arnold von (1643 - 1698)
   Apoteker i Trondheim

Westen, Mathias von (ca 1620 - )
   Borgmester og Købmand i Nysted på Lolland

Westen, Peder von (1662 - 1727)
   Apoteker i Odense, godsejer til Lammehave og Fraugdegaard

Westenholz, Frederik Thomas (1859 - 1923)
   Proprietær til Komdrup, Refsnæs

Westenholz, Rolf Krake (1904 - 1978)
   Proprietær til Komdrup, Refsnæs

Westensen, Kristen (caca 1610 - )
   Borgmester i Odense, senere rådmand i københavn

Westergaard, Anders Hansen (ca 1819 - 1889)
   Godsejer til Lykkesholm, justitsråd

Westergaard, Mathilde Amalie (1868 - 1920 -)

Westermann, Bernt (1738 - 1799)
   Musikantsvend i Næstved

Westermann, Bernt (ca 1700 - før 1767)
   Overvejer og måler i Trondheim, Norge. Kammerråd

Westermann, Cathrine (ca 1710 - 1730 -)

Westermann, Evert (ca 1690 - 1751)
   Stadsmusikant i Næstved og Vordingborg

Westermann, Gert (ca 1670 - før 1730)
   I Odense, antageligt måler og vejer

Westermann, Maren Cathrine el Christine (ca 1700 - 1740)

Westermann, Marie (ca 1705 - 1730 -)

Westermann, Mathilde Albine (1850 - )

Westermann, Peter (ca 1703 - 1730 -)
   Stadsmusikant i Viborg

Westermann, Sofie (ca 1705 - 1730 -)

Westphal, Hans (ca 1605 - før 1669)
   Gårdmand i Bad Bramstedt

Westphall, Jochim (ca 1560 - 1654)
   Gårdmand i Bad Bramstedt

Wewer, Johan Caspar Theodor (ca 1750 - )
   Købmand i København

Wewer, Vilhelmine Henriette Frederikke (1781 - 1860)

Weylandt, Cornelius Mathiesen (1770 - 1840)
   Skipper ved Holmen, senere graver i København

Weyle, Hans Sørensen (1571 - 1622)
   Præst til Nyborg, provst

Weywadt, Niels Peter Emil (1814 - 1883)
   Faktor i Djúpivogur, senere bonde på Teigarhorn

Weywadt, Niels Emil (1842 - 1872)
   Sysselskriver i Djúpivogur

Weywadt, NN (ca 1815 - )

Wheelwright, David Reuben (ca 1875 - )

Wheelwright, Lorin F (ca 1905 - )

Wibe, Anne Marie (ca 1768 - )

Wiberg, Anna Amalie (1786 - 1870)

Wiberg, Christian (ca 1750 - )
   Skræddermester i Nysted

Wiche, Elfrida Emma Marie (ca 1860 - 1920 -)

Wichholt, Dorthea (ca 1785 - )

Wicke, Anna Charlotte Dorthea (1854 - )

Wicke, Bertel Charles Laurids (ca 1846 - 1890 -)
   Bagermester i Frederikshavn

Wicke, Bertil (1807 - 1854 -)
   Bagermester i Frederikshavn

Wicke, Frederik Simon (ca 1840 - )

Wicke, Jens Christian (ca 1841 - )

Wicke, Johan Friderich (ca 1772 - 1801 -)
   Skomagermester i Ribe

Wicke, Juliane Marie (ca 1847 - )

Wicke, 'Laust' Lauritz (1801 - )

Wicke, Niels Julius Ludvig August (ca 1843 - )

Wicke, NN (Dødfødt 1799 - 1799)

Widdesen, Christen (ca 1680 - )
   Møller i Vejle Vandmølle

Wied, Gustav (1853 - 1914)
   Forfatter

Wiel, Petra (ca 1850 - )

Wielandt, Joachim (1690 - 1730)
   Bogtrykker og avisudgiver i København, kancelliråd

Wienberg, Therese Elisabeth (1859 - 1939)

Wiesendanger, Andreas (1852 - 1904)
   Gårdmand og amtsforstander i Bov

Wiesendanger, Sophie Ingeline (1879 - 1895 -)

Wilcken, Johann (ca 1605 - )
   Gårdmand i Armstedt

Wilcken, Margrethe Elisabeth (ca 1740 - 1801)

Wilde, Johan Christian Pantlitz (1786 - 1864)
   Amtsforvalter i Randers, etatsråd

Wilde, Tevis (ca 1727 - 1800)
   Borgmester i Helsingør, justitsråd

Wilden, Anna Elisabeth (ca 1758 - 1777)

Wildenrath, Anna Dorothea (1712 - 1784)

Wildenrath, Christian (ca 1671 - 1723)
   Kancelliassessor, godsejer til Anneberggård og Ellinge

Wilhelm, Jørgen Petersen (ca 1720 - 1756 -)
   Købmand i Fåborg

Wilhelmsdatter, Kirsten (ca 1745 - 1770 -)

Wilhelmsdatter, Mette (ca 1737 - )
   Spinderske

Wilhelmsen, Christian (1903 - )
   Savskærer i Rønshoved i Rinkenæs s i Sønderjylland

Wilhelmsen, Christian (ca 1870 - )
   Arbejdsmand i Kværs

Wilhjelm, Erik (ca 1900 - )
   Civilingeniør i København

Willarsen, Willine Mariane (ca 1820 - )

Willasen, Anna Maria (ca 1810 - 1818 -)

Willasen, Hans Christian (ca 1779 - 1823 -)
   Skrædder og parcellist på Ballegård Mark

Willasen, Hans Christian (ca 1810 - 1818 -)

Willasen, Jørgen (ca 1810 - 1818 -)

Willasen, Katharina Maria (ca 1810 - 1818 -)

Willebrandt, Johan Christopher (1703 - 1781)
   Silke- og klædehandler i København

Willemsen, Morten (ca 1710 - )
   Kedelfører i Gellerup

Williams, Alice (1892 - )

Willumsdatter, Anna (ca 1590 - )

Willumsdatter, Anna (ca 1602 - 1652)

Willumsdatter, Margrethe (ca 1620 - )

Willumsen, Andreas (ca 1710 - )
   Byfoged på St Thomas (i Charlotte Amalie)

Willumsen, Samuel (ca 1650 - 1687)
   Rytter, senere gårdmand på Nr Bjert nr 18

Wilmerding, Johann Christoph (ca 1810 - )
   I Norge

Wils, Johan Friedrich (ca 1760 - før 1802)

Wilsbech, Otto Rasmussen (1643 - 1689)
   Præst til Mosbjerg

Wilsbech, Rasmus (ca 1610 - )
   Borger i Sæby

Wilsbeck, Charlotte (1883 - 1883)

Wilsbeck, Charlotte Kirstine (1884 - )

Wilsbeck, Erik Balthasar (1917 - )

Wilsbeck, Frederik (1844 - 1907)
   Arkitekt i Næstved

Wilsbeck, Georg Andreas (1881 - )
   Konditor

Wilsbeck, Sine (1885 - 1886)

Wilse, Charlotte Marie (1838 - 1929)

Wilse, Christian Frederik (ca 1800 - 1860)
   Højesteretsassessor, konferensråd

Winckel, Cecilie Catharina (ca 1758 - 1811)

Wind, Erich (1610 - 1673)
   Præst til Brede (Bredebro)

Wind, Johanna Christina (ca 1751 - 1801 -)

Wind, Mathias P (ca 1715 - 1781)
   Præst til Brøns i Sønderjylland

Wind, Peder Mathiesen (ca 1680 - )
   I København el Odense

Wind, Peter (ca 1580 - )
   Møller i Løgumkloster

Winde, Marie (ca 1860 - )

Windekilde, Hans (ca 1626 - pest 1711)
   Præst til Stenløse og Veksø NV for København

Windekilde, Inger Hansdatter (1672 - 1755)

Windelbo, Hormine (1879 - )

Windersleff, Adolf Christian (ca 1740 - 1828)
   Apoteker i Kalundborg, godsejer til Lerchenfeld

Windfeld, Bodil Lykke (1895 - 1983)

Windfeld, Gytte Vibeke (1898 - 1976)
   Husbestyrerinde i København

Windfeld, Julius (1866 - 1923)
   Præst til Nimtofte på Djursland, senere Hyllested ved Skælskør

Windfeld, 'Kisse' Søster Kirsten (1902 - 1991)
   Børnehaveleder i København

Windfeld, Rasmus (1825 - 1894)
   Præst til Kristrup ved Randers

Windfeld, Terman Nicolaj (1870 - 1947)
   Fuldmægtig i København

Windfeld, Vagn Thomsen (1899 - 1968)
   Præst til Kapernaum i København

Windfeld, Åse (1930 - 1980)
   Sekretær i København

Winding, Albertine Frederikke (1802 - )

Winding, Anders Christian (ca 1805 - 1807)

Winding, Anders Daniel (1770 - 1840)
   Prokurator i Randers

Winding, Anders Frederik (1785 - 1868)
   Præst til Tårs på Lolland

Winding, Andreas Christian (1720 - 1786)
   Præst til Storring V for Århus

Winding, August Henrik (1835 - 1899)
   Professor i København

Winding, Daniel Elisius (1810 - 1814)

Winding, Elesius Niels Holm (1819 - 1819)

Winding, Elisabeth Kirstine (1822 - 1834 -)

Winding, Elisabeth Mikkelsdatter (ca 1660 - 1705 -)

Winding, Ingeborg (1871 - )

Winding, Jens Poulsen (1609 - 1655)
   Professor ved Odense Gymnasium, Præst til Åsum

Winding, Johane Petrea Marie (1814 - )

Winding, Karen Sophie (ca 1740 - 1772)

Winding, Karl Frederik Arenstorf (1806 - )

Winding, Karl Frederik Maro (1804 - 1804)

Winding, Kirsten Marie (1817 - )

Winding, Kirstine Birgitte (1763 - 1845)

Winding, Maren (ca 1690 - )

Winding, Mikkel Hansen (ca 1625 - 1672)
   Præst til Åstrup på Falster

Winding, Ole Adlof Maro (1812 - )

Winding, Peter Severin (1808 - )

Winding, Poul Andreas (1877 - )
   Violinist i København

Windt, Adriana de (caca 1710 - ca 1744)

Windt, Anna Maria de (ca 1750 - 1824)

Windt, Catharina de (ca 1745 - 1799 -)

Windt, Dorothea de (1707 - før 1732)

Windt, Elisabeth de (caca 1680 - 1736 -)
   Plantageejer på St Jan

Windt, Johannes de (1705 - 1730 -)
   I Dansk Vestindien

Windt, Justine de (ca 1700 - )

Windt, Lieven de (caca 1680 - før 1706)
   På St Thomas

Windt, Lucas de (1721 - 1757)
   Plantageejer på St Croix

Windt, Margaretha de (ca 1774 - 1837)

Windt, NN Jansdatter de (ca 1690 - 1736 -)
   Plantageejer på St Jan og St Thomas

Windt, Peter de (caca 1650 - )
   I Vestindien

Windt, Thomas Janzoon de (ca 1670 - 1708)
   PÅ St Thomas

Wineken, Christian Ludvig Carl (1731 - 1795)
   Forpagter, senere gårdejer, senere frabriksinspektør

Winkel, Bertha (1909 - 1993 -)
   Medarbvejder ved Statens Seruminstitut i København

Winkel, Gregers (ca 1875 - )
   Fabrikant i København

Winkler, Kresten Frederiksen (1918 - 1995)
   Slagtermester i Klippinge

Winsløw, Birgitte Kirstine Loss (1788 - 1875)

Winsløw, Frederikke Eleonore (1745 - )

Winsløw, Lars (ca 1710 - før 1759)
   Ansat på Brorupgård 10 km NØ for Slagelse

Winsløw, NN (Dødfødt 1787 - 1787)

Winsløw, NN (Dødfødt 1789 - 1789)

Winstrup, Peder (ca 1630 - )
   Biskop i Skåne

Wint, Adriana de (ca 1680 - vist 1726)

Wint, Jan de (ca 1650 - )

Wint, NN de (caca 1620 - )

Winter, Anna Hansdatter (påske 1715 - )

Winter, Chresten (Allehelgen 1746 - )

Winter, Hans Carstensen (ca 1670 - før 1743)
   Fæstebonde i Tirslund

Winter, Hans Jørgen (foråret 1760 - 1793)
   Fæstebonde i Gøttrup

Winter, Hans Pedersen (1738 - )

Winter, Jens Carstensen (ca 1670 - ca 1715)
   Fæstebonde i Brøndlund mlm Gram og Vojens

Winter, Johannes (1740 - 1747)

Winter, Kersten (Carsten) Hansen (1733 - )

Winter, Kjerstina Hansdatter (1712 - )

Winter, Kjesten (Trin 1736 - før 1743)

Winter, Kjesten Pedersdatter (Trin 1743 - )

Winter, Kærsten (Carsten) Hansen (1716 - før 1733)

Winter, Mads Hansen (ca 1705 - 1763)
   Fæstebonde i Åbøl i Tirslund s

Winter, NN (eller 1745 - )

Winter, Peder Hansen (1703 - 1771)
   Fæstebonde i Tirslund, senere i Gøttrup

Winter, Peter Christensen (ca 1665 - før 1698)
   Fæstebonde i Tirslund

Winter, Terkel Pedersen (1734 - 1812)
   Fæstebonde i Tirslund, senere Gøttrup

Winterberg, B (ca 1700 - )
   Præst til Henne, magister

Winterberg, Henrik (ca 1620 - før 1667)
   Kgl mundskænk og Vinhandler i København

Winther, Ane Catherine (1848 - 1886)

Winther, Ane Kirstine (1780 - )

Winther, Anna (1887 - )

Winther, Anna Cathrine Caroline (1866 - )

Winther, Anna Jacobsdatter (ca 1647 - 1714)

Winther, Anna Cathrine (1869 - 1883)

Winther, Anne Cathrine Hedevig (ca 1758 - vist 1808)

Winther, Anne Margrete (1895 - )

Winther, Annie (1901 - )
   Væverske i København

Winther, Birgitte Marie (ca 1735 - 1760)

Winther, Birtha Kirstina (1855 - )

Winther, Birthe Kirstine (d 1811 - 1895)

Winther, Bodel Cathrina (1814 - 1856)

Winther, Bodil (1855 - )

Winther, Carl Christian (ca 1895 - )

Winther, Carl Frederik (1888 - )

Winther, Caroline Cathrine (1867 - )

Winther, Cathrine Danielsdatter (caca 1700 - 1739)

Winther, Cecilia (1732 - 1804)

Winther, Christian (1843 - 1859)

Winther, Christian Henrich (1696 - 1772)
   Præst til Vejle

Winther, Dorthea (1847 - )

Winther, Dorthea Hansine (1833 - 1908)

Winther, Edith Charlotte (1893 - )

Winther, Elise Hansine Vilhelmine (1877 - )

Winther, Else (1912 - )

Winther, Frede Christian Georg (1905 - )

Winther, Gjertrud (ca 1665 - )

Winther, Grete (1908 - )
   Børnehavelærerinde

Winther, Hans Christian (1873 - 1968)
   Professor i København

Winther, Hans Henrich (d 1804 - 1877)
   Hattemager i Rudkøbing

Winther, Hans Henrik (1835 - 1908)

Winther, Hans Henrik (1853 - )
   Gårdejer i Karleby 10 km Ø for Nykøbing Falster

Winther, Hans Terkildsen (d 1784 - 1844)
   Skoleholder i Hindevad 10 km S for Bogense

Winther, Hansine Henriette (1830 - 1910 -)

Winther, Hansine Henrikke (1860 - )

Winther, Holger Carl (1890 - )

Winther, Ingeborg Margrete (1898 - )

Winther, Jacob Sørensen (ca 1610 - 1662)
   Købmand i Viborg, rådmand

Winther, Jenny Kristine (1900 - )

Winther, Jens Feveile Jensen (1799 - 1855)

Winther, Jens Frederik (1840 - 1909)
   Købmand i Svendborg

Winther, Jens Frederik (d 1807 - 1894)
   Lærer og kirkesanger i Bregninge på Ærø

Winther, Jens Jørgen (1863 - 1955)
   Købmand og arkæolog i Rudkøbing

Winther, Jens Jørgen (1880 - )
   Sømand

Winther, Jens Nielsen (1768 - 1805)
   Gårdmand i Ørskov

Winther, Jens Poulin (1734 - 1802)
   Købmand i Grenå

Winther, Jens Sørensen (ca 1607 - 1670)
   Købmand i Århus, rådmand

Winther, Jens Frederik (1871 - 1879)

Winther, Johan Therkild (1853 - 1918)

Winther, Johanne Dorthea (1896 - )

Winther, Johanne Marie (1886 - )

Winther, Johannes (1780 - 1780)

Winther, Johannes Christian (1879 - )

Winther, Johannes Christian (d 1809 - 1886)
   Gårdejer i Anderstrup på Lolland

Winther, Jørgen (1888 - )

Winther, Jørgen Christian (1858 - )
   Købmand i Maribo

Winther, Jørgen Edvard (1896 - 1910 -)

Winther, Jørgen Knudsen (d 1822 - 1910)
   Købmand i Rudkøbing, pensionist i København

Winther, Karen (1849 - )

Winther, Karen Petrea (1895 - )

Winther, Mads (1777 - 1849)
   Lærer i Stenderup i SøJyll, Veflinge på Fyn, på Lyø og i Tranderup på Ærø

Winther, Mads (d 1820 - 1900)
   Lærer i Dunkær på Ærø

Winther, Mads Christian Anton (1836 - 1930)
   Købmand i Rudkøbing, bankdirektør

Winther, Mads Rasmus (1843 - 1905)
   Gårdejer i Våbensted 5 km Ø for Maribo

Winther, Maren Jensdatter (1647 - 1712)

Winther, Marie (1849 - 1910 -)

Winther, Marie (1869 - )

Winther, Marie Johanne (ca 1835 - )

Winther, Merrit Terkelsdatter (d 1781 - )

Winther, Mette Cathrine (ca 1700 - 1776)

Winther, Mette Jensdatter (1651 - 1681)

Winther, Morten Rasmus (1884 - )

Winther, Niels Jensen (ca 1735 - )
   I Tvingstrup

Winther, Peder Jensen (ca 1660 - 1725)
   Præst til Føns og Ørslev

Winther, Peder Terkelsen (d 1775 - 1817)
   Skipper i Gøttrup, senere gårdejer i Hejsager

Winther, Peter Clausen (1838 - 1848)

Winther, Peter Tærkild (1850 - 1851)

Winther, Petrea (1849 - 1867)

Winther, Poul (1695 - 1743)
   Præst til Grenå

Winther, Poul Henrik (1898 - 1966)
   Videnskabelig tegner i/ved København

Winther, Sophia Elisabeth (ca 1761 - 1802)

Winther, Søren Jacobsen (ca 1575 - )
   Købmand i Århus

Winther, Theodor (1845 - )
   Købmand i Fåborg

Winther, Theodor Peter Christian (1856 - 1931)

Winther, Thorkild Frederik (1845 - )
   Gårdejer i Karleby 10 km NØ for Nykøbing Falster

Winther, Tora Boline (1900 - )

Winther, Torkild Peter (d 1803 - 1849)
   Købmand i Rudkøbing

Winther, Troels (ca 1430 - senest 1514)
   Gårdejer til Astrupgård, herredsfoged i Hviding hrd

Wisbech, Lauritz (ca 1735 - 1782 -)
   Degn i Kolding

Wisborg, Louise Nielsdatter (ca 1760 - )

Wismer, Hanne (1800 - 1890)

Wismer, Hans Henrik (ca 1670 - )
   Købmand i København

Wissenbjerg, Christina Sophia (ca 1745 - 1769 -)

Wissenbjerg, Ludvig Michael (ca 1754 - 1769 -)
   Sømand

Wissenbjerg, NN (ca 1715 - )

Wissenbjerg, Sophie Amalie (ca 1747 - ugift 1769 -)

Wist, Jacob (ca 1700 - )
   Prokurator i Hønefoss i Norge

Wit, Jørgen (ca 1610 - før 1670)
   Købmand i København

Wit, Oluf Pedersen (ca 1650 - 1701)
   Købmand i København

With, Ingeborg Andersdatter (ca 1690 - 1753)

Witt, Johannes Waldemar (1874 - 1902)
   Gårdejer til Oldemorstoft i Bov s i Sønderjylland

Witt, Marga Christine (1901 - 1902)

Wittendorff, Christiane Petrea Frederica (1778 - 1848)

Wittendorff, Peter Andreas (ca 1750 - 1820)
   Slotskantor i Fredensborg, klokker

Wittenkamp, Anna Mathilde Marentine (ca 1853 - )

Wittinge, Karen (ca 1625 - 1696)

Wittinge, Mads Lauridsen (ca 1580 - senest 1636)
   Præst til Rise og Marstal på Ærø, provst

Wittrog, Anna Hedvig (1733 - )

Wittrog, Cathrine Elisabeth (1734 - )

Wittrog, Hans (1729 - )

Wittrog, Ludvig (1728 - )
   Supercargo i København

Wittrog, Ludwig (ca 1696 - 1777)
   Købmand og stadshauptmand i København

Wittrog, Martinus (1724 - )

Wittrop, Niels (1680 - 1754)
   Regimentskvartermester, apoteker

Wittrup, Gotlieb Bernhard (1801 - )

Wittrup, Juliane Friderica (1799 - 1801 -)

Wittrup, Kirstine Marie (1798 - 1801 -)

Wittrup, Kirstine Marie (1804 - )

Wittrup, Michael Jensen (ca 1765 - 1801 -)
   Arbejdsmand i København

Wittus, Carl Georg Alfred (ca 1865 - )
   Skatteinspektør i København

Wittus, Karen Ingeborg (1898 - 1992)

Wittussen, Elisabeth (ca 1740 - )

Wium, NN Christensdatter (ca 1631 - )

Wivet, Abigael Antonia (1721 - 1750)

Wivet, Annike Marie (1751 - 1768)

Wivet, Frederik Vilhelm (1728 - 1790)
   Højesteretsprokurator, generalfiskal, justitsråd

Wivet, Lars (Lorentz) Nielsen (1691 - 1746)
   Ritmester på Sjælland og i Jylland, tolder i Ålborg

Wivet, Marie (caca 1725 - 1753)

Wivet, Nicolai (1722 - 1793)
   Kaptajn i Jylland, oberstløjtnant i Norge - ikke adelig

Wivet, NN (Dødfødt 1748 - 1748)

Wivet, NN (Dødfødt 1750 - 1750)

Wivet, Sophie Amalie (ca 1733 - 1795)

Wivet, Ulrikke Antonia (ca 1761 - )

Woensdatter, Maren (caca 1680 - 1733 -)

Woensen, Lars (caca 1680 - 1733 -)
   Præst til Aars i 'Gylland'

Wognsen, Eline (1858 - )

Wohlgehagen, Hans Hinrich (ca 1713 - 1772)
   Skovfoged for Jørgensgård Skov ved Åbenrå

Wolder, Anna (ca 1735 - 1782 -)

Wolder, Elisabeth (ca 1735 - 1782 -)

Wolder, Hans (ca 1735 - 1782 -)
   I Rudkøbing

Wolder, Marcus (ca 1700 - før 1770)
   Prokurator i Uldum

Wolder, Offer (ca 1735 - 1782 -)
   Kleinsmed i Kalundborg

Wolf, Christopher Jacobsen (ca 1607 - 1650)
   Apoteker i Odense

Wolf, Eberhard (ca 1900 - )
   In Berlin

Wolf, Geert (ca 1675 - 1736)
   Postmester i Vejle

Wolf, Hans (1720 - 1721)

Wolf, Hans (ca 1670 - før 1735)

Wolf, Hans Frederiksen (ca 1710 - 1764)
   Måler og vejer i Vejle

Wolf, Hans Jeremiesen (ca 1626 - 1703)
   Præst til Vejle

Wolf, Ingeborg Maria (1721 - 1788)

Wolf, Margrethe Lene (ca 1680 - 1735)

Wolf, Mette Margrethe (1727 - 1728)

Wolf, NN (1728 - 1728)

Wolfersdorf, Magdalene (1613 - 1668)

Wolff, Alfred (1885 - )

Wolff, Alfred Freuchen (1850 - 1916)
   Købmand i USA

Wolff, Alma Katharine (1882 - 1917)

Wolff, Anna Judithe Margrethe (1844 - 1916)

Wolff, Arthur (1892 - )

Wolff, Carl Axel (1848 - )
   Handelsrejsende

Wolff, Dorthe Hansdatter (caca 1610 - )

Wolff, Edna Johanne (1889 - )
   Bibliotekar, antageligt i Omaha, Nebraska, USA

Wolff, Ellen (1882 - )

Wolff, Ellen Elisa (1879 - 1897)

Wolff, Ellen Elisabeth (1846 - 1891)

Wolff, Emma Norbe (1887 - )

Wolff, Ernst Alfred (1896 - antageligt 1920 -)
   Forretningsmand, antageligt i Omaha, Nebraska, USA

Wolff, Esther (1886 - )

Wolff, Frits Nial (ca 1860 - )
   Telegrafingeniør i Århus

Wolff, Heinrich Conrad (ca 1780 - )
   Amtsforvalter i Flensburg, etatsråd

Wolff, Inger Augusta (1895 - 1923 -)
   Cand phil

Wolff, Johan Ferdinand (1808 - 1873)
   Købmand i Stege

Wolff, Johan Nicolai Ferdinand (1842 - 1862)
   Sømand

Wolff, Julie (caca 1850 - 1925 -)

Wolff, Julie Amalie (1815 - 1899)

Wolff, Julius Emil Kanaris (1856 - )
   Kunsthandler i USA

Wolff, Nando Otto (1887 - )
   Juvelerer, antageligt i Omaha, Nebraska, USA

Wolff, NN (ca 1915 - før 1920)

Wolff, NN (ca 1915 - før 1920)

Wolff, Otto Frederik Rosenstand (1854 - )
   Konsul i Omaha, Nebraska, USA

Wolff, Sophus Peter Isted (1852 - 1905)
   Købmand i Haslev

Wolff, Viggo Axel (1882 - )
   Manufakturhandler antageligt i Omaha, Nebraska, USA

Wolff, Aage Otto (1880 - )
   Læge

Wolf-Jürgensen, Aly (1903 - )

Wolf-Jürgensen, Christian (1905 - )

Wolf-Jürgensen, Christian Ferdinand Sophus (ca 1870 - )
   Postekspedient i Roskilde

Wolf-Jürgensen, Henrik (1909 - )

Wollesen, Anna Christina (ca 1760 - 1803 -)

Wollesen, Cecilie Marie (ca 1850 - )

Wollesen, Christian (ca 1716 - 1803)
   Daglejer og Indsidder i Achtrup

Wollesen, Christine Sophie (ca 1850 - )

Wollesen, Frederik Christian (1817 - 1861)
   Gårdmand i Achtrup

Wollesen, Jasper (1779 - 1852)
   Gårdmand i Achtrup

Wollesen, Jasper (ca 1848 - )

Wollesen, 'Lena' Helena Maria (1849 - 1925)

Woltberg, Elisabeth (ca 1560 - pesten 1591)

Wolters, Dyderich (ca 1575 - )
   I Bad Bramstedt

Wolters, Mettken (ca 1610 - 1656)

Wondergem, Johanna von (ca 1700 - )

Wood, Willem (ca 1710 - )
   Plantageejer på St Jan

Wordingborg, Otto Jacobsen (ca 1611 - 1674)
   Præst til Rise og Marstal på Ærø

Wormsen, Christen (ca 1725 - )
   Gårdmand i Næsby i K Stillinge s

Worsøe, Caroline Amalie (1827 - 1895)

Worsøe, Frederik August (ca 1827 - )

Worsøe, Hector Frederik Janson (1791 - 1859)
   Hørkræmmer, bud, måler og vejer i København

Worsøe, Jens Nicolai Bredahl (ca 1821 - )

Worsøe, Laura Juliane Seideline (ca 1823 - )

Worsøe, 'Signe' Jansine Margrethe (1825 - 1913)

Wrang, Anne (1917 - )

Wrang, Jacob (1887 - 1965)
   Gårdejer i Hønsnap

Wrang, Olga (1914 - 2012)

Wright, Albert Christian (ca 1880 - )
   Kontorchef i Århus

Wright, Kitty Agnes (1918 - 2001)

Wraatz, Regine Sophie (1766 - 1847)

Wulff, Anna Cathrine (1792 - 1793)

Wulff, Anna Elisabeth (1786 - 1853)

Wulff, Anne Jeremiasdatter (1625 - 1700)

Wulff, Anton Johan Rasmus (1778 - 1801)
   Løjtnant i Marinen

Wulff, Bent Oluf (1919 - )

Wulff, Catharina Maria Crumenauen (1770 - 1819)

Wulff, Christian (1777 - 1843)
   Kontreadmiral i København

Wulff, Christian Frederik Andreas (1736 - 1809)
   Pakhusskriver i København, senere grosserer

Wulff, Christian Nicolai (1810 - 1856)
   Kaptajn i Marinen

Wulff, Christine Frederikke (1789 - 1853)

Wulff, Christine Hedvig (1787 - 1788)

Wulff, Frederik (1795 - 1817)
   Løjtnant i Marinen

Wulff, Frederik Christian (1749 - 1812)
   Kommandør i Marinen

Wulff, Gert Jeremiassen (ca 1625 - )

Wulff, Gundel Sophie (ca 1705 - 1734)

Wulff, Hans (ca 1605 - ca 1673)
   Kådner i Bad Bramstedt

Wulff, Hans (ca 1690 - )
   Skrive- og regnemester i København

Wulff, Helga (1877 - 1920 -)

Wulff, Henriette Amalie Nicoline (1833 - 1911)

Wulff, Ida (1806 - 1876)

Wulff, Ida (1875 - 1876)

Wulff, Ida Antoinette (1845 - 1924)

Wulff, Ingeborg (ca 1705 - 1770)

Wulff, Jens Andreas (1772 - 1851)
   Islandskøbmand på Reyðarfjörður, grosserer i København

Wulff, Jens Andreas (1817 - 1873)
   Islandskøbmand i København

Wulff, Jeremias Hansen (ca 1585 - 1636)
   Tolder og slotsskriver på Koldinghus

Wulff, Jeremias Hansen (ca 1665 - 1714)
   Præst til Vejle

Wulff, 'Jette' Hanna Henriette Fredericka (1804 - 1858)

Wulff, Johan Anton Lauge (ca 1832 - )

Wulff, Johann Christian Andreas Wolf el (ca 1840 - 1887 -)
   Smed i Neumünster i Holstein

Wulff, Jørgen Peter Frederik (1808 - 1881)
   Admiral

Wulff, 'Lisbet' Elisabeth Birgithe (ca 1670 - 1735)

Wulff, Margrethe Jeremiasdatter (ca 1620 - 1656)

Wulff, Marie (1721 - 1792)

Wulff, Marie Henriette (1847 - 1920 -)

Wulff, Martinus (1805 - 1807)

Wulff, Mette Cathrine (ca 1791 - 1853)

Wulff, N F (ca 1795 - før 1850)
   Skipper vel i København

Wulff, Nicolai (1783 - 1807)
   Løjtnant i Marinen

Wulff, Nicolai Ernst (ca 1715 - )
   Kaptajnløjtnant

Wulff, Nicoline Mathilde Elisabeth (1782 - 1821)

Wulff, Niels Torben (1916 - )

Wulff, NN (ca 1710 - )

Wulff, Peter Christian (ca 1760 - )
   Skipper i Norge

Wulff, Peter Frederik (1774 - 1842)
   Kontreadmiral

Wulff, Peter Wilhelm (1840 - 1911)
   Købmand i Stubbekøbing

Wulff, Peter Wilhelm (1882 - 1920 -)
   Cand. polyt., Ingeniør

Wulff, Peter Wilhelm (1913 - 1917)

Wulffes, Beke (1636 - efter 1678)

Wynbarch, Hans (ca 1410 - 1473 -)
   Købmand i Flensburg

Wynbarch, Hermen (ca 1450 - 1510 -)
   Købmand og studehandler i Flensburg

Wynbarch, Willem (ca 1460 - 1531)
   Købmand i Flensburg, borgmester

Wynbarch, Willem van Willemsen (ca 1370 - )
   Købmand i Flensburg

Würger, Johanne (ca 1640 - )

Wærn, Maren Mortensdatter (ca 1692 - )

Wærn, Morten (ca 1660 - )
   Vejer og måler i Århus

Wøbs, Christopher (ca 1675 - før 1736)
   Væver i København

Wøbs, Johanne Magdalena Christensdatter (ca 1710 - 1788)

Wøldike, Marcus (1699 - 1750)
   Professor, dr theol i København

Wøldike, Mette Kirstine Pedersdatter (1745 - )

Wøldike, Peder (ca 1710 - )
   Provst i Haderslev

Wøldike, Peter (ca 1654 - 1725)
   Præst til Sommersted

Wøldike, Regine Dorothea Andreasdatter (1725 - 1758)


Directly to first letter of surname (file):
[other] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Þ U V W Y Z Æ Ø Å


Steens forside (Homepage)  >  Hovedside slægt (Genealogical Mainpage)  >  Efternavne (surname page)  >  - Surnames W ...   >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Denne side blev dannet 08 maj 2015
af et program skrevet af Steen Thomsen.