Steen Thomsen's forside  >  Til genealogisk hovedside  >  Efterlysninger DK
Post: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk

Steen Thomsens efterlysninger i dansk genealogi/slægtsforskning.

Navne er røde, steder er blå.

Jeg søger:

Aner (nogle kvindelinier) til bøgerne:
Vesten: Slægten Winther fra Tislund.
Magnus Lange: Slægten Lange fra Fåborg (Hattemagere).
HH Lützhøft: Slægten Lützhøft.
Friis-Petersen: Slægten Fischer fra Silkeborg (PHT 1953)
 

Søger oplysninger om, og efterkommere Thomsen efter:

Carl Thomsen (1849 - 1899 -) cavalrist in 1st or 7th Cavalry Regiment  Fort Grand, Arizona, USA.

Lorentz Friederich August Thomsen (1804 - 1872), overamtsdommer i Niebül, Schleswig
G1 Sophia Dircks (1812 - 1845),
G2 Ester Marina Angel (1827 - 1907) død i Flensburg
sønner:
    Peter Thomsen (1839 -),
    Arthur Thomsen (1841 -),
    Detlef Thomsen (1860 -).

Thomsen / Thomson migrated 1887-88 from Seyðisfjörður, Ísland to Winnipeg, Canada:
Peter J Th (1859 - 1941 -) & Guðlaug Eyjólfsdóttir Björnsson (1860 -) in Regina, Saskatchewan, Canada,
children:
    Otto Thomson (ca 1890 - 1924 -) in Winnipeg,
    Hilda Thomson (ca 1890 - 1941 -) in Clinton, Iowa, USA,
    Stephanie Thomson (ca 1890 -),
Kristjana Ólafía Lilja Thomsen (1862 -),
Elís Gotfred  Thomsen (1868-1950) & Guðbjörg Guðlaug Eyjólfsdóttir Oddson (1883-1920)
   in 
Blaine, Washington, USA, 3 children.
Hans Fredrik August Thomsen (ca 1875-1952?) & Jónina Ms Austmann in  Blaine, Washington, USA .
 

Søger oplysninger om og efterkommere efter:

Sørensen fra Århus:

Rudolf Sørensen (1878 - 1918 -) grosserer i Århus gm Ellen. Børn?
Anna Cathrine Sørensen (1879 - 1951 -) gm læge Victor Faber (1874 - 1940) i Holstebro.
børn bl.a.:
    William Børge Faber (1902 - 1996) overlæge i Næstved.
    Knud Aage Faber (1904 -),
    Andreas Faber (1909 -),
Johannes Sørensen (1880 - 1911 -) gift.
Christian Sørensen (1883 - 1918 -) grosserer i Århus gm Augusta Langmack.
Bertha Sørensen (1884 - 1931 -) g Engell.
Emil Sørensen (1887 - 1923 -) i Århus Gift.
Elna Martha Sørensen (1888 - 1913 -), er i 1913 gm gårdejer Jørgenssen nær Ålborg.
Richard Sørensen (1893 - 1931) repræsentant i Esbjerg gm Harriet Meyer (1882 - 1931 -) senere i Kbh.

Anna Maria Sørensen (1812 - 1851 -) gift Schlichting i Flensburg, en datter vist gift Kaselov.

Hjulmagerne Sørensen 18xx i Kollund Bov sogn Åbenrå amt.

Slægten Feveile / Fæveil især i 19xx.

Slægten Bendixsen (med xs), efterkommere af Eske Bendixsen/Bendixen (1769-1819) byfoged i Randers.

Søger oplysninger om og aner til:

Lorentz Andersen kådner (husmand) i Rinkenæs Åbenrå amt (1667 hvor? - 1754).

Smed i Rinkenæs sogn Åbenrå amt Hans Hansen (c1665 - 1731).

Jens Hansen Møller / Müller (- 1718) Kasmose Mølle i Sottrup sogn Åbenrå amt
gm Catharina (- 1729)

Jacob Paulsen (- 1681) gm Mette Thomses (- 1689) i Åbenrå.
Søn:
    Thomas Paulsen (1668 - 1721) forpagter på godserne Grøngrøft, Felsted sogn Åbenrå amt,
    og Avnbøl, Ullerup sogn Åbenrå amt
    gm Marie Sønnichsen (- 1693 -).
Ikke legatslægten Paulsen.

Maries far:
Christian Sønnichsen (c1626 - 1697),
 gårdejer på Stenneskiær i Felsted sogn Åbenrå amt,

Taysen / Thaysen i Felsted 15xx og 16xx.

Henning Grilcken (Grielcken ?) (ca 1630 -)  og søn
Detlef Grilcken (1662 - 1730) Skovridere i Klus Ris ved Flensburg

Thielsen i Niehus i Bov sogn Åbenrå amt 17xx.

Johann Caspar Löber / Lever (ca1710 - 1765 -) født i Tyskland?,
g 1741 i Kbh Sct Petri med: Johanna Maria Lausdatter (1714/5 - 1765).

Tømrermester i Kbh Friederich Kühn / Kyhn (1710/1 - 1782), født i Sachsen, Tyskland,
g2 1750 med Mette Christina Larsen (c1728 - ca 1794).

Tapetmagermester i Kbh Lars Nielsen (Lynge) (1714/15 - 1797) født i Lyngby sogn Kbh amt
Gm Anne Kierstine Wolborg Rasmusdatter (c1724 - 1758).

Lausen i Kiding, Felsted sogn senere Rinkenæs sogn Åbenrå amt 16xx og 17xx.

Mau i Nordborg sogn og Varnæs sogn Sønderborg amt 16xx og 17xx.

Smed i Åbenrå Jørgen NN (c1640 -).

Hans Jorth (c1650 -) i Flensburg.
Søn:
    Peter Hansen Jorth (c1685 - 1760) teglmester på Nicolay Boysens teglgård
    i Kollund i Bov sogn Åbenrå amt .

Skomager i Flensburg Jacob Christiansen (c1650 -)

Tobaksspinder i Sottrup sogn Åbenrå amt Hans Nicolaysen / Niclasen (c1705 - 1764).

Moos / Mose i Snogbæk Sottrup sogn Åbenrå amt 16xx.

Bødkermester i Flensburg Jürgen Thomsen (c1635 - )

Höck / Hoech / Hochen i Angel, Tyskland 16xx og 17xx.

Skolemester i Blans i Ullerup sogn Åbenrå amt Hans Petersen el Biørnsen (1692/3 - 1767)
 


Christen Nielsen Skræder (- 1655) Købmand i Grenå
gm Anne Mogensdatter (- 1655)
børn (rimeligvis):
  Niels Christensen (Skræder) (-1724) købmand i Grenå.
  Anders Christensen Skræder (- 1682 -) ditto.

Eskild Busch ? (ca 1610 -) hvis døtre Mette og Ane er gift med Anders og Niels ovenfor. Eskild er måske i Norge (Trøndelagen) eller Haderslev.

Skomager i Horsens Jørgen Pedersen Loss (c1665 - 1747) født i Norge (Drammen?).

Loss i Norge.
Købmand i Drammen i Norge Peter Christian Loss (ca 1705 - 1765 -)
hans fader Jens Loss
- muligt identisk med premierløjtnant Johan/Jonas Loss (ca 1640 - 1720 -) i Halden, Norge.

Christian Wegner (- c1692 -). Barnefader ca 1690 i Horsens eller Norge.

Bager i Vejle Peder Jensen Bagger (c1717 - 1785)
gm Anne Christiansdatter (1732 - 1790).
Hendes farfar:
Valentin Christiansen (- før 1715) i  Vejle
gm Anna Jensdatter (- 1716)
      g2m Christen Sørensen / Valentin (- vist 1760) i Vejle

Smed i Vorning sogn Viborg amt Christian Jensen (c1721 - 1789)
gm Maren Pedersdatter (c1725 - 1787 -)
hvor er de fra?

Stadsmusikant i Næstved Johan Georg Lintner (- 1700 - 1719)
Svigerfarfar:
Jacob Frederiksen (Friis) (c1595-1654) skipper i Nakskov.
Hans svigerfar:
Jørgen Nielsen (1566-1629) tingskriver ved Sjællands Landsting, borgmester i Ringsted
gm Kirstine Jacobsdatter (1595-1658).

Peiter von Steinberg (- 1668) major, ejer af Skovsgård i Kirkerup s f Slagelse.
gm Dorthea Henriksdatter F 15 feb 1615 i Husum, Südschleswig, d 16 mar 1668 på Skovsgård.
Peiters forældre:
Burchard von Steinberg (ca 1570-1612) Gårdejer og slotsfoged i Schwabstedt i Südschleswig
gm Tabea Peters (-1605-1654/72) datter af Peter Thomassen i Schwabstedt.
Burchard er af slægten von Steinberg fra Hildesheim i Hannover.

Brygger og byråd i Kbh Lars/Lauritz Jensen Fint / Findt (1703/4 - 1761), født på Fyn.

Brygger Jens Christensen (ca 1640-) i Kbh Købmagergade, før blokkedrejer på Chr.havn.
Bryggere Biørnsen, Lindberg, Nyegaard, Børresen i Kbh i 16xx, 17xx.


Christen Pedersen (ca 1660  - 1717) Bohlsmand i Skovby, Bregninge s på Ærø, født i Ærøskøbing.

Marie Christens??datter (ca 1700 - 1763)
gm enkemand Chistian Hansen (1695 - 1763) gårdmand og sandemand i Vindeballe i Tranderup s på Ærø.
    Søn Hans Pedersen Rising (ca 1730 -) købmand i Odense.

Anne Christine Terkels??datter (ca 1705 - før 1760).
gm Peder Hansen Winter (1703 - 1771) fæstebonde i Tirslund/Tislund og Gøttrup i Haderslev a.

Jochum Nielsen Schurmann (ca 1680 - 1756) felbereder i Fåborg
gm Karen Olufsdatter (ca 1680 -) .

Birthe Jensdatter (ca 1753 - 1807)
gm Hans Henrich Lange (1749 - 1830) hattemager i Fåborg.
Jeg har en Birthe, datter af Jens Frandsen (1727-1787- før 1801), smed i Jordløse, men jeg kan ikke bevise at det er hende der er gift med Lange i Fåborg. Til Birthe i Jordløse har jeg bedsteforældre og en oldefar: Greve, Bødker, Bonde.

Mariane Hansen (ca 1772 - 1799) fra København?
    Søn: Hans Ditlev Lützhøft (1798 - 1859).
    Måske Søster:  Fredericha Hansen fra Kongens Mølle ved Næstved (Kongskilde ?) i 1798.

NN Augustinussen, børn af Augustinus Henriksen (ca 1680 - 1736) skomager i Skanderborg.

Christian Thiil (ca 1705 - 1780) kirurg i Skanderborg.

Peder Børkop (ca 1640 -). Brygger i Kbh (her ses han ikke) eller andetsteds på Sjælland.
Døtre:
    Gunild (Gundelle) Børkop (ca 1675 - 1720)
    gm Peder Manasse Monrad (1669 - 1741) Præst i Tømmerup ved Kalundborg.
    Abelone Børkop (1682 - 1766)
    gm Otto Christensen Sommer (1688 - 1768) Præst i Sjelle og Skørring.

Elisabeth Birgithe Wulff. (ca 1665 - 1735) måske fra Flensburg?
gm Berthel Jørgensen (ca 1660 - 1725) herredsfoged i Assens.

Ammon Hansen (ca 1714-1775) 1752 tjener hos Schack Carl rigsgreve Rantzau (1717-89), derefter Kvartermester ved Frederiks Hospital i Kbh. Han kunne være fra Norge efter navnet at dømme.
g1m Anna Magdalena Hansdatter Smith (ca 1725-1770).
Søn:
Toldskriver på St Jan Christoffer Frederik Hansen (ca 1750 - 1802)
gm Anna Maria Susanne Kragh (ca 1772 - 1795).
Hendes far:
Christopher Kragh (- 1789) Toldskriver og plantageejer på St Jan,
Rimeligvis i familie med guvernør Jens Nielsen Kragh (vist 1719 - 1773) på St Thomas;
Jens har en bror Niels Nielsen Kragh (ca 1720 - 1765) på St Thomas;
De brødre skal være fra Nordjylland (Ålborg Stift), men er næppe døbt Kragh / Krag / Krage  (så var de vel fundet forlængst);


Thomas Sørensen Holmgaard (1717-1791) Husmand? i Holmgårde i Ydby s, senere i Helligsø i Thy.
Søn:
Husmand i Flarup i Ydby s i Thy Søren Thomsen (1740/47 - 1813)
gm Maren Larsdatter (1740/47 - 1808).

Husmand og skrædder i Grurup Gl.by i Thy Anders Sørensen Guldsmed (1729/39 - 1804 -)
gm Maren Christensdatter (1736/39 - 1801 -).

Skræddermester i Kbh Endre (Erich, Henric, Enis) Hoff (1742/3 - 1787) fra Norge,
han kunne måske være sønnen Erik af Christen Eriksen Hoff fra Orkdal(ca 1705 - 1766) skræddermester i Trondheim.
Endre/Erik var gm Anna Marie Sørensdatter (ca 1749 -),
Børn:
    Marthe Marie Hoff (1772 -) gm Michael Witterup (1765 -) i Kbh.
    Anna Birgitta Hoff (1773 - 1817) gm Johan Heinrich Müller (1770 - 1836). Skrædder i Kbh.
    Johannes Andreas Hoff (1775 -) Skrædder vist i Kbh.
    Cecilie Maria Hoff (1776 -).
    Carl Christian Hoff (1783 -) Orlogsmatros i Kbh.

Ulbølle sogn, Svendborg amt:
Anne Olufsdatter (ca 1654-1721)
g1m Peder Clausen (ca 1645-1689)
g2m Peder Rasmussen (ca 1662-1721) fæstebønder i Ulbølle sogn Svendborg amt.
Hendes bror Laurits Olufsen bonde i Vr Skerninge, Svendborg amt.

Deres svigerdatter Bodild Jacobsdatter (ca 1697-1730)
gm Peder Pedersen (1691-1758) bonde i Ulbølle.

Bornholm:
Jens Pedersen (ca 1730 - 1776) gm Kirstine Jensdatter Juul (ca 1735 - 1785). I Nexø.
Børn:
    Cathrine Jensdatter Juul (1759 - 1793) gm Jørgen Caspersen  (1756 - 1800). Skipper i Nexø.
    Lars Jensen Juul (ca 1761- 1804). Skipper i Nexø.
    Maren Barbara Jensdatter Juul. (1769 - 11822) gm Hans Thønnesen (1758 - 1807) Skipper Kbh.
    Peder Jensen Juul (1771 - 1804 -) i Nexø.

Skåne:
Marie Helene Friberg (ca 1779 - 1853) vist fra  Ystad ?? gm Dahlman i København.

Andreas Kjellström / Kielström (ca 1714 - 1767)
Rytterbonde i Brogårda i Bjuv sogn Malmöhus Län. Kommer vist fra V Götaland.
Gm Margreta Ebba (ca 1725-) vist fra Allerum sogn Malmöhus Län.Steen Thomsen's forside  >  Til genealogisk hovedside  >  Efterlysninger DK  >  Top
Post: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk

Ajourført sep 2015.