Steen Thomsens danske aner / My Danish Ahnentafel

Homepage  >   Genealogical Mainpage  >   Danske aner

E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk


Her er 25 generationer aner (19 danske), 789 stk, men ikke de islandske og ikke den gamle adel - dem er der links til.
Here are 25 generations Danish (etc) ancestors, 789 persons, but not the Icelanders nor the noblemen - there are links to them.


Generation 0 (proband)

1 Steen Thomsen (1948 - 2006 -)
      Datalog, slægtsforsker i København


Generation 1
2 ancestors.

2 Hallgrímur August Thomsen (1899 - 1980)
      Landsretssagfører i København
3 Tove Louise Agnes Lützhøft Christensen (1919 - 2003)
      Sekretær i København


Generation 2
4 ancestors.

4 Dethlef (jun) Thomsen (1867 - 1935)
      Købmand i Reykjavík, grosserer i København
5 Augusta Sveinsson (1877 - 1951)

6 Holger Lützhøft Christensen (1886 - 1947)
      Sygehuslæge i Koldby i Thy
7 Ella Helene Larsen (1887 - 1943)
      Sygeplejerske i Koldby i Thy


Generation 3
8 ancestors.

8 Hans Theodor August Thomsen (1834 - 1899)
      Købmand / grosserer i Reykjavík og København
9 Anna Christine Sørensen (1840 - 1917)

10 Hallgrímur Sveinsson (1841 - 1909)   Hans islandske aner
      Biskop i Reykjavík, altingsmand
11 Elina Marie Bolette Feveile (1847 - 1934)

12 Christen Peter Christensen (1849 - 1936)
      Præst til Beder, senere Vær
13 Sophie Agnes Jansigne Lützhøft (1858 - 1937)

14 Peter Heinrich Larsen (1846 - 1908)
      Manufakturhandler i København, senere tobaksgrosserer i København
15 Ingrid Wilhelmine Louise Petersen (1855 - 1935)
      Kontorassistent i København


Generation 4
14 ancestors.

16 Dethlef (sen) Thomsen (1803 - Forliste 1857)
      Købmand i Reykjavík
17 Jacobine Gytte Fredericha Lever (1805 - 1835)

18 Andreas Sørensen (1809 - 1892)
      Gårdejer i Vejbæk, Bov s
19 Anna Cathrine Bachmann (1810 - 1883)

22 Frederik Christian Feveile (1812 - 1868)
      Overlæge ved hæren i København
23 Louise Elisabeth Augusta von Obelitz (1820 - 1892) Hendes adelige aner

24 Laurits Hansen Christensen (1803 - 1868)
      Gårdejer på Borgskovgård i Borgnæs på Ærø
25 Birthe Kirstine Winther (d 1811 - 1895)

26 Jes Eske Christen Lützhøft (1829 - 1876)
      Bestyrer/proprietær på Tandrup
27 Anna Augusta Lützhøft (1825 - 1892)

28 Søren Larsen (1810 - 1879)
      Brændevinsbrænder & mælkeudsalg i København
29 'Elisa' Bernhardina Elisabeth Møller (1803 - 1894)

30 Johan Lorentz Petersen (1819 - 1891)
      Lysestøber, senere revisor på Rådhuset i København
31 Louise Marie Sophie Dahlman (1822 - 1864)


Generation 5
28 ancestors.

32 Hans Thomsen (1770 - 1848)
      Smed i Bov
33 Ingeborg Cathrine Paulsen (1778 - 1864)

34 Andreas Fridrich Lever (1778 - 1806)
      Faktor i Reyðarfjörður på øst-Ísland
35 Fridricha Christina Lynge (ca 1781 - 1855)
      Jordemoder i Akureyri

36 Hans Sørensen (1767 - 1829)
      Skipper i Kollund, Bov s
37 Christina Christiansen Schmidt (1779 - 1851)

38 Hans Hansen Bachmann (1777 - 1835)
      Skomager i Blans
39 Anna Hagelstein (1780 - 1862)

44 Jens Jacob Feveile (1786 - 1842)
      Senere godsejer til Ll Grundet
45 Marie Edele Nisson (1786 - 1850)

46 Frederik von Obelitz (1773 - 1839) Hans adelige aner
      Arkivchef i Landsover- samt Hof- og Stadsretten i Kbh, kammerjunker
47 Ellen Findt (1782 - 1870)

48 Albert Christensen (1774 - 1846)
      Gårdejer på Borgnæs på Ærø
49 Anna Maria Christensdatter (1764 - 1843)

50 Mads Winther (1777 - 1849)
      Lærer i Stenderup i SøJyll, Veflinge på Fyn, på Lyø og i Tranderup på Ærø
51 Dorthea Lange (1778 - 1852)

52 Hans Ditlev Lützhøft (1798 - 1858)
      Købmand i Thisted, kgl handelsagent, godsejer til Tandrup, landstingsmand
53 Marie Elise Bendixsen (1806 - 1897)

54 Hans Henrik Lützhøft (1791 - 1852)
      Godsforvalter på Algestrup, så prokurator i Kalundborg, kancelliråd
55 'Line' Anna Magdalena Hansen (1790 - 1867)

56 Lars Sørensen Brand (1774 - 1826 -)
      Gårdmand i Trankær i Thy, husmand i Hørsted
57 Anne Kierstine Andersdatter (hjemme 1776 - 1801 -)

58 Johan Heinrich Müller (1769 - 1836)
      Skræddermester i København
59 Anna Birgitta Hoff (1773 - 1817)

60 Lars Petersen (1779 - 1839)
      Skipper, senere lysestøber i København
61 'Stine' Karen Kirstine Thønnesen (1790 - 1846)

62 Wilhelm Ludvig Dahlman (1778 - 1845)
      Kgl hof-sadelmager i København, dannebrogsmand
63 Marie Helene Friberg (ca 1779 - 1853)


Generation 6
54 ancestors.

64 Lorentz Thomsen (1730 - 1816)
      Smed i Rinkenæs
65 Marie Cathrine Schütt (1739 - 1808)

66 Detlef Paulsen (1740 - 1817)
      Kådner i Klus
67 Christina Thielsen (1748 - 1813)

68 Sebastian Samuel Lewer (1744 - 1812)
      Solodanser og Balletmester ved den kgl ballet i København
69 Anna Christina Kühn (1752 - 1793)

70 Rasmus Lynge (1754 - 1817)
      Faktor i Hofsós, senere i Akureyri, senere rentier og bonde nær Akureyri
71 Guðrún Einarsdóttir (1746 - 1799)

72 Søren Hansen (1741 - 1808)
      Hjulmager i Kollund
73 Inger Margrethe Clausen (1739 - 1817)

74 Andreas Christiansen (1749 - 1802)
      Gårdejer på Lindegård i Kollund
75 Metta Mathzen (1750 - 1814)

76 Hans Hansen Bachmann (1745 - 1823)
      Skrædder i Blans
77 Anna Eleonora Jensen (1744 - 1819)

78 Michael Christopher Hagelstein (1733 - 1798)
      Skolemester i Blans, midt mellem Åbenrå og Sønderborg, 20 km NØ for Bov
79 Cathrine Marie Bjørns (1743 - 1786)

88 Niels Christen Linde Feveile (Fæveil) (1765 - 1789)
      Købmand i Vejle
89 Karen Pedersdatter Bager (1759 - 1841)

90 Hans Peter Nisson (1757 - 1795)
      Skriver, senere overtoldkontrollør i Ringkøbing
91 Anna Jensen (1753 - 1835)

92 Balthazar Gebhard III von Obelitz (1728 - 1806) Hans adelige aner
      Juridisk forfatter, godsejer til Skjoldemose på Fyn
93 Christiane Birgitte Gaarder (1733 - 1814)

94 Andreas Findt (1741 - 1788)
      Brygger, købmand i København
95 'Lise' Anna Elisabeth Johansen (1758 - 1840)

96 Christen Pedersen (ca 1738 - 1796)
      Senere også parcellist i Stærmose ved Skovby
97 Maren Jørgensdatter (1742 - 1785)

98 Christen Pedersen Møller (ca 1731 - 1806)
      Bonde på Stenbjergløkke i Vindeballe, kirkeværge
99 Maren Christensdatter (1737 - 1797)

100 Terkel Pedersen Winter (1734 - 1812)
      Fæstebonde i Tirslund, senere Gøttrup
101 Bodil Madsdatter (i 1745 - 1784)

102 Hans Henrich Lange (1749 - 1830)
      Hattemager i Fåborg
103 Birthe (Birgitte) Jensdatter (ca 1753 - 1807)

104 Jes Lutzhøft (1771 - 1838)
      Byfoged i Thisted, virkelig kancelliråd
105 Mariane Hansen (ca 1770 - 1799)

106 Eske Bendixsen (1769 - 1819)
      Rådmand og byfoged i Randers, justitsråd
107 'Elise' Marie Elisabeth de Fischer (1776 - 1829)

108 Nicolaus Lutzhøft (1768 - 1826)
      Hollænder (mejeriforpagter), så mølleejer, så gårdejer, så daglejer på Sjæll
109 Maren Pedersen (1765 - 1854)

110 Christopher Friderich Hansen (ca 1759 - 1802)
      Forvalter og toldskriver på St Thomas og St Jan
111 Anna Maria Susanna Kragh (ca 1772 - ca 1795)

112 Søren Thomsen Kiersgaard (ca 1740 - 1813)
      Husmand i Flarup
113 Maren Larsdatter (ca 1740 - 1808)

114 Anders Sørensen Guldsmed (ca 1729 - 1804 -)
      Husmand og skrædder i Grurup Gammelby
115 Maren Christensdatter (ca 1736 - 1801 -)

116 Christoph Müller (ca 1730 - før 1800)
      Tømmermand i Stralsund
117 Maria Dorothea Junger (ca 1730 - )

118 Endre Hoff (ca 1743 - 1787)
      Skræddermester i København
119 Anne Marie Sørensdatter (ca 1745 - 1801 -)

120 Peter Erichsen (1756 - 1823)
      Kådbo, husmand og bådfører i Søby
121 Johanne Larsdatter (1756 - 1796)

122 Hans Thønnesen (1758 - 1807)
      Skipper i København
123 Maren Barbara Jensdatter Juul (1769 - 1822)

124 Andreas Dahlman (ca 1744 - ca 1807)
      Kronolänsmann i Ramlösa, senere stadsfiskal i Helsingborg
125 Ingri Maya Kielström (1750 - ca 1811)


Generation 7
(89 ancestors).

128 Thomas Lorentzen (1705 - 1787)
      Smed i Rinkenæs
129 Ann Sophie Margrethe Hanses (1694 - 1759)

130 Hans Hansen (jun) Schütt (1707 - 1767)
      Kådner (grevelig) i Rinkenæs
131 Maria Catharina Jenses (1710 - 1791)

132 Samuel Paulsen (1697 - 1770)
      Forpagter, senere kådner og teglværksejer i Klus
133 Maria Grilcken (1706 - 1763)

134 Lorentz Thielsen (1711 - 1789)
      Gårdmand og ottermand i Niehus i Bov s
135 Metta Jenses (1726 - 1759)

136 Johan Caspar Löber (ca 1710 - før 1777)
      Silkevæversvend, Øltapper, Skrædder i København
137 Johanne Marie Lausdatter (ca 1714 - 1765)

138 Friderich Kühn (ca 1712 - 1782)
      Tømrermester i København
139 Mette Christina Larsen (ca 1729 - ca 1794)

140 Lars Nielsen Lynge (ca 1715 - 1797)
      Tapetmagermester i København
141 Anna Kirstine Wolborg Rasmusdatter (ca 1724 - 1758)

142 Einar Jónsson (ca 1715 - 1756 -)
      Bonde på Sauðasel, senere på Innri Nautabú nær Hólar i Hjaltadalur
143 Hallfríður Jónsdóttir (ca 1717 - 1782 -)

144 Hans Petersen Lausen (1717 - 1786)
      Hjulmager i Kollund
145 Kiersten Chrestens (1699 - 1745)

146 Claus Nissen (1707 - 1760)
      Kådner i Bov
147 Maria Jacobs (1712 - 1752)

148 Kresten Christiansen (1712 - 1792)
      Smed og Gårdejer i Kollund
149 Anna Jorthes (1717 - 1771)

150 Peter Mathzen (1717 - 1776)
      Gårdmand i Weseby (Hyrup s) 5 km øst for Flensburg
151 Christine Jessen (ca 1723 - 1803)

152 Hans Nicolaysen (ca 1705 - 1764)
      Tobaksspinder i Sottrup
153 'Trincke' Catharina Nisdatter (1707 - 1775)

154 Hans Jensen (ca 1693 - 1773)
      Snedker og indsidder i Blans
155 Catharina Jürgensdatter (1704 - 1767)

156 Hinrich (jun) Hagelstein (1701 - 1780)
      Messingberedermester ved Kobbermøllen i Kruså
157 Catharina Höck (1703 - 1775)

158 Hans Petersen Biørnsen (ca 1692 - 1767)
      Skolemester i Blans
159 Magdalena Andresen (1706 - 1769)

176 Jens Sørensen Feveile (Fæveil) (1722 - 1787)
      Købmand i Vejle, eligeret borger
177 Maren Ustrup (1740 - 1824)

178 Peder Jensen Bagger (ca 1716 - 1785)
      Bager i Vejle
179 Anne Christiansdatter (1732 - 1787)

180 Truels Nisson (1714 - 1802)
      Gårdfæster og Sognefoged i Frørup, senere Kontorist i København
181 Maren Ravn (1733 - 1813)

182 Christian Jensen (ca 1720 - 1789)
      Smed i Vorning, boelsmand
183 Maren Pedersdatter (ca 1718 - 1787 -)

184 Balthazar Gebhard II von Obelitz (1705 - 1769) Hans adelige aner
      Løjtnant i København, senere Major i Mariager
185 Anne Margrethe 'Grethe' Lintner (1710 - før 1752)

186 Poul Gaarder (1692 - 1745)
      Kaptajn og gårdejer på Sør-Nust i Odalen, 70 km NØ for Oslo
187 Karen Sophie Budde (1707 - 1779) Hendes adelige aner

188 Lars Jensen Fint (ca 1703 - 1761)
      Vandinspektør. Oldermand for rodemestrene (skattedirektør)
189 Ellen Nyegaard (1712 - 1782)

190 Peter Johansen (1723 - 1798)
      Grosserer og skibsreder i København, godsejer til Petersgård Ø f Vordingborg
191 Anna Elisabeth Therkelsen (1732 - 1804)

192 Peder Christensen (1706 - 1763)
      Bohlsmand i Skovby
193 Anne Marie Albertsdatter (1712 - 1755)

194 Jørgen Andersen (1707 - 1792)
      Bohlsmand i Skovby, kirkeværge, sandemand
195 Anne Margrethe Pedersdatter (1714 - 1794)

196 Peder Christensen Møller (ca 1695 - 1763)
      Bohlsmand i Vindeballe
197 Sidsel Christensdatter (ca 1690 - 1763)

198 Christian Hansen Rising (1695 - 1763)
      Gårdmand i Vindeballe, sandemand
199 Marie NN (ca 1700 - 1763)

200 Peder Hansen Winter (1703 - 1771)
      Fæstebonde i Tirslund, senere i Gøttrup
201 Anne Christine Terkelsdatter? (ca 1705 - før 1760)

202 Mads Hansen (1714 - )
      Fæstebonde i Gøttrup i Tirslund s
203 Merrit Pedersdatter (ca 1715 - )

204 Hans Henrich Lange (1707 - 1773)
      Hattemager i Fåborg
205 Dorthea Jochumsdatter Schurmann (1713 - 1783)

206 Jens Frandsen (1727 - før 1801)
      Smed i Jordløse
207 Karen Rasmusdatter (ca 1730 - 1762)

208 Detleff Christian Lützhöft (1733 - 1787)
      Forpagter på Sandagergård, 5 km Ø for Bogense
209 Ingeburg Margaretha Schmidt (1742 - 1806 -)

212 Bendix Andreasen (1724 - 1791)
      Skomager i Skanderborg, oldermand, sandemand
213 'Birthe' Anne Birgitte Christiansdatter Thiil (1731 - 1808)

214 Christian de Fischer (1755 - 1822)
      Generalkrigskommissær i Horsens og Grenå. Fideicommisstifter
215 Frederikke Louise Monrad (1759 - 1838)

218 Peder Hansen (ca 1729 - 1791)
      Gårdmand i Markeslev
219 Anne Christensdatter (ca 1729 - 1801 -)

220 Ammon Hansen (ca 1714 - 1775)
      Kvartermester ved Frederiks Hospital i København
221 Anna Magdalena Hansdatter Smith (ca 1725 - 1770)

222 Christopher Kragh (ca 1740 - 1789)
      Toldskriver og plantageejer på St Jan
223 Sara Susanna van Beverhoudt (ca 1740 - før 1789)

224 Thomas Sørensen Holmgaard (1717 - 1791)
      Husmand? i Holmgårde i Ydby s, senere i Helligsø i Thy

240 Erich Pallesen (ca 1724 - 1791)
      Husmand i Søby
241 Anna Maria Pedersdatter (1726 - 1803)

242 Laurits Rasmussen (1702 - 1778)
      Kådbo i Leby
243 Ingeborg Jørgensdatter (ca 1718 - 1785)

244 Tønnes Hansen (1726 - 1789)
      Fisker og daglejer i Nexø
245 Karen Poulsdatter Drewitz (1728 - 1796)

246 Jens Pedersen (ca 1720 - 1776)
      Avlsbruger og fisker i Nexø, kæmner
247 Kirsten Jensdatter Juul (1732 - 1785)

250 Andreas Kjellström (ca 1714 - 1767)
      Rytter i Brogårda i Bjuv s
251 Margreta Ebba (ca 1725 - )


Generation 8
(115 ancestors).

256 Lorentz Andersen (1667 - 1754)
      Kådner (kongelig) på Stenvej i Rinkenæs
257 Mett Margrethe Thamses (ca 1675 - 1723)

258 Hans Hansen (ca 1665 - 1731)
      Smed i Rinkenæs
259 Margrethe Peters (ca 1670 - )

260 Hans (sen) Schütt (ca 1670 - 1726)
      Fæstebonde (grevelig) i Rinkenæs Overby
261 Maren Jørgens (1684 - 1759)

262 Jens Hansen (ca 1665 - 1718)
      Møller på Kasmose Mølle i Sottrup på Sundeved
263 Cathrina NN (ca 1674 - 1729)

264 Thomas Paulsen (1668 - 1721)
      Højfyrstelig forpagter i Sønderjylland
265 Marie Sönnichsen (ca 1670 - )

266 Detlef Grilcken (1662 - ca 1730)
      Skovrider i Klusris N for Flensburg
267 Ingeborg Asmussen (ca 1670 - 1751)

268 Peter Thielsen (1676 - før 1734)
      Gårdmand i Niehus i Bov s
269 Maria Hanses (ca 1689 - 1762)

270 Jens Nielsen (ca 1690 - ca 1736)
      Gårdmand i Bov
271 Christina Jenses (1696 - 1768)

286 Jón 'eldri' Oddason (ca 1681 - 1762)
      Hreppstjóri og bonde på Vík i Héðinsfjörður
287 Guðríður Andrésdóttir (ca 1683 - ca 172)

288 Peter Hansen Lausen (1687 - 1748)
      Kådner (grevelig) i Bækken, Rinkenæs s
289 Maren Detlevs (1682 - efter 1718)

290 Chresten Chrestensen Mau (ca 1670 - eller 1712)
      Gårdmand i Varnæs
291 Kierstin Clausdatter (ca 1670 - 1742)

292 Nis Clausen (ca 1665 - )
      Kådner? i Bov
293 Silli Jenses (1669 - 1762)

294 Jacob Nissen (ca 1675 - 1727)
      Gårdmand i Gottrupel (nr 70) i Handewitt s lige S for Bov og grænsen
295 Marrhien Michels (ca 1673 - )

296 Christian Jørgensen (1675 - 1752)
      Smed i Stubbæk SØ for Åbenrå, fra ca 1713 i Kollund
297 Maria Christensdatter (1681 - 1752)

298 Peter Hansen Jorth (1685 - 1760)
      Teglmester i Kollund
299 Kathrina Jacobs (1682 - 1758)

300 Peter Mathzen (ca 1688 - 1775)
      Vist i Hürup
301 Metta Peters (ca 1690 - )

302 Lorentz Jessen (ca 1690 - )
      Gårdmand i Engelsby nær Flensburg

306 Nis Mose (ca 1665 - 1751)
      Gårdmand? i Sottrup
307 Maren NN (ca 1670 - 1751)

310 Jürgen Jensen (ca 1670 - )
      I Avnbøl i Ullerup s

312 Hinrich (sen) Hagelstein (ca 1675 - før 1740)
      Messingberedermester ved Kobbermøllen i Kruså
313 Margaretha Thomsen (1677 - 1750)

314 Lorentz Höck (ca 1675 - 1756)
      Snedker i Kalleby, 20 km Ø for Flensburg
315 Anna NN (ca 1675 - )

352 Søren Feveile (Fæveil) (1696 - 1737)
      Købmand og overformynder i Vejle
353 Anneken Saxe (ca 1695 - 1762)

354 Jacob Ustrup (1708 - 1779)
      Købmand i Horsens, Kirkeværge og kæmner
355 Cathrine Margrethe Jørgensdatter Loss (1710 - 1787)

358 Christian Falentinsen (ca 1705 - 1764)
      Gårdejer i Vejle
359 Karen Nielsdatter (ca 1690 - 1737)

360 Nis Erichsen (ca 1680 - )
      Gårdfæster og Sognefoged i Frørup
361 Magdalene Truelsdatter (1680 - )

362 Hans Ravn (1689 - 1745)
      Ritmester, gårdejer til Harregård på Salling
363 Edel Schaarup (1700 - 1745)

369 Ide Juel (ca 1666 - 1727) Hendes adelige aner

370 Johan Georg Lintner (ca 1675 - 1719)
      Stadsmusikant i Næstved og Vordingborg
371 Johanne Jørgensdatter (1673 - 1730)

372 Ole Erichsen Fillinsø (ca 1660 - ca 1716)
      Korporal og gårdmand på Gaarder i Elverum, 60 km SØ for Lillehammer
373 Kirsten Poulsdatter (1674 - 1732)

378 Børre Jensen Nyegaard (1690 - 1715)
      Brygger i København
379 Karen Lindberg (1690 - 1758)

380 Johann Hansen Klabowsky (ca 1695 - sandsynlig 1758 -)
      Rytterbonde i Stavreby, Jungshoved ved Præstø
381 Kirsten Hansdatter (1694 - sandsynlig 1758 -)

382 Terchel Clemensen (ca 1685 - 1741)
      Felbereder (pelsgarver), senere skipper, senere købmand i Randers
383 Kirsten Andersdatter Mammen (1700 - 1762)

384 Christen Pedersen (ca 1660 - 1717)
      Bohlsmand i Skovby
385 Karen Nisdatter (ca 1669 - 1753)

386 Albret Matzen (1681 - 1758)
      Gårdejer i Leby
387 'Ancke' Anne Margrethe Lorentzdatter (ca 1685 - 1730)

388 Anders Hansen (ca 1655 - 1714)
      Bohlsmand i Søby
389 Sidsel Jørgensdatter (ca 1670 - før 1736)

390 Peder Andersen (ca 1665 - 1748)
      Bohlsmand i Skovby
391 Maren Christensdatter (ca 1670 - før 1739)

392 Christen Hansen Møller (ca 1660 - 1726 -)
      Bohlsmand i Vindeballe

396 Hans Christensen Riise (ca 1665 - 1722 -)
      Gårdmand i Ø Bregninge
397 Birgitte Hansdatter (ca 1660 - )

400 Hans Carstensen Winter (ca 1670 - før 1743)
      Fæstebonde i Tirslund
401 Maren NN (ca 1675 - før 1733)

404 Hans Pedersen (ca 1680 - ca 1740)
      Fæstebonde i Gøttrup i Tirslund s

406 Peder Hansen (1688 - 1747)
      Fæstebonde i Gøttrup i Tirslund s

408 Johann Langhinrichs (1659 - før 1735)
      Kådner og vognmager i Bad Bramstedt
409 Anna Lindemann (1677 - 1762)

410 Jochum Nielsen Schurmann (ca 1680 - 1756)
      Felbereder (pelsgarver) i Fåborg
411 Karen Olufsdatter (ca 1680 - )

412 Frands Jensen Greve (ca 1669 - 1745)
      Grovsmed og husmand i Jordløse
413 Birgitte Marcusdatter (caca 1685 - ca 1749)

414 Rasmus Jørgensen Bødker (ca 1690 - 1760)
      Gårdmand i Millinge
415 Johanne Rasmusdatter (ca 1695 - 1768)

416 Jes Lutzhöft (ca 1694 - 1764)
      Fæstebonde i Kiesby, 20 km NØ for Schleswig by
417 Margaretha Hansen (1712 - 1794)

418 Thomas Schmidt (1707 - 1748)
      Kådner og kromand i Süderbrarup, 20 km NØ for Schleswig by
419 Sophia Catharina Schleicher (ca 1713 - 1776)

424 Andreas Bendixen (ca 1700 - 1749)
      Skomager i Skanderborg
425 Karen Augustinusdatter (ca 1702 - 1743)

426 Johannes Christian Thiil (ca 1705 - 1780)
      Kirurg / feltskær i Skanderborg
427 Johanne Knudsdatter (ca 1704 - 1774)

428 Mouritz Christian Fischer (1703 - 1778)
      Slotsforvalter og auktionsdirektør i København, justitsråd
429 Marie Elisabeth Cöllner (1716 - 1765)

430 Peder Ephraim Monrad (1712 - 1793)
      Stiftsprovst i Århus
431 Christine Dorothea Berg (1726 - 1803)

446 Pieter van Beverhoudt (1723 - 1788)
      Plantageejer på St Jan
447 Maria Delicaet (ca 1719 - før 1756)

480 Palle Hansen (ca 1675 - 1739)
      Gårdmand i Søby
481 Maren Rasmusdatter (1687 - ca 1731 -)

482 Peder Pedersen (1691 - 1758)
      Fæstebonde i Ulbølle
483 Bodild Jacobsdatter (ca 1697 - 1730)

484 Rasmus Hansen (ca 1665 - ca 1731)
      Bohlsmand i Leby
485 Kirsten Albertsdatter (ca 1665 - 1731 -)

488 Hans Tønnesen (1692 - 1750)
      I Åkirkeby
489 Margrethe Jensdatter (1704 - 1728)

490 Poul Johansen Drewitz (ca 1680 - 1740)
      Hattemager i Nexø
491 Pernille Madsdatter (ca 1690 - 1759)

492 Peder NN (caca 1690 - - 1771)

494 Jens Knudsen Juul (1701 - 1768)
      Købmand i Nexø (i 1750)
495 Maren Larsdatter (1709 - 1768 -)


Generation 9
(126 ancestors).

516 Hans NN (ca 1635 - 1696)
      Smed i Rinkenæs

520 Hans (seniss) Schütt (ca 1635 - før 1690)
      Fæstebonde (halvgårds, grevelig) i Rinkenæs

522 Jørgen Hansen (ca 1650 - 1708)
      I Rinkenæs

524 Hans Jensen (ca 1630 - )
      Møller på Kasmose Mølle i Sottrup på Sundeved

528 Jacob Paulsen (ca 1630 - 1681)
      I Åbenrå
529 Mette Thomses (ca 1635 - 1689)

530 Christian Sönnichsen (ca 1626 - 1697)
      Gårdejer på Stenneskær i Felsted s SØ for Åbenrå
531 Abel NN (ca 1633 - 1727)

532 Henning Grilcken (ca 1630 - )
      Skovfoged og skovrider i Klusris N for Flensburg
533 Marie Nisdatter (ca 1640 - )

536 Lorentz Thielsen (ca 1645 - )
      Gårdmand i Niehus i Bov s, ottermand
537 Cathrine Peters (ca 1650 - )

538 Hans Petersen (ca 1660 - )
      Gårdmand/kådner i Niehus i Bov s
539 Elisabeth Hanses (ca 1665 - )

542 Jens Asmussen (ca 1655 - før 1720)
      Gårdmand i Bov
543 Metta Hanses (ca 1660 - )

572 Oddi Jónsson (ca 1649 - 1709 -)
      Bonde på Höfn ved Siglufjörður
573 Margrét Jónsdóttir (ca 1641 - )

574 Andrés Jónsson (ca 1658 - 1730 -)
      Bonde på Vatnsendi i Héðinsfjörður, senere på Brunastaðir i Fljót
575 Bergljót Jónsdóttir (ca 1658 - )

576 Hans Petersen Lausen (ca 1655 - 1725)
      Indsidder i Kiding, Felsted s, senere kådner (grevelig) i Bækken, Rinkenæs s
577 Maren NN (1660 - 1688)

578 Detlev Michelsen (ca 1650 - 1694)
      Bonde i Rinkenæs

580 Chresten Mau (ca 1631 - 1685 -)
      Gårdmand i Varnæs
581 Maren Rasdatter Thaysen (1634 - 1690)

586 Jens Hansen (ca 1640 - )
      Skrædder i Bov
587 Christin Harmsdatter (ca 1640 - )

588 Niß Jacobsen (ca 1645 - )
      I Harrislee i Handewitt s lige S for grænsen
589 Metta NN (ca 1645 - )

590 Michel Michelsen (ca 1640 - )
      I Ellund i Handewitt s, lige S for grænsen
591 Cistina NN (ca 1640 - )

592 Jørgen NN (ca 1640 - )
      Smed i Åbenrå

594 Christen NN (ca 1645 - ca 1711)
      Smed i Stubbæk SØ for Åbenrå

596 Hans Jorth (ca 1655 - )
      Antageligt i Flensburg

598 Jacob Christiansen (ca 1650 - )
      Skomager i Flensburg

612 Nis Mose (ca 1635 - 1707)
      I Sottrup

624 Hinrich (seniss) Hagelstein (ca 1650 - før 1716)
      Messingbereder ved Kobbermøllen i Kruså
625 Magdalena Fischer (ca 1655 - )

626 Jürgen Thomsen (ca 1635 - 1694)
      Bødker og borger i Flensburg
627 Oßel NN (ca 1635 - )

628 Jacob Höck (ca 1650 - 1723)
      I Quern
629 NN NN (ca 1650 - 1723)

704 Jens Sørensen Feveile (Fæveil) (ca 1670 - 1713)
      Købmand i Grenå
705 Karen Busch (ca 1670 - 1736)

706 Peder Sørensen (ca 1660 - før 1714)
      Handelsmand i Vejle
707 Maren Jensdatter Saxe (1661 - 1731)

708 Jørgen Greisen (ca 1681 - 1731)
      Rytterbonde i Ustrup
709 Maren Christensdatter (ca 1682 - 1765)

710 Jørgen Pedersen Loss (ca 1665 - 1747)
      Skomager i Horsens
711 Margrethe Christensdatter Wegner (ca 1690 - 1759)

716 Valentin Christiansen (caca 1660 - før 1715)
      Vist i Vejle
717 Anna Jensdatter (ca 1670 - 1716)

720 Erich NN (ca 1645 - )
      I Frørup
721 NN Nisdatter (ca 1650 - )

722 Truels Nissen (ca 1635 - 1699)
      Frimand på Hjerndrupgård, sognefoged
723 Christina Fabricius (1652 - ca 1683)

724 Johan Henriksen Rafn (1644 - 1699)
      Kirkeværge
725 Kirsten Hansdatter (1664 - 1696)

726 Christen Jørgensen Schaarup (1672 - 1731)
      Købmand, måler og vejer i Århus, konsumptionsforpagter
727 Maren Pedersdatter Lassen (ca 1672 - 1709)

742 Jørgen Jacobsen (Friis) (ca 1640 - 1686)
      Præst til Tystrup
743 Tabea von Steinberg (ca 1640 - 1697 -) Hendes adelige aner

756 Jens Børresen Nyegaard (ca 1664 - 1708)
      Brygger i København
757 Inger Marie Jensdatter (ca 1670 - 1696)

758 Lauritz Biørnsen (ca 1650 - 1701)
      Brygger i København
759 Ellen Sørensdatter (ca 1660 - 1711)

762 Hans Rasmussen (ca 1670 - 1733)
      Gårdmand i Stavreby, Jungshoved
763 Anna NN (ca 1670 - 1758)

764 Clemend Terkildsen (ca 1645 - 1685 -)
      Måske felbereder i Randers

766 Anders Sørensen Mammen (1668 - 1748)
      Fisker i Randers
767 Giertrud Nielsdatter Møller (1665 - 1755)

768 Peder NN (ca 1630 - )
      I Ærøskøbing

772 Mads Hansen Kallesen (ca 1640 - ca 1705)
      Gårdejer i Leby
773 Mette NN (ca 1642 - 1696)

774 Lorentz Mortensen (ca 1650 - 1722 -)
      Hollænder på Søbygård på Ærø
775 Cathrine NN (ca 1657 - 1705)

776 Hans Michelsen (ca 1620 - 1681)
      Gårdmand i Skovby

780 Anders Pedersen (ca 1635 - 1705)
      I Skovby

800 Christen (Carsten) Hansen (ca 1635 - 1689)
      Fæstebonde i Tirslund 25 km V for Haderslev
801 NN NN (ca 1645 - 1709 -)

816 Thyes Langehinrichs (1625 - 1707)
      Gårdmand i Bad Bramstedt
817 Cattrina Christina Vogt (1632 - 1701)

818 Jasper Lindemann (1635 - 1691)
      Gårdmand i Wiemersdorf
819 Wiebken Hardebecks (1649 - )

830 Rasmus Hansen Bonde (ca 1655 - før 1719)
      Gårdmand i Millinge

832 Johan Jessen Lutzhöft (ca 1655 - 1716)
      Fæstebonde i Schaalby, 5 km NØ for Schleswig by, sandemand
833 Maria NN (ca 1665 - 1716)

834 Johann Christian Hansen (ca 1680 - )
      Degn og organist i Ulsnis, 15 km NØ for Schleswig by
835 Catharina Nissen (ca 1680 - )

848 Bendix Knudsen (ca 1681 - 1738)
      Selvejergårdmand i Oudrup

850 Augustinus Henrichsen (ca 1680 - 1736)
      Skomager i Skanderborg
851 Karen Michelsdatter (ca 1680 - 1745)
      Syerske i Skanderborg

856 Christian Fischer (ca 1665 - 1704)
      Forpagter på Lavengård
857 Maren Høyer (ca 1675 - 1743 -)

858 Johan Arnold Cöllner (ca 1680 - 1732)
      Silke og klædehandler i København, borgerrepræsentant
859 Anna Margrethe Schack (ca 1680 - 1732)

860 Peter-Manasse Monrad (1669 - 1741)
      Præst til Tømmerup, 5 km Ø for Kalundborg
861 Gundel Pedersdatter Børkop (ca 1675 - 1720)

862 Hans Nielsen Berg (caca 1670 - 1728)
      Norsk postmester og toldkontrollør i Helsingør
863 Sophie Christiana Bartholin (1697 - 1772)

892 Jannis van Beverhoudt (ca 1670 - 1741)
      Plantageejer på St Thomas og St Jan, borgerkaptajn
893 Maria Duurloo (ca 1700 - vel 1737 -)

894 Cornelis Delicaet (ca 1670 - ca 1726)
      Skipper, plantageejer på St Thomas & St Jan
895 Anna Thoma (1676 - 1730)

960 Hans Hansen (ca 1640 - )
      På Ærø

962 Rasmus Michelsen (ca 1650 - 1689)
      Gårdmand i Leby
963 Bodel Lauritzsdatter (ca 1650 - 1689)

964 Peder Rasmussen (ca 1662 - 1721)
      Bonde i Ulbølle
965 Anne Olufsdatter (ca 1654 - 1721)

970 Albert NN (ca 1630 - før 1690)
      I Tværby

976 Tønnes Jochumsen (ca 1644 - 1698)
      Smed i Åkirkeby
977 Marie Sørensdatter (ca 1655 - 1698 -)

978 Jens Michelsen (ca 1672 - 1744)
      Snedker i Åkirkeby
979 Margrethe Henriksdatter (måske 1677 - før 1737)

980 Johan Drewitz (ca 1641 - 1702)
      Væver i Åkirkeby, senere i Nexø
981 Barbara NN (1643 - 1709)

982 Mads Joensen Kloe (ca 1650 - 1727)
      Løjtnant i Nexø, så i Gudhjem, så på Christiansø
983 Kirstine Storch (ca 1663 - 1730)

988 Knud Andersen Juul (ca 1663 - 1740)
      I Nexø
989 Ursula Michelsdatter Brand (ca 1662 - 1734)

990 Laurs Pedersen (1682 - 1750)
      Gårdmand på 30' selvejergård: Store Engegård i Bodilsker
991 Kirstine Pedersdatter (ca 1686 - 1755)
      Gårdmand på 30' selvejergård: Store Engegård i Bodilsker


Generation 10
(95 ancestors).

1060 Sönnich NN (ca 1590 - )
      I Felsted (?)
1061 Maren Thaysen (ca 1598 - 1693)

1072 Peter Thielsen (ca 1615 - 1672 -)
      Gårdmand i Niehus i Bov s

1086 Hans Andersen (ca 1625 - efter 1689)
      Gårdmand i Niehus i Bov s

1144 Jón Þorleifsson (ca 1620 - )
      Bonde på Foss og Skeið i Fljót

1160 Jes Mau (ca 1581 - 1652)
      Inderste i Pøhl, senere gårdmand i Holm nær Nordborg på Als
1161 Anne Christensdatter (ca 1586 - 1653)

1162 Ras Thaysen (ca 1600 - )
      I Skovbøl, Felsted s

1408 Søren Jensen Feveile (Fæveil) (ca 1640 - før 1706)
      Købmand og rådmand i Grenå
1409 Maren Rasmusdatter (ca 1645 - 1706 -)

1410 Niels Christensen (Skræder) (ca 1640 - ca 1724)
      Købmand, konsumptionsforpagter og rådmand i Grenå
1411 Mette Eskildsdatter (ca 1645 - ca 1681)

1414 Jens Pedersen Saxe (ca 1627 - 1669)
      Købmand i Kolding
1415 Karen Michelsdatter (ca 1620 - 1675)

1416 Unge Søren Gundesen (ca 1650 - 1700 -)
      Rytterbonde i Ustrup
1417 Mette Jørgensdatter (1647 - 1715)

1418 Christen Rasmussen Rask (ca 1655 - 1724)
      Fæstebonde i Skanderborg Ladegård
1419 Johanne Pedersdatter (ca 1658 - 1739)

1420 Peder Loss (ca 1640 - )
      I Horsens?

1422 Christen Wegner (ca 1660 - )
      Måske i Norge
1423 Karen Ludvigsdatter (ca 1670 - før 1709)
      I Horsens

1442 Nis Truelsen (ca 1600 - ca 1659)
      Herredsfoged, Frimand på Hjerndrupgård
1443 Kirsten Marcusdatter (ca 1610 - 1695)

1446 Nicolaus Fabricius (ca 1610 - 1661)
      Amtsskriver i Løgumkloster
1447 Rebecca Bruun (til 1625 - til 1696)

1448 Henrik Pedersen Rafn (1612 - 1659)
      Købmand, Rådmand og Kæmner i Kolding, Stadsfænrik
1449 'Lisbeth' Elisabeth Reiminch (1614 - 1674)
      Enke i Kolding

1450 Hans Hansen Mouritsen (1638 - 1684)
      Købmand og rådmand i Kolding
1451 Kirsten Hansdatter Bruun (1640 - 1724)

1452 Jørgen Andersen Hørning (ca 1638 - 1707)
      Købmand i Århus
1453 Edel Christensdatter (ca 1635 - 1709)

1454 Peder Lassen (ca 1640 - ca 1701)
      Borger og handelsmand i Århus
1455 Bodel Jensdatter (1646 - 1694)

1484 Jacob Frederiksen (Friis) (ca 1595 - 1654)
      Købmand eller skipper i Nakskov
1485 Johanne Jørgensdatter (ca 1615 - 1674)
      Enke i Ringsted

1486 Peiter von Steinberg (1603 - 1668)
      Major til Skovsgård
1487 Dorotea Hendrichsdatter (1615 - 1668)

1512 Børre Andersen (ca 1620 - 1664 -)
      Skipper i København
1513 Karen Jacobsdatter (ca 1630 - )

1514 Jens Christensen (ca 1640 - 1710)
      Blokkedrejer, senere brygger i København
1515 Karen NN (ca 1640 - 1709)

1524 Rasmus NN (ca 1640 - )
      Antageligt bonde i Stavreby

1528 Terkild Pedersen (ca 1615 - ca 1668)
      Felbereder i Randers
1529 Maren Andersdatter (ca 1615 - 1668 -)

1532 Søren Andersen Mammen (ca 1645 - 1721)
      Fisker i Randers
1533 Anne Jørgensdatter (ca 1645 - 1691)

1534 Niels Møller (ca 1630 - før 1688)
      I Randers?

1544 Hans Madsen (caca 1610 - jan-mar 1670)
      Gårdejer i Leby, birkefoged

1632 Hans Langhinrichs (ca 1590 - 1654)
      Bonde i Schmalfeld

1634 Johann Voget (caca 1580 - 1652)
      Gårdmand i Bad Bramstedt, sognefoged
1635 Christine Janes (ca 1595 - )

1636 Jasper Lindemann (ca 1600 - 1651)
      Gårdmand i Wiemersdorf
1637 Beke Schacken (ca 1605 - 1691)

1638 Carsten Hardebeck (ca 1615 - 1699)
      Gårdmand i Hardebek
1639 Anna Tyttken (ca 1620 - 1694)

1664 Jes Nissen Lutzhöft (ca 1610 - 1705)
      Fæstebonde i Schaalby, 5 km NØ for Schleswig by

1696 Knud Bendixen (1651 - 1747)
      Sadelmager og gårdmand i Oudrup, senere i Hundrup, sidst i Skanderborg
1697 Johanne Nielsdatter (ca 1650 - 1722)

1700 Henrik Augustinussen (ca 1640 - ca 1700)
      Felbereder i Skanderborg
1701 Karen Sørensdatter (ca 1640 - 1698 -)

1712 Mathias Fischer (ca 1630 - 1691)
      Magister, Købmand i Amsterdam, Godsejer til Farregård
1713 Maria Götschen (ca 1640 - 1699)

1714 Mourits Hansen Høyer (1636 - 1722)
      Godsejer til Rask Hovedgård
1715 Gjertrud Mouritzdatter Borchorst (1641 - 1709)

1720 Johannes Monrad (1627 - 1682)
      Præst til Ketting, 10 km NØ for Sønderborg
1721 Eleonore Brandt (ca 1642 - 1702)

1722 Peder Børkop (ca 1640 - ca 1682 -)
      Brygger i København

1726 Berthel Jørgensen (1663 - (betalt) 1725)
      Herredsfoged for Båg Herred og Postmester i Assens
1727 'Lisbet' Elisabeth Birgithe Wulff (ca 1670 - 1735)

1784 Engel senior van Beverhoudt (caca 1640 - ca 1694)
      Plantageejer på St Thomas
1785 Susanne Jansen (ca 1640 - 1697 -)

1786 Peter Duurloo (ca 1675 - 1746)
      Plantageejer på St Thomas og St Jan
1787 'Neltje' Cornelia Delicaet (1682 - ca 1719)

1788 Jochem (Joachim, Jochum) Delicaet (ca 1650 - 1707)
      Skipper, plantageejer på St Thomas, rådsmedlem
1789 Elisabeth (Ann Elisabeth ?) de Fischer (ca 1650 - før 1707)

1790 Jacob Thoma (ca 1640 - 1691)
      Plantageejer St Thomas

1920 Hans NN (caca 1615 - )
      Måske i Søby

1928 Rasmus Andersen Dyr? (ca 1635 - 1689)
      Fæstebonde i Ulbølle

1930 Oluf NN (ca 1620 - )
      Måske på Fyn nær V Skerninge

1952 Jochum Tønnesen (ca 1620 - 1682)
      Møller i Åkirkeby
1953 Hanna NN (ca 1620 - 1654)

1958 Henrik Pedersen (ca 1645 - )
      I Åkirkeby

1964 Joen Bendtsen (ca 1610 - 1655)
      Byfoged og Handelsmand i Rønne
1965 Karen Mortensdatter Bohn (ca 1620 - 1696)

1976 Anders Juul (ca 1640 - )
      I eller nær Nexø

1978 Michel Brand (1625 - 1678 -)
      Borger i Nexø
1979 Barbara NN (1626 - 1711)

1980 Peder Larsen (ca 1640 - 1687)
      Gårdmand på 30' selvejergård: Store Engegård i Bodilsker
1981 Kirstine Pedersdatter (ca 1640 - 1722)
      Gårdmand på 34' selvejergård: Brandsgård i Bodilsker

1982 Peder Hansen (1655 - 1734)
      Gårdmand på 23' selvejergård: Langedeby i Bodilsker
1983 Kirstine Pedersdatter (1655 - 1719)


Generation 11
(77 ancestors).

2122 Christen Thaysen (ca 1570 - ca 1630)
      Gårdejer på Stenneskær i Felsted s. Sandemand

2288 Þorleifur Tómasson (ca 1590 - )
      Præst på Knappsstaðir

2816 Jens Feveile (Fæveil) (ca 1610 - 1683 -)
      Gårdmand i Dalstrup, grundejer i Grenå

2820 Christen Nielsen Skræder (ca 1600 - 1655)
      Borger i Grenå
2821 Anne Mogensdatter (ca 1610 - 1655)

2828 Peder Saxesen (ca 1595 - 1640)
      Borger i Randers, senere i Kolding
2829 Maren Jensdatter (ca 1600 - ca 1660)

2830 Michel Simonsen (ca 1585 - før 1636)
      Skibsbygger i Kolding
2831 Anneken Bertelsdatter (ca 1595 - måske/næpp 1661)

2832 Gunder Sørensen (ca 1615 - 1674)
      Rytterbonde i Ustrup

2834 Jørgen Gregersen (ca 1625 - 1676)
      Bonde i Brørup i Hylke s
2835 Maren Christensdatter (ca 1631 - 1708)

2836 Rasmus Nielsen (ca 1625 - ? 1683)
      Fæstebonde i Torup Ladegård, senere i Skanderborg Ladegård
2837 Maren Christensdatter (ca 1630 - 1682 -)

2838 Peder Jensen (ca 1630 - foråret 1678)
      Bonde i Torrild, senere fæstebonde i Skanderborg Ladegård
2839 Margrethe Sørensdatter (ca 1630 - 1682 -)

2847 Karen Jensdatter (ca 1650 - 1722 -)
      Sy- og kogekone i Horsens fra 1690

2884 Truels Nissen (ca 1565 - 1621 -)
      Frimand på Hjerndrupgård, sandemand
2885 Sara Christensdatter (ca 1575 - 1659)

2886 Marcus Johansen (ca 1570 - 1642)
      Præst til Bjolderup

2892 Laurentius Fabricius (ca 1570 - 1621)
      Præst ved Schleswig domkirke
2893 Christina Holmer (1573 - )

2894 Christian Bruun (ca 1585 - ca 1650)
      Præst til Løgumkloster
2895 Sara Boysen (1584 - 1641)

2896 Peder Henriksen Rafn (ca 1575 - før 1647)
      Kirkeværge for Skærup (fra 1631) og Vinding kirker
2897 Lene Jensdatter Buch (ca 1594 - ca 1618)

2898 Johan Reiminch (ca 1580 - før 1622)
      Borger i Kolding
2899 Maren NN (ca 1585 - før 1622)

2900 Hans Hansen Mouritzen (ca 1609 - 1650)
      Købmand, kirkeværge og overformynder i Kolding
2901 Mette Udesdatter (ca 1620 - 1698)

2902 Hans Madtzen Bruun (ca 1611 - 1652)
      I Kolding
2903 Maren Knudsdatter (ca 1615 - )

2904 Anders Hansen (ca 1610 - )
      Fæstebonde? skrædder? i Hørning mlm Århus og Skanderborg
2905 Maren Andersdatter (ca 1615 - 1652 -)

2906 Christen Schaarup (ca 1600 - )
      Handelsmand måske i Århus

2908 Las Jensen (ca 1590 - )
      I Brendstrup NV for Århus

2970 Jørgen Nielsen (ca 1566 - 1629)
      Tingskriver ved Sjællands Landsting, borgmester i Ringsted
2971 Kirstine Jacobsdatter (ca 1595 - 1658)

2972 Burchard von Steinberg (ca 1570 - 1612)
      Gårdejer og slotsfoged i Schwabstedt i Süd-schleswig
2973 'Teppecke' Tabea Peters (ca 1580 - før 1672)

3024 Anders Börreson (ca 1545 - 1601 -)
      Gårdmand i Klastorp i Träslöv s ved Varberg i Halland

3056 Peder Nielsen Østrup (ca 1593 - 1653)
      Forpagter af Albæk Mølle
3057 Maren Hansdatter (ca 1590 - 1663 -)

3064 Anders Jensen Mammen (ca 1610 - før 1693)
      Købmand i Randers

3066 Jørgen NN (ca 1610 - )
      I Randers?
3067 Maren Andersdatter (ca 1620 - 1691)

3088 Matz Albertsen (caca 1575 - 1628 -)
      Gårdejer i Leby

3268 Jürgen Vagedt (caca 1540 - )
      Gårdmand i Bad Bramstedt

3270 NN Jahn (ca 1560 - )
      Møller i Neumünster

3272 Hans Lindemann (før 1580 - efter 1620)
      Gårdmand i Wiemersdorf

3274 Bartelt Schacke (ca 1570 - )
      Gårdmand i Wiemersdorf

3276 Thomas Hardebeck (ca 1570 - )
      Gårdmand i Hardebek og Wiemersdorf

3278 Hartig Tyttken (ca 1590 - )
      I Stellau

3328 Niss Jessen (ca 1560 - 1613 -)
      Fæstebonde i Schaalby, 5 km NØ for Schleswig by

3392 Bendix Fallentinsen (ca 1615 - 1665 -)
      Sadelmager i Horsens, senere i Ondrup
3393 NN Knudsdatter (ca 1620 - 1654 -)

3400 Augustinus Henriksen (caca 1600 - )
      Antageligt felbereder i Gammel Ry

3424 Thomas Clemensen Fischer (1583 - 1644 -)
      Læge i Skanderborg

3428 Hans Lüdiksen (ca 1595 - før 1672)
      Gårdmand, Rådmand i Højer
3429 Maren Andreasdatter (ca 1605 - 1688)

3430 Mouridtz Jensen Borchorst (ca 1610 - 1687)
      Præst til Gunderup og Nøvling
3431 Anne Kieldsdatter (måske 1620 - 1677)

3440 David Monrad (1591 - 1653)
      Præst til Ketting, 10 km NØ for Sønderborg
3441 Karen el Catharina Madsdatter (ca 1595 - 1631)

3442 Lorentz Lorentzen (1603 - 1649)
      Amtsskriver i Nordborg, borger i Sønderborg
3443 Catharina Jørgensdatter Brandt (1624 - 1673 -)

3452 Jørgen Berthelsen (ca 1635 - (betalt) 1682)
      Borger i Assens
3453 Mette Nielsdatter (ca 1640 - (betalt) 1719)

3570 NN Jansen (ca 1610 - )

3928 Bendt Joensen (ca 1580 - omkring 1626)
      Købmand og byfoged i Rønne

3930 Morten Henningsen Bohn (ca 1600 - 1648 -)
      Byfoged, senere rådmand i Rønne

3964 Hans Hansen (ca 1625 - ca 1689)
      Gårdmand på 13' vornedgård: Lille Kirkebo i Poulsker
3965 Giertrud Sigvardsdatter (ca 1630 - ca 1711)
      Gårdmand på 13' vornedgård: Lille Kirkebo i Poulsker


Generation 12
(56 ancestors).

4244 Tyge Thaysen (ca 1525 - 1593 -)
      Gårdejer på Thaysens Gård i Skovbøl i Felsted s, Sandemand

5656 Saxe Andersen (Saxe) (ca 1565 - før 1606)
      Borger i Randers
5657 Gertrud Pedersdatter (caca 1565 - før 1610)

5658 Jens NN (ca 1570 - )
5659 NN Gregersdatter (ca 1570 - )

5672 Niels Rasmussen (ca 1595 - 1651)
      Fæstebonde i Essenbæk Ladegård, senere i Torup Ladegård

5674 Christen Kjeldsen (ca 1574 - 1650)
      Gårdmand i Haslund, senere fæstebonde i Torup Ladegård
5675 Anne Christensdatter (ca 1595 - 1668)

5678 Søren Andersen (ca 1600 - ca 1652)
      Gårdejer i Ondrup
5679 Karen Rasmusdatter (ca 1600 - 1657 -)

5768 Nis Truelsen (ca 1530 - vel 1596 -)
      Frimand på Hjerndrupgård, sandemand

5772 Johannes Johansen (ca 1535 - 1607)
      Præst til Bjolderup
5773 Christina Pedersdatter (ca 1540 - )

5786 Peter Holmer (ca 1518 - 1605)
      Borger i Schleswig
5787 Cathryne Schreiber (ca 1535 - 1611)

5789 Maren NN (ca 1560 - jul 1633)

5790 Lorenz (Laurentius) Boye (Boëthius) (ca 1554 - 1619)
      Præst til Løgumkloster
5791 Magdalene Selmer (ca 1560 - )

5792 Henrik Pedersen Rafn (ca 1540 - før 1589)
      Herredskr. i Holmans hrd

5794 Jens Madsen Buch (ca 1545 - før 1641)
      Præst til Gauerslund

5800 Hans Hansen Mouritsen (ca 1560 - før 1624)
      Købmand i Kolding
5801 Maren Jensdatter (ca 1565 - 1637)

5802 Ude Pedersen (ca 1578 - 1641)
      Købmand, Vintapper og Værtshusholder i Kolding
5803 Maren Sørensdatter (ca 1593 - 1640)

5804 Mads Berthelsen Bruun (ca 1589 - 1659)
      Borger i Kolding

5946 Peter Thomassen (ca 1560 - )
      I Schwabstedt i Südschleswig - vel borger

6114 Hans Jensen (caca 1560 - før 1650)
      Måske bonde i Østrup?

6128 Jens Andersen Mammen (ca 1570 - ca 1630)
      Sandemand i Randers
6129 Maren Pedersdatter (ca 1580 - )

6548 Hans Schacke (ca 1520 - )
      Gårdmand i Wiemersdorf

6552 Hans Voget (caca 1530 - )
      Gårdmand i Hardebek

6656 Jes Hansen (ca 1520 - ca 1579)
      Fæstebonde i Lutzhöft, 13 km Ø for Flensburg

6786 Knud Jensen (ca 1590 - før 1655)
      Bonde på Alrø
6787 Karen Rasmusdatter (ca 1590 - 1655 -)

6800 Henrik Augustinussen (ca 1570 - ca 1640)
      Felbereder i Gammel Ry

6856 Lüdich Hansen (ca 1575 - )
      Rådmand i Højer
6857 NN Hansdatter (ca 1565 - )

6858 Andreas Lund (ca 1580 - 1663)
      Herredsfoged i Højer, kirkejurat, sogneforstander
6859 Catharina Mouritsdatter (ca 1580 - før 1663)

6860 Jens Hjulskov (ca 1570 - )
      Borger i Sæby
6861 Else Johansdatter Borchorst (ca 1575 - )

6862 Kield Christensen Schive (ca 1590 - 1644)
      Præst til Gunderup og Nøvling
6863 Mette Jensdatter (ca 1595 - 1648)

6880 Johannes Monrad (1566 - 1623)
      Præst til Ketting, 10 km NØ for Sønderborg. Provst
6881 Anna Voget (1574 - 1645)

6882 Mads Mogensen (ca 1530 - 1630)
      Præst til Oksbøl ved Nordborg
6883 Sara Schrøder (1560 - 1640)

6884 Hans Lorentzen (ca 1565 - ca 1615)
      Rådmand i Sønderborg

6886 Jørgen Brandt (ca 1574 - 1640)
      Købmand i Sønderborg
6887 Cathrine Vogt (ca 1591 - 1637)

6904 Bertel Jensen (ca 1606 - ca 1659)
      Borgmester i Assens
6905 Geske Carstensdatter Rickerts (ca 1607 - 1658)

6906 Niels Iversen (ca 1605 - før 1673)
      Rådmand i Assens
6907 Birgitte Christophersdatter (ca 1605 - efter 1679)

7860 Henning Hermansen Bohn (ca 1576 - 1631 -)
      I Rønne

7930 Sigvard NN (ca 1600 - )
      På Bornholm


Generation 13
(43 ancestors).

8488 Rasmus Thaysen (ca 1500 - 1556 -)
      Gårdejer i Skovbøl, sandemand?

11312 Anders Saxesen (caca 1540 - senest 1606)
      Borger i Kolding
11313 Else Hansdatter (caca 1545 - 1616 -)

11314 Peder Jensen (caca 1530 - )
      Borger i Randers
11315 Margrethe Jensdatter (caca 1530 - )

11318 Gregers Outtsen (caca 1530 - )
      I Kolding
11319 Anne Jensdatter (caca 1530 - )

11348 Kjeld Rasmussen (ca 1555 - antageligt 1636)
      Præst til Haslund

11536 Trogels Nigelsen (ca 1490 - )
      Frimand på Hjerndrupgård

11544 Johann Ivarsen (ca 1495 - før 1589)
      Præst til Bjolderup

11546 Peter Marquardsen (ca 1505 - vist 1585)
      Bonde i Barsmark i Løjt sogn, herredsfoged i Rise hrd

11572 Johan el Hans Holmer (ca 1490 - 1542 -)
      På Stapelholm

11574 Peter Schreiber (ca 1494 - 1550)
      Sårlæge i Schleswig
11575 Christina NN (caca 1510 - 1582)

11580 Jørgen (Georgius) Lorentzen Boye (Boëthius, Bøie) (ca 1520 - 1569)
      Professor i København, senere Provst og hofpræst i Vilstrup og Haderslev
11581 Sara Meiger (ca 1525 - )

11582 Georg Selmer (ca 1530 - )
      Møller i Schmalstede ved Bordesholm, 20 km SV for Kiel
11583 Anna NN (ca 1530 - )

11584 Peder Rafn (ca 1510 - før 1569)
      Herredsfoged i Holmans herred
11585 Kirsten NN (ca 1510 - 1581 -)

11588 Mads (Mathias) Buch (ca 1500 - ca 1584)
      Præst til Egtved, provst
11589 Ursula Caspersdatter? (ca 1510 - 1603 -)

12258 Peder Jespersen (caca 1550 - ca 1616)
      Kræmmer i Randers
12259 Margrete Pedersdatter (caca 1560 - 1621 -)

13096 Henneke Schacken (caca 1490 - )
      Gårdmand i Wiemersdorf

13714 Hans NN (ca 1540 - )
      Gårdmand i Kærgård ved Højer 10 km V for Tønder

13716 Anders Hansen Lund (ca 1545 - før 1595)
      Gårdmand på Ulleruplund, delefoged og/el kgl ridefoged i Hviding hrd
13717 Anna NN (ca 1550 - )

13718 Mourits Martensen (ca 1540 - før 1609)
      Frimand på Husumtoftmark i Højer, herredsfoged i Højer hrd
13719 Gunder Laurensdatter (ca 1540 - )

13722 Johan Borchorst (ca 1545 - )
      Ukendt! Måske borger i Sæby

13724 Christen NN (ca 1560 - )
      Ukendt

13760 David Monrad (ca 1533 - 1579)
      Præst til Kappeln, 40 km SØ for Flensburg
13761 Anna Callenia (ca 1535 - )

13762 Johannes Vaget (ca 1545 - 1585)
      Præst til Sønderborg
13763 NN Eriksdatter (ca 1555 - )

13766 Ole (Oluf) Christensen Schrøder (ca 1530 - )
      Præst til Oksbøl ved Nordborg

13772 Mathias Brandt (ca 1550 - (ringet) 1618)
      Købmand, rådmand og kirkeværge i Sønderborg
13773 Margrethe NN (ca 1550 - (ringet) 1619)

13810 Carsten Rickertsen (ca 1570 - 1622 -)
      Orlogskaptajn
13811 Maricke? Post (ca 1570 - )

15720 Hermand Boen (ca 1550 - 1609 -)
      Skipper og købmand i Rønne
15721 NN Henningsdatter Gagge (caca 1550 - måske 1622)


Generation 14
(26 ancestors).

22626 Hans NN (caca 1510 - )
      Borger i Kolding

22630 Jens Sejersen (ca 1495 - ca 1545)
      Gårdejer i Farre
22631 Anne NN (ca 1500 - før 1595)

22696 Rasmus Kjeldsen (1535 - 1587)
      Præst til Haslund, magister, provst

23072 Nis (Niels, Nigel) Jensen (ca 1455 - 1499 -)
      Frimand på Hjerndrupgård, sandemand

23148 NN Schreiber (ca 1460 - )
      Måske i Schleswig

23160 Lorenz (Laurentius) Boye (Boëthius Agricola) (ca 1484 - 1547)
      Præst til Vilstrup 5 km syd for Haderslev

23162 Johan(nes) Meiger (Mejer) (ca 1480 - 1561)
      Præst på Pelworm, senere provst i Rendsburg
23163 Wibeke Nicolai (ca 1505 - 1581 -)

23170 Jens Madsen (ca 1480 - )
      I Horsted

27432 Hans Pedersen (ca 1510 - 1578 -)
      Fæstebonde på Ulleruplund

27438 Laurens Lüdsen (ca 1510 - før 1579)
      Frimand på Husumtoftmark i Højer, herredsskriver, senere herredsfoged

27444 Gert Borchorst (ca 1520 - 1564 -)
      Fæstebonde på Sæbygård Stavn

27520 Jacob (Mombrat, Monrod) Mumprat (ca 1505 - 1577)
      Præst til Lautenthal ved Goslar, 80 km SØ for Hannover

27522 Paul Callenius (1518 - 1594)
      Præst til Hanstedt senere Lüneburg

27524 Peder Christensen (ca 1520 - )
      Birkefoged i Stavnsbøl
27525 Anna Lowson (ca 1525 - )

27526 Erik Matzen (ca 1510 - 1579)
      Præst til Nordborg
27527 Anna Poulsdatter (ca 1520 - 1580)

27544 NN Brandt (ca 1515 - )
      I Tjæreborg

27620 Rickert Rickertsen (ca 1530 - 1570 -)
      Borger i Flensburg
27621 Gesche NN (ca 1540 - 1604)

27622 Peter Post (ca 1525 - 1580)
      Købmand og Kirkeværge i Flensburg
27623 Anna Schwelund (ca 1530 - 1589)

31442 Henning Gagge (ca 1520 - 1562)
      Frimand til St Almegård, foged på Bornholm
31443 Elsebet Kames (ca 1520 - 1578)


Generation 15
(17 ancestors).

45260 Sejer Knudsen (el Bondesen) (caca 1460 - )
      Gårdejer i Farre i Midtjylland
45261 Margrethe NN (caca 1460 - )

46320 Boye Jensen (ca 1450 - før 1539)
      Gårdejer i Kollund, Bov s

54864 Peder Troelsen (ca 1475 - 1560)
      Gårdejer til Astrupgård, herredsfoged i Hviding hrd
54865 Kirstine NN (caca 1480 - 1553)

54876 Lüdde Ocksen (caca 1490 - før 1551)
      Frimand på Husumtoftmark, herredsfoged i Højer

55040 Heinrich (Monnerat) Muntprat (ca 1465 - )
      Prokurator i Konstanz i Schweiz

55044 Lambert Callen (ca 1480 - senest 1549)
      Borger i Uelzen, 80 km SØ for Hamburg
55045 NN NN (ca 1490 - 1565)

55048 Christen Pedersen (ca 1490 - )
      Birkefoged i Stavnsbøl

55052 Mads NN (ca 1490 - før 1552)
      Vist i Kolding

55240 Carsten Rickertsen (ca 1490 - 1546)
      Købmand og borgmester i Flensburg
55241 Marine Freese (ca 1495 - 1570)

55246 Marten Schwelund (ca 1472 - 1540)
      I Flensburg
55247 Anna Nigelsen (ca 1496 - 1573)

62884 Jørgen Gagge (caca 1490 - 1522 -)
      Frimand til Lensgård på Bornholm

62886 Claus Kames (ca 1490 - )
      Købmand og skibsreder i Rønne


Generation 16
(9 ancestors).

109728 Troels Winther (ca 1430 - senest 1514)
      Gårdejer til Astrupgård, herredsfoged i Hviding hrd
109729 Mette NN (ca 1440 - 1514 -)

109752 Ocke Boysen (caca 1450 - )
      Frimand på Husumtoftmark ved Højer

110080 Jacob Muntprat (ca 1435 - tidligst 1512)
      Borgmester i Konstanz i Schweiz, borgherre til Salenstein
110081 Amalia Mangold (ca 1440 - )

110480 Rickert Haysen (ca 1440 - 1514 -)
      Købmand og rådmand i Flensburg
110481 Inge NN (ca 1460 - )

110482 Ingken (Frese) Vedders (ca 1450 - )
      Måske bonde i Emmelsbüll

110494 Peter Nielsen (ca 1460 - )
      Rådmand i Flensburg


Generation 17
(6 ancestors).

219504 Boy Ocksen (før 1420 - )
      Frimand på Husumtoftmark ved Højer

220160 Konrad Muntprat (ca 1410 - 1492)
      Rådmand i Konstanz
220161 NN von Roggwyl (ca 1410 - )

220162 Konrad Mangold (ca 1410 - )
      Måske i Konstanz

220960 Haye (Hayingk, Hein) Paygesson (måske 1417 - i/efter 1483)
      Købmand, rådmand og borgmester i Flensburg
220961 Catharina NN (ca 1420 - 1475 -)


Generation 18
(5 ancestors).

440320 Hans Muntprat (ca 1380 - 1422)
      Herremand til Altenklingen og Märstetten i Thurgau
440321 Agathe Hundbiss (ca 1380 - 1469 -)

440322 Heinrich von Roggwyl (ca 1380 - )
      I Ermatingen

441920 Paye Jeppson (ca 1380 - ca 1440)
      Købmand og rådmand i Flensburg
441921 Frouwe NN (ca 1390 - 1461 -)


Generation 19
(6 ancestors).

880640 Lutfried Muntprat (ca 1340 - 1404)
      Rådmand i Konstanz i Schweiz
880641 Anna Blarer von Giersberg (ca 1360 - )

880642 Frick II Hundbiss (ca 1350 - )
      Ammann i Ravensburg N for Bodensee
880643 Margarete Sälzlin (ca 1350 - )

883840 Jeppe NN (caca 1350 - )
      Bonde ved Lütjenholm

883842 Magnus Hayesson (caca 1365 - før 1440)
      Borgmester i Flensburg, frimand


Generation 20
(3 ancestors).

1761280 Heinrich Muntprat (ca 1310 - 1354)
      Borger i Konstanz i Schweiz
1761281 Ursula NN (ca 1315 - enke 1354 -)

1761282 Albrecht Blarer von Giersberg (ca 1325 - efter 1396)
      Herre til Giersberg


Generation 21
(1 ancestors).

3522564 Eglolf Blarer (ca 1280 - 1344)
      Borger i St Gallen og Konstanz


Generation 22
(1 ancestors).

7045128 Heinrich Blarer (ca 1250 - efter 1315)
      Borger og hospitalsmester i St Gallen


Generation 23
(1 ancestors).

14090256 Gerwig Blarer (ca 1230 - )
      Borger og Ammann i St Gallen


Generation 24
(1 ancestors).

28180512 Diethelm Blarer von Guetingen (ca 1200 - )
      Vist i Konstanz


Generation 25
(1 ancestors).

56361024 Ulrich Blarer (ca 1180 - 1242)
      Vist i Konstanz


Homepage  >   Genealogical Mainpage  >   Danske aner   >  Top.

E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated 10 maj 2015
with a program by Steen Thomsen.