Homepage  >  Genealogical Mainpage  >  DAA Rettelser   >  DAA Rettelser: Hvide [Marsk Stig Andersens slægt]
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Tilføjelser og rettelser til stamtavlerne i DAA pr 2020


Danmarks Adels Aarbog (DAA) har gennem godt et århundrede bragt ca 800 stamtavler (heraf ca 60 reviderede) og ca 2000 tilføjelser og rettelser til ca 450 slægter. Der kan være 22 rettelser til en stamtavle, og de er fordelt over de ca 100 årgangene. For at spare arbejdet med at slå op mange steder, er rettelserne her billed-scannet af Finn Holbek og undertegnede, klippet i småstykker, og samlet på en side pr slægt.

Først kommer rettelser til aktuel stamtavle, derefter til en eventuel tidligere og nu forældet stamtavle.

Som kildehenvisninger i rettelserne ses ofte (F) el lign. Det henviser til en indsender som jo i reglen er død forlængst. En liste ses på hovedsiden DAARettelser (link ovenfor).

Der er også egentlige kildehenvisninger - i reglen med forkortelser. Her henviser jeg til forkortelseslisten i det pågældende bind (lånes/ses på biblioteket).

Nye stamtavlerettelser bedes rapporteret til Adelsaarbogens redaktør. Tekniske problemer på disse sider bedes rapporteret til Steen Thomsen.

På denne side ses slægten:

Hvide [Marsk Stig Andersens slægt]

Rettelser til aktuel stamtavle i DAA 1898

      1901 s 562:
     
      Fortsat på næste side: 1901 s 563:
     
      1911 s 571:
     
      1915 s 595:
     


Homepage  >  Genealogical Mainpage  >  DAA Rettelser  >  DAA Rettelser Hvide [Marsk Stig Andersens slægt]   >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Denne side blev dannet 19 mar 2020
af et program skrevet af Steen Thomsen.