Steen Thomsen's forside   >   Mere adelsaarbog  >   Inholdsfortegnelse til skjalm Hvides efterslægt

Post: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk

Steen Thomsen:

Inholdsfortegnelse til Skjalm Hvides efterslægt


Michael Kræmmer har i DAA 2009-11 skrevet: Skjalm Hvides Efterslægt. Det er et stort værk på 121 s og et halvthundrede afsnit. Jeg savnede en indholdsfortegnelse, den er så her.

 
        INDLEDNING 525
1 Slægt og definitioner 525
2 Slægtsbegrebet 526
3 Slægtens tilnavne 526
4 Fornavne i Middelalderen 530
5 Slægtens fornavne 531
6 Slægtens hovedlinjer og personer 532
7 Gods 538
8 Kilderne 542
9 Heraldikken 545
  Skjoldefrisen [i Sorø] 545
  Tre bjælker 546
  Tre bjælker med falk 546
  Hjortegevir 547
  Delt med hjortegevir ... bjælker 547
  Valravn (Ørn ... ulveoverkrop) 547
  Figurer 548
  Stående Leopard 550
  Øvrige våben 550
  Syvoddet stjerne 550
10 Andre stamtavler 552
  Genealogien [Absalons efterslægt, 128X]   552
  Morten Pedersen [1589] 552
  Langebek 553
  Danmark Adels Aarbog 553
  Helle Halding og Marianne Johansen 553
  Sammenfatning 554
12 Særlige problemfelter 554
  Skjalm Hvides afstamning 554
  Stig Tokesen 556
  Toke Stigsen / provst Toke 556
  Peder Ebbesen / Peder Pedersen 557
  Tyge Bost / Tyge Blæst 557
  De jyske Hvider og marsk Stig Andersen   558
  Varpelev-stenen, Niels Kammermester 559
  Niels Erlandsens efterkommere 560
13 Litteratur 561
 
STAMRÆKKE 563
I Asser-linjen 564
II Ebbe-linjen 579
III Sune-linjen 616
IV Toke-linjen 617
V Cecilie-linjen 625
 
KILDER OG NOTER 629
Kilder, litteratur, forkortelser 629
  Hovedkilder 629
  Øvrige Kilder 629
  Udvalgt litteratur om slægten 630
 
Noter og henvisninger 631
  Indledningen 631
  Stamrækken 632
  I Asser-linjen 632
  II Ebbe-linjen 636
  III Sune-linjen 644
  IV Toke-linjen 644
  V Cecilie-linjen 645 - 646


God læselyst!

Steen Thomsen


Indlagt på WWW: jun 2014.

Steen Thomsen's forside   >  Mere adelsaarbog  >   Inholdsfortegnelse til skjalm Hvides efterslægt   >  Top

Post: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk