Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  'Vognsen' [af Hørbylund]
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

'Vognsen' [af Hørbylund]

Jysk uradel (Vendsyssel) (- 1426 - 1568 -)

'Vognsen' [af Hørbylund]  vaaben

Skjoldet var rødt med en guld ørneklo,
på hjelmen samme klo opadvendt.
Slægten Urne og den lille slægt Rafvad fører omtrent samme våben,
dog med blåt felt og 2 ørnekløer på hjelmen.

Der er 4 slægter i Vendsyssel som er tillagt navnet 'Vognsen' da nogle af dem havde en del medlemmer kaldet Vagn/Vogn/Vognsen. De har aldrig selv brugt Vognsen som slægtsnavn. De 4 Slægter har forskellige våben, men er grundigt indgiftet i hinanden.

Denne lille slægt havde herregården Hørbylund i Hørby s, 10 km V for Sæby i Vendsyssel.
Der var faktisk ingen i denne slægt der hed Vogn eller Vognsen.

Stamfar Thord (Vognsen) kendes ikke fra samtidige kilder, men Thomas Thordsen ses 1426, sidste spor af slægten ses 1568.

Danmarks Adels Aarbog 1936: 'Vognsen' [af Hørbylund]
Rettelser: 1938, 143; 1942, 121. Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA
Thords datter gift med Axel Budde ses ikke her men i:  Danmarks Adels Aarbog 1890: Budde af Lolland.

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Uplacerede kan dog ikke ses (!) Navneliste.

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

     


Steen's hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler   >  'Vognsen' [af Hørbylund]   >  Top.

E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated 30 okt 2006
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.