Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  'Vædderhorn'
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

'Vædderhorn'

Sjællandsk uradel, kun kendt (-1450-1482-)

'Vædderhorn' vaaben

Våbnet er to lange gedebukke-horn, udadbuede og med spidserne opad,
de krydser hinanden forneden. De er sølv (hvide) i blåt felt.
Hjelmtegnet for Jep Tordsen var de to horn..

Denne lille slægt er defineret 1980 af Knud Prange. Han var historiker, ikke zoolog, ellers havde han næppe kaldt den vædderhorn, når nu våbnet viser gedbukkehorn. (Vædderhorn er oftest rullet op, se Urup). Jeg afstår fra at omdøbe den, det kommer der bare forvirring ud af.
Kilde: Prange: Middelaldergenealogi (Kværkeby K) i Personalhist.Tidsskr.1980.

Stamfar Peder kendes ikke, kun hans to døtre, der boede nær Slagelse, hhv Ringsted. Dertil kendes to mand i København, som brugte samme våben: Jep Tordsen i 1450 og Torben Nielsen i 1455. Så sandt de hører til slægten må den have været en hel del større.
Der er tale om lavadel uden eget gods, men våbnet ses på mindst 6 efterkommeres ligsten med våben-anetavler, og det er kalkmalet i Kværkeby Kirke og i Ringsted St Bendt (det er dog en fejl).

Våbenfællesskab med tre nordtyske slægter og en svensk, der fører 2 horn med spidserne ned og krydsede forneden:

I Mecklenburg ses et våben med 2 gedebukkehorn i 1200- og 1300-tallene for en lille familie Schwertz i nærhededen af Schwerin. Om der er nogen forbindelse - det aner vi ikke.
Kilde: Siebmacher's Großes Wappenbuch, bd 18: Ausgestorbener mecklenburgischer Adel. s 98 og tavle 55.

v Schwartz i Mecklenburg førte 1454 to krydsede jagthorn.
Kilde: dr Friedrich Crull: Die Wappen der bis 1360 in den heutigen Grenzen Meklenburgs vorkommenden Geschlechter der Mannschaft.
  Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde. - Bd. 52 (1887), S. 34-182.

En Hans Leidekule vist fra Rügen førte samme skjold i sit segl.
Kilde: Siebmacher's Großes Wappenbuch, bd 18: Ausgestorbene Pommern. s 52 og tavle 32.

Küle el Kyle i Sverige førte to krydsede oksehorn røde i blåt felt (som måske tidligere var sølv (hvidt)). De stammer måske fra Rügen, men var i Sverige (-1394-1607).
Kilde: Jan Raneke: Svenska medeltidsvapen. Bd 1-3. 1982-85. s 313.

 

Ingen stamtavle i Danmarks Adels Aarbog.

Nedenstående stamtavle er komplet iflg Prange mm. De uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      'Vædderhorn' stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  'Vædderhorn'  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated aug 2015
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.