Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Urup
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Urup

Skånsk uradel, kendt (-1326-1674-)

Urup vaaben

Våben: Et rødt vædderhorn i sølv (hvidt) felt. Det ses vendt og drejet i mange stillinger.
På hjelmen 2 røde vædderhorn, nogle gange med 5 påfuglefjer bagved.
Det er samme våben som slægten Bydelsbak [af Bregentved], eneste forskel er at hornet er drejet,
og Bydelsbak har kun 1 horn på hjelmen.

Begge slægter stammer sandsynligvis fra Beutelsbach i Württemberg, hvor slægten von Beutelsbach også førte et vædderhorn i skjoldet. Beutelsbach er idag en bydel i Weinstadt, 20 km Ø f Stuttgartt (ikke at forveksle med Beutelsbach i Bayern).
En Peder Wirtenberg har en datter Christence (-1356- før 1375), som er gift Thott til Härlöv lige ved Kristianstad i Skåne. Deres våben kendes ikke, men udfra navnet kunne de gerne høre med i selskabet.

Slægtebøgerne kender flere generationer forud for Niels og Holger Nielsen, og de kalder dem Baltelbeck, Boltelbach etc, men de ses ikke i bevarede breve.
Slægten Urup rummer adskillige riddere, rigsråder, og højtstående officerer, og hører så til højadelen.
Kongen bød 1526 adelen at tage sig slægtsnavne. Slægten Urup tog sit navn fra godset Ugerup i Ø-Skåne 10 km S for Kristiansstad. Her sad de et kvart årtusinde, fra senest 1387 til 1622. Navnet havde Jens Urup allerede brugt et par generationer tidligere.

Danmarks Adels Aarbog 1932 side 171.
Rettelse: 1955 s 119. Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Urup stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Urup  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated 20 okt 2013
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.