Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  'Udsen'
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

'Udsen'

Jysk uradel, kendt (-1230-1396-1646)


'Udsen' vaaben

Våbnet er en blå klokke med 3 gyldne bånd i sølv felt
På hjelmen en hvid tranehals besat med 5 gyldne bjælder.

'Udsen' ses tidligst i Houlbjerg hrd mlm Århus og Viborg. Våbnet ses første gang 1230 (!) og ses derefter brugt af flere enkeltpersoner, men en sammenhængende stamrække begynder først 1396. Slægten består af 6 linier der ikke hænger sammen, Tulstrup-linien er på 6 generationer, de andre er små.

Slægten brugte aldrig slægtsnavn, 'Udsen' er en gave fra slægtebogsfruerne, faktisk er der kun een mand i stamtavlen der var Udsen - og nogen Ude (far) kender vi ikke med sikkerhed.

Slægtens sidste mand var også den kendteste: Laurids Ebbesen (Udsen) (1559-1646). Han blev beskyldt for at være af simpel bondeæt, men han giftede sig rigt - 3 gange - og endte som lensmand på Skanderborg i 38 år. Stort epitafium i Aarhus Domkirke, og hans tredje hustru Sophie Staverskov (Glambek I) broderede en meget smuk silkedug med deres våben.

Som i alle lavadelsslægter er kildematerialet tyndt, og vi må se i øjnene at en del 'Udsen'er ikke har efterladt sig bevarede spor.

Danmarks Adels Aarbog 1945 side 113-120.
Rettelser: 1972-73 s 30.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. En håndfuld uplacerede kan dog ikke ses (!)
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

 

Linie I til Tulstrup

Den store gren havde Tulstrup i 3-5 generationer, den ligger i Sall s i Houlbjerg hrd, 25 km SV f Randers.

     

Linie II til Kollerup

Kollerup i Hadbjerg s i Galten hrd ligger ved Hadsten, 20 km N for Århus.

     

Linie III til Sostrup

Sostrup på Djursland ligger i Gjerrild s i Djurs Nørre hrd, 10 km N for Grenå.

     

Linie IV til Rimsø

Rimsø er sogneby i Djurs Nørre hrd, vi kender ikke noget navn på hovedgården, som har været lille.

     

Linie V domprovstens linie

     

Linie VI Jenses linie

Vi har kun slægtebøgernes ord for at disse 3 er Udsen'er.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  'Udsen'  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated jan 2018
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.