Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Thott
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Thott

Skånsk uradel, kendt fra 1283, nulevende

Thott vaaben

Thotts våben er enkelt (dvs gammelt): kvadreret af rødt og guld.
På hjelmen to horn delt som skjoldet.

Thott er en af Skånes ældst kendte adelsslægter, dertil den største, og i Kalmar-unionens tid i 1400-tallet var den en af de mest magtfulde slægter i Norden.

Godser

De første spor vi har af slægten er i Löddeköpinge mellem Malmö og Landskrona,
- en gren havde Näs i nærheden (idag Trollenäs),
- en anden gren havde Härlöv og Lillö lige V for Kristianstad i NØ-Skåne,
- Sjörup-linien boede 10 km V f Ystad ved S-kysten.
- Skabersjö nær Malmö er nedarvet i slægten siden 1573, og de har den endnu.
Så slægten har været over det meste af Skåne og har ejet mange af Skånes gamle borge og herregårde.

Skåne blev svensk i 1658/60 og efter Skånske Krig 1675-79 rykkede en gren til Danmark og sad bl.a på Gavnø nær Næstved, hvor sidste danske mand blev lensgreve og døde 1785. Gavnø gik til en svigersøn Reedtz, som tog navnet Reedtz-Thott, og efterkommerne har stadig Gavnø.

Axelsønnerne

I unions-tiden spillede Axelsønnerne vigtige politiske roller. De var sønner af Axel Pedersen til Härlöv:
- Oluf var marsk (overgeneral) i Danmark, og siden lensmand på Gotland, som var dansk;
- Erik var drost (ca statsminister) i Sverige, en overgang rigsforstander dér, og senere lensmand i det meste af Finland;
- Iver overtog Gotland efter Oluf og Finland efter Erik;
- Philippus var lensmand på Tranekær dvs over Langeland;
- Laurens var lensmand i Finland.
Lenene havde de som pantelen, dvs at de havde lånt kongen en stor sum, og skatterne af lenet var så rentebetaling. Det betød at de stort set var uafhængige af kongemagten. De søgte at få deres len gjort arvelige (dvs indføre europæisk lensvæsen), men det lykkedes ikke - bl.a fordi det kneb med voksne sønner til at arve.

1 eller 2 slægter ?

Det diskuteres stadig, om man kan regne Thott som een slægt, eller Näs-grenen og Härlöv-grenen skal være hver sin slægt med samme våben og (senere) samme navn. Der er ingen håndfaste beviser, så strengt kildekritisk må man sige 2 slægter. Men indicierne er stærke nok (efter min mening) til at regne dem som samme slægt.

Grene og linier

Slægten rummer omkring 400 personer, og opdeles derfor i grene og linier, som ses på diagrammet.
Flere linier er blevet introduceret på Riddarhuset i Stockholm med navnet Tott (altså uden h), men de er længst uddøde.

- Den ældste linie til Löddeköpinge består af en Thord Aagesen og 2 sandsynlige (men usikre) sønner.
- Kyrning er sådan set 2 generationer af Näs-grenen før de fik Näs.
- Näs-grenen havde Näs (tro mig!) og spalter sig ved Skånes endelige afståelse til Sverige i 2 linier. (I DAA begynder den først 3 generationer efter at den har fået Näs). Een mand blev introduceret på Riddarhuset 1664, men døde uden sønner.
- Den sjællandske linie til Gavnø havde også andre godser. Sidste mand blev lensgreve 1767, men døde 1785.
- Den nulevende skånske linje til Skabersjö blev først introduceret på Riddarhuset 1756, 1778 blev de friherrer og 1807 blev slægtens formand (ældste søns ældste søn) greve. De har stadig Skabersjö nær Malmö.
- Härlöv-grenen deler sig i 4 linier, den sidste uddøde 1674.
- Axelsønnernes linie omfatter Axelsønnerne og en del efterkommere. Fra den udspringer tre linier:
- Tott af Skedebo (uden 'h') havde godset Skebo i Uppland N f Stockholm. Linjen blev introduceret på Riddarhuset 1625, men uddøde 1656.
- Tott af Sjundby i Sjundeå s Suomi/Finland, 30 km V f Helsinki/Helsingfors. Sidste mand blev greve 1652 men døde barnløs 1674.
- Boltinggård-linien havde Boltinggård ved Ringe på Fyn.
- Sjörup og Støvringgård linien havde Sjörup ved Ystad og Støvringgård ved Randers.

      Thott linieoversigt

Danmarks Adels Aarbog 1900 side 408.
Rettelser: 1901 s 566; 1906 s 500; 1911 s 573; 1915 s 605; 1923 s 552; 1931 s 158; 1934 s 277; 1935 s 144; 1937 s 174; 1940 s 169; 1944 s 108; 1947 s 103.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA og nyere stamtavler over slægten.

Nedenstående stamtavle omfatter alle danske Thott'er iflg DAA, men ikke de svenske. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.


Tavle 1

Den ældste linie - Kyrning - Näs-grenen - Den sjællandske linie til Gavnø - lidt af den nulevende skånske linje til Skabersjö - lidt af Härlöv-grenen - Sjörup og Støvringgård linien
mens Axelsønnerne, de svenske linier og Boltingggård-linien kommer i Tavle 2.

      Thott stamtavle

Tavle 2

Axelsønnernes linie - Tott af Skedebo (kun stamfar) - Tott af Sjundby (kun stamfar) - Boltinggård-linien

      Thott stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Thott  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated mar 2015
with a program by Steen Thomsen.
Revideret jan 2021.