Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Stygge [I]
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Stygge [I]

Jysk adel, kendt (-1443-1645)


Stygge [I] vaaben       Stygge [I] vaaben, spejlvendt

Skjoldet er skrådelt af rødt over guld. Skrådelingen ses både den ene vej og den anden.
På hjelmen to horn, det ene tværdelt rødt-guld og det andet modsat.

Stygge hørte til den lavere lokaladel: de var ikke så lokale endda. Deres stamgods var Frøstrupgård i SV-Jylland, lidt NV for Varde. Men de havde snart mindre herregårde spredt i Jylland: Søgård ved Ringkøbing, Todbøl i Thy, Herslevgård ved Fredericia. Det gik dem godt, 4-5 af dem blev lensmænd og een blev landsdommer, og de købte større gårde: Holbækgård og Sødringholm ved mundignen af Randers Fjord, og så hører de til den højere lokaladel. De var indgiftet med slægterne på Vesterbæk S f Ribe, men det er dårligt opklaret.

Slægten er næppe uradel, Troels Dahlerup skriver: "ligesom våbenoverensstemmelsen mellem højadelsslægten Banner og lavadelsslægten Stygge finder sin forklaring ved, at denne slægts første mand 1443 19/8 var foged på Ålborghus, hvis lensmand da var Niels Eriksen Banner."
Kilde: Troels Dahlerup: Den nordiske adel i Senmiddelalderen. 1971. s 72-73.

Danmarks Adels Aarbog 1921 side 550-555.
Rettelser: 1935 s 147; 1936 s 126; 1947 s 105; 1952 s 73; 1953 s 43; 1955 s 118; 1974-75 s 24.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA, men der mangler en håndfuld uplacerede, herunder 1-2 med navn Jes Ulf. Stamtavlen her er ændret meget i forhold til DAA, se bemærkningerne.
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Stygge [I]  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated apr 2017.
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.