Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Sture
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Sture

Sønderjysk uradel - Als (- 1341 - 1584 -)

Sture vaaben

Våbnet er en stør (fisk), sølv med røde finner i blåt felt.
På hjelmen 2 blå vesselhorn og mellem dem en hvid stør.


Slægten Sture på Als ses fra 1341 til den uddøde 1563, og er den mest kendte adelsslægt på øen.

Den sad på godset Gammelgård, som ligger 10 km NØ for Sønderborg, lige ved landsbyen Asserballe, og på godset Helved (Helvit, -vit betyder skov) (fra ca 1560: Østerholm) nær færgestedet Fynshav.

Ved opstilling af stamtavlen i Adelsaarbogen er der nu og da anvendt 'de for hånden værende Sture'rs princip'.

Slægten på Als har ingen forbindelse til den holstenske slægt Sture som ses 1189, 1201 og 1220. Hos dem var navnene Eddo, Oddo og Hildelev almindeligt brugt. De levede ved floden Stör (plattysk: de Stuer) nær landsbyen Kellingsdorf i Krempemarsken.

Der er heller ingen forbindelse til den svenske slægt af samme navn. Rigsforstander Steen Sture og hans slægtninge førte 3 søblade i våbnet. Als-slægtens kendte personer begynder med brødrene Lorentz og Christiern, deres far er ukendt.

Danmarks Adels Aarbog 1920 s 521: Sture. Rettelse: 1974-75, 24. Rettelsen ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Uplacerede kan dog ikke ses (!) Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Sture   >  Top.

E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated 05 okt 2006
with the a program by Steen Thomsen.
Revised 30 aug 2012.
Revised aug 2018.