Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  'Stenbrikke'
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

'Stenbrikke'

Jysk eller sjællandsk uradel (- 1241 - 1450 -)

Det ældste 'Stenbrikke' vaaben Det yngste 'Stenbrikke' vaaben

Slægten 'Stenbrikke' er uradel fra Vendsyssel eller Sjælland, men de havde store godser i Estland.

Våbnet var i den ældste tid en bjælke belagt med en vinranke - farverne ukendte. Det er samme figur som vinranke-munk (der havde en sølv bjælke i blåt). Fra Anders Aagesen (S) først i 1300-tallet ændres våbnet til et kors - belagt med vinranke. Senere endnu bliver det til sølv felt, belagt med en rød bjælke og derudenpå en blå pæl - eller bjælken uden på pælen. På hjelmen to vesselhorn, det ene delt blåt og sølv, det andet sølv og rødt, hvert besat med 3 påfuglefjer. For at fuldende forvirringen har Jytte Gyldenstierne i sin våbenbog desuden en variant hvor korset er skakternet sort og guld i sølv felt. Dét våben ses i Anne Trolles våbenbog under navnet Stenkryst. Et skakternet Andreas-kors (kryds) ses som slægterne Plate og Boltemans segl, de var patricier-adel i Reval i Estland.

Hvordan slægten er blevet tillagt navnet Stenbrikke fortaber sig, medlemmerne har næppe hørt det ord nogensinde. Det ses i Jytte Gyldenstiernes våbenbog.

Albret Andersen sidst i 1300-tallet blev tidligere opfattet som to mænd: en Eberstein og en 'Stenbrikke', men Chr Hau's analyse af 'Sagen om den wierlandske arv' viser at de er een mand Albret Andersen (Stenbrikke) (ca 1340 - 1401/1405), og at der ikke var nogen AA Eberstein.

Stamfar Aage er ikke nævnt i nogen papirer.

Personalhist.Tidsskr.2006: Christian Hau: Hagen-Steenbrikke.
Danmarks Adels Aarbog 1920: Stenbrikke. (Ingen rettelser).
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Uplacerede kan dog ikke ses (!) Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

     


Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  'Stenbrikke'  >  Top.

E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated 03 feb 2007
with a program by Steen Thomsen.