Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Steenfeld (Steen)
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk


Steenfeld (Steen)

Jysk uradel (- 1438 - 1538 -)

Steenfeld vaaben Steenfeld vaaben fra segl Steenfeld vaaben i Sæby Kirke

Våbnet beskrives i gamle våbenbøger som:
Sølv felt med en rød sparre (spær) omgivet af 3 røde kugler.
På hjelmen to arme med røde halvlange ærmer, der holder en rød kugle.
På Sofie Staverskovs silke-våbentæppe er sparren og kuglerne dog blå.
Det lyder jo nydeligt, men det eneste segl der er bevaret er Steenfelds fra 1444 og 1446,
og det viser en fritsvævende smal dexter skråbjælke omgivet af 3 halve udadvendte liljer, 2 over 1.
I Sæby Kirke i Vendsyssel ses et kalkmalet våben med 3 guld kugler i blåt,
på hjelmen de to arme der holder kuglen, men hver arm besat med 3 guld kugler.
Det tillægges Jens Steen (Steenfeld) (-1462-1502/06) til Vejlinggård og ½Linderumgård.

Slægten Steenfeld begynder med en mand der kun kendes under navnet Steenfeld. Af de senere medlemmer bruger mange tilnavnet Steen, - uden at man skal forveksle dem med slægten Steen med en ibsskal i våbnet.

I Mechlenburg er der 1353 og 1357 nævnt en Heinrich Steenveld, men han fører et våben med en hund, så om der er nogen forbindelse vides ikke.

1436 beseglede Henrik Sture til vitterlighed for stamfaren Steenfeld. Slægten menes at være 'sunket ned i bondestand' i 1500-tallet.

Danmarks Adels Aarbog 1920: Steenfeld el Steen. (Ingen rettelser).
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Uplacerede kan dog ikke ses (!) Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.


    

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Steenfeld (Steen)  >  Top.

E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated 05 okt 2006
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.