Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Steeg [I] og [II]
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Steeg [I] og Steeg [II] (og 'Karise-slægten')

Slægterne Steeg [I] og Steeg [II] er først i dette årtusinde blevet adskilt fra hinanden. Stamfar i begge slægter hedder Aage Steeg (i varierede stavninger). Navnene Ove og Aage kan ikke adskilles i middelalderens frie staveformer.
Der er 3 mand af det navn, som ikke skal blandes sammen:
- Agho Steek [I] (-1324-) der solgte gods til bispen hhv kannikerne i Ribe,
- Awho Steegh [I] (-1384-1402-) til Bøged og Ølsemagle nær Køge, høvedsmand
- Rd Agotus Stek [II] (-1360- før 1371) der ejede gods i Hadsten i Jylland
De er godtnok nært beslægtede, begge slægter optræder som frænder i skiftet 1387 efter rd Jacob (Jep) Olufsen Lunge, og de står lige efter hinanden. Se nærmere under bemærkninger til DAA.

 

Steeg [I] (og 'Karise-slægten')

Ur- og lokal- el lavadel i Sydjylland og på Sjælland, kendt (-1324-1431-)

Steeg [I] vaaben

Ifølge de gamle slægte- og våbenbøger skal våbnet være en rød spids, der peger ind fra heraldisk højre.
3 af de 4 de bevarede segl viser en smal spids, sølv (hvid) eller guld i farvet felt.
på hjelmen 2 hvide horn med røde tværbjælker.

Der er variationer i slægtens våbenføring, det gør ikke stamtavlen mere sikker. De bevarede segl giver os følgende:

Aage Steeg [I] (-1324-). Af seglet er kun en del bevaret, resten er knækket af. Efter tegningen at dømme, har det nok set ca sådan ud, de lyse felter er skraverede. Kilde: DAS I nr 165.
Aage Steeg [I] (-1384-1402-). Spidsen er skraveret, dvs metal (sølv (hvid) el guld). Hans segl er bevaret fra 1394, 1398, 1400, 1400, 1400. Kilde: DAS I nr 1050.
Sønnen Peder (storebror) bruger samme våben med samme skravering i sit segl 1421. Kilde: Henry Petersen: Gejstlige Sigiller. Nr 260.
Datteren Helene Ovesdatter bruger samme våben med samme skravering i sit segl 1431. Kilde: DAS II nr L-XXXV-1.
Jens Bendtsens våben. Farver ukendte, men det lyse felt er skraveret i hans segl. Jens Bendtsen = Johannes Benedicti (-1395-1396-) af Karise på Ø-Sjælland. Segl 1395 bevaret. Kilde: DAS I nr 1032.
Jon Bosens våben . Farver ukendte, men de lyse felter står med højt relief i hans segl. Jon Bosen af Alslev (3 km fra Karise) (-1354-1356-). Kilde: DAS I nr 488.

Jens Bendtsens våben skiller sig ud, og vi har ingen oplysninger om hans slægtsforbindelse til Aage Steeg [I], som overtager hans gods. Derfor vil jeg mene at han er for usikker en Steeg til at være med i stamtavlen, selvom han uden tvivl er ret nært beslægtet.
Han er nok samme familie som Jon Bosen (-1354-1356-) af Alslev (3 km SV f Karise) som beseglede 30 nov 1356 med omtrent samme skjold, se ovenfor. Han havde brødrene Bent og Esbern, og de solgte da gods i Landerslev i Horns hrd og i Tryggevælde på Stevns.
Jeg har udskilt dem som 'Karise-slægten'.
Kilde: DAS I nr 488 og 1032. DRB 6 jul 1354, 1355 u dato, 30 nov 1356.

Steeg [I] er lokal- eller lavadel: Ingen riddere, lensmænd el godsbesiddere. Aage junior skriver sig til Ølsemagle i Køge Bugt, hvor der ikke kendes nogen adelig sædegård. Ingen andre adelsmænd har skrevet sig der. Han var foged for Jens Falk, og på Søborg.
Alligevel er deres gave til Roskilde Domkirke stor: 7 gårde som tilsammen giver 12 pund korn (6½ m³) foruden kontanter og kvæg. Sjælegaver er ellers ofte på 1 eller 2 gårde. Gaven skal bruges til et alter for jfr Maria og apostlen Bartholomæus, og til sjælemesser på Kristinas og Peders dødsdage.

Navnene Aghe, Agge, Aage og Ove var i middelalderen samme navn, det er blot stavevarianter fra før retskrivning var opfundet.

Danmarks Adels Aarbog 1918 side 433. Samt bemærkninger.
Rettelse: 2006-08 s 782. Den skiller slægterne [I] og [II] ad.
Rettelsen ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA mm. Uplacerede (Jens Bendtsen mfl) kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Steeg [I] stamtavle

Steeg [II]

Uradel i Danmark, kendt (-1360-1407-)

Steeg [II] vaaben

Våben: Et blåthjortegevir (med pande) i lyst felt, enten guld eller sølv(hvidt).
Det er tidligere blevet forvekslet med 'Saltensee af Tystofte', der har samme figur, guld i blåt felt.
Hjelmtegn kendes ikke med sikkerhed.
Dog er der et Steeg [II] våben på Kirsten Bølles (-1604) ligsten i Tersløse, endda på rette plads. Her er hjelmtegnet et gevir.

Aage (Ove) Steeg [II] må placeres i lokaladelen. Han var ridder og ejede jord i Hadsten, måske hele byen. Men han er aldrig skrevet til nogen herregård.

Danmarks Adels Aarbog 1918 side 433. Samt bemærkninger.
Rettelse: 2006-08 s 782. Den skiller slægterne [I] og [II] ad.
Rettelsen ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA og A.Bøgh.
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Steeg [II]  stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Steeg [I] og [II]  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated okt 2012 (revised later)
with a program by Steen Thomsen.