Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Stamgodser
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Stamgodser - dansk middelalderadel

Her er et kort og en liste over, hvor 140 danske adelsslægter i middelalderen stammer fra. Altså hvilket gods slægten har, når de træder ind i historien, de fleste i 1300- eller 1400-tallet.
Der er mange adelsslægter, her er højadel og store slægter prioriteret.
Indvandrede slægter (herunder holsteinske) er ikke medtaget.

Flere slægter kan godt dukke op på samme gods - til forskellig tid. En del slægter dukker op flere steder samtidigt, det gælder især højadelen, som også er dem der udbreder sig mest.

Her vises kun oprindelige stamgodser. Senere godser er ikke medtaget, fx har Rosenkrantz siddet på Rosenholm i Hornslet s ved Århus 1727-1937, ligesom Marsvin vistnok dukker op på Sjælland, men ses mest på Fyn, det kan ikke ses her.

Når en slægt dukker op flere steder, har jeg ofte placeret deres våben i havet nær ved landsdelen(e).
Andre er sendt i vandet pga pladsmangel på land.

De vigtigste købstæder er markeret med en rød prik.

Kortet går kun til den nuværende grænse, i Middelalderen gik Danmark til Ejderen.

Hold musen over et skjold for at se navn og sted!

Under kortet er der en alfabetisk liste over slægter og steder.

     


Analyse

Højadelsslægterne er koncentreret på det sydlige Sjælland, i Skåne, ved Limfjorden og på Djursland. På Sjælland endda i svær trængsel. I resten af Jylland ses en håndfuld spredte højadelsslægter, og lokaladel for resten. På Fyn en enkelt, på Lolland ligeså, på de mindre øer kun lokaladel.

Generelt kan det ikke undre, at der er tomt på den dårlige agerjord:
- på den vestjyske hede,
- i Vendsyssel,
- i det kuperede Søhøjland omkring Silkeborg
- i det kuperede terræn S f Holbæk
- på klippe-åsene midt i Skåne
- i Blekinge
- og på Bornholm.
Det er jo også småt med ordentlige godser dér.
Mere sært er det, at der kun udspringer få slægter i området fra Horsens og op mod Randers, mens der er stor trængsel i Vejle-Kolding området. Der er også underligt tomt på NV og SØ-Fyn, og i det fede område i SV-Skåne. Men en nærmere analyse af godshistorierne her, kan måske afsløre, om der tidligt har været små lokale slægter som uddøde, om der sad indvandrede slægter, eller om godshistorien starter med en slægt, som vi har set tidligere et andet sted.

Liste

A  
Abildgaard - Sønderjylland, uvist hvor
Algudsen - Nedergaard på Langeland, 15 km NØ f Rudkøbing
Akeleye - Ulriksholm (Skinnerup) 5 km SV f Kerteminde
B  
Baden - Ottestrup i Ørslev s, 10 km SØ for Ringsted
  - desuden København, Roskilde, Næstved
Bagge [af Jylland] - Ulstrup i Hundborg s, 10 km SV for Thisted
Høeg (ikke Banner) - Skarregård på Mors
Banner - Vinstrup v Tystrup Sø, 10 km S f Sorø
Basse [de gamle] - Uglerup ligger på Tuse Næs N for Holbæk
  - Svenstrupgård lå 10 km S for Næstved
  - desuden spredt over Sjælland og Lolland
Beck - Førslevgård 15 VNV f Næstved
Benderup - Hvidsten, 10 km S f Mariager
  - Kvottrup, 5 km SØ f Mariager
  - desuden Stensballegård lige Ø f Horsens
Bild - Norringtoft i Sjørring s i Thy, lige SV for Thisted
Bildt - Hassing Hovgård i Vester Hassing s, 10 km Ø for Ålborg (1503)
Bille - Solbjerg i Løve hrd, 10 km N for Slagelse
'Bjørn' - Stensgård 5 km NV for Fåborg
Brahe - Gyllebo i Ø-Skåne, 10 km NV f Simrishamn
Brock [af Estrup] - Gl Estrup 20 km Ø for Randers
Brock [af Häckeberga] - Hylke 5 km S f Skanderborg
Bølle - Nakkebølle 5 km Ø f Fåborg
Baad [af Halland] - 'Ker' i Halland, vist 15 km NØ f Falkenberg
D  
Dan - Alsbjerg, 10 km Ø for Fjerritslev, midt mlm Ålborg og Thisted.
'Dotting' - Bläsinge 30 km NØ f Helsingborg
'Drefeld' - Gärsnäs 15 km V f Simrishamn i Skåne
  - Desuden på Sjælland
Due - flere steder i Skåne
Dyre - Tirsbæk 5 km Ø for Vejle, på N-siden af fjorden
  - Vindinge 5 km Ø f Roskilde,
  - Fuglebjerg 15 km NV f Næstved,
  - Hjelmsø 15 km N f Næstved
Daa - Ukendte steder i Sønderjylland, spredt til øerne
E  
Emmiksen - Spangsbjerg i Esbjerg
F  
Falk - Vallø lige S f Køge
Falster - Falster, måske Bjerregård 10 km Ø for Nykøbing F
Fasti - Vennergård i Velling s i Hind hrd, 5 km SØ f Ringkøbing
'Fikkesen' - Møn: Spejlsby udenfor Stege
Friis [af Arlevad] - Arlewatt 10 km N f Husum i Südschleswig
Friis [af Haraldskær] - Stolliggård og Genner lige NØ f Aabenraa (1361)
Friis [af Hesselager] - Ørbæklunde 10 km SV f Nyborg,
  - Årslev 10 km SSØ f Odense
Friis [af Vadskærgård] - Nebel lå 10 km NV f Thisted,
  - Vadskærgård lige V f Lemvig
Frille - Sønderjylland (uspecificeret), Ribe
- Enggård (nu:Gyldensteen) 5 km Ø f Bogense
G  
'Galen' (Hvide) - Skåne (uspecificeret)
Galskyt - Odsgård 5 km ØSØ f Viborg
Ged - Gedsholm 15 km Ø for Helsingborg
Gere - Sparresholm (Paddeborg) 10 km Ø f Næstved
Giedde - Rögle 10 km NNØ f Helsingborg
Glambek [I] - Pjedsted 20 km NØ f Kolding
Glob - Mors
'Godov' [af Danmark] - Nyrupgård lå lige N for Faxe
Grubendal [af Skørringe] - Vestud på Møn
'Grubendal' [af Årsmarke] - Orebygård lige NV f Sakskøbing på Lolland
Grubbe - Tersløse nær Sorø,
  - Alslev midt mlm Køge og Præstø,
  - Gunderslev nær Næstved,
  - Ordrup 10 km SØ f Holbæk,
  - en gren i Sønderjylland
Gyldenstierne - Ågård lige S for Fjerritslev, midt mlm Ålborg og Thisted
Gøye - Flårup på Lolland, 10 km SSØ for Maribo
H  
Hak - Der forekommer een linje i Skåne
  - een i Sverige
  - og een på Sjælland
Has - Hardeberga i Torna hrd, lige Ø f Lund
Hase - Gåsetofte lige N f Kalundborg
Hogenskild (senere Huitfeldt) - Vedtofte 10 km NØ f Assens
Holck - Sønderjylland (uspecificeret)
Huitfeldt (Se Hogenskild)
Hvas [af Ormstrup] - Ormstrup 20 km SØ f Viborg
'Hvide' [Skjalm] - Fjenneslev lige Ø f Sorø
Hvide [Marsk Stig] - Møllerup på Djursland, 15 km NV for Æbeltoft
Høg [de gamle] - Åbjerg, 15 km N for Ringkøbing
J  
'Jernskæg' - Nr Herlev lige SV f Hillerød,
  - Pederstrup nær Ballerup, 15 km V for København,
  - Skjoldenæs(holm) 10 km N for Ringsted
Jul [af Sønderjylland] - Flensburg (borgmester) (1400)
Juel [m stjerne] - Øgelstrup eller Uglstrup lå 10 km SV for Holstebro
Juul [m lilje] - Dukker op nær Esjerg, nær Løgstør og nær Randers
K  
Kabel [af Tåstrup] - Kristianssæde (da: Tostrup), 10 km V f Maribo (1390)
Kirt - Lindenborg (Næs) 20 km SSØ f Ålborg
Krabbe [af Damsgaard] - Damsgård og Ferringgård 10 km V f Lemvig
Krabbe [af Østergaard] - Østergård i Salling 10 km ØSØ for Nykøbing M
Krag [af Jylland] - flere steder omkring Ringkøbing og Holstebro
Krumpen - Skovsgård, måske den 5 km Ø f Viborg
'Krognos' - Färlöv 10km NV f Kristianstad i NØ-Skåne,
  - Tågarp et sted i Skåne (frit valg)
Kruse - Hastrup 10 km N f Randers
Kyrning - Vessige 15 km NØ f Falkenberg (Halland)
Kyrning [III] = 'Bussjö-slægten' - Bussjö 5 km N f Ystad
Kaas [m sparre] - Kaas i Lihme s vestligst på Salling, 15 km NØ for Struer
Kaas [m mur] - Gravlev 20 km S f Aalborg
L  
Lange [m 3 roser] - Lydum i Vestjylland, 15 km SV for Tarm, 20 km N for Varde
Laxmand - Sjörup lå 10 km V f Ystad
Limbek - Lehmbek 5 km NØ f Rendsburg
Lindenov - Fovslet 10 km SSV f Kolding
Lunge - Spredt på Sjælland
Lunov - Spredt i Ø-Jylland mlm Vejle og Ålborg
Lykke [Munk] - Ormslev og Stadsgård 10 km VSV f Aarhus
Lykke [m møllehjul] - Egholm 20 km S f Ålborg
Løvenbalk - Aunsbjerg 15 km S f Viborg
M  
Manderup - Manderup 10 km SSV f Frederikssund
von Mangelsen (Magnussen) - Blansgård 15 km NNV f Sønderborg
Marsvin - Vist Suserup 5 km S f Sorø. Derefter var de i og ved Odense
Munk [m bjælke] - Holbækgård lå 20 km NØ f Randers
Munk [m vinranke] - Sdr Elkær 10 km N f Ålborg
Myre - St Myregård 10 km ØSØ f Rønne
N  
Neb - uspecificeret Sjælland, senere Skåne
Norby [af Uggerslev] - Uggerslevgård, 15 km ØSØ f Bogense
O  
Orning - Ålborg (rådmand)
P  
'Panter' - N-Jylland og Sjælland, snart spredt i hele landet
Pors [af Vranderup] - Vranderup 5 km V f Kolding
Porse - Halland, uvist hvor
R  
Rani - Karise, Havnelev og Varpelev på Stevns, 10-20 km SSØ f Køge
  - Herluflille 10 km N f Næstved
Ravensberg - Uglerup 5 km NNV f Holbæk
'Reventlow på Fyn' - Søbo 15 km N f Fåborg
Ribbing - Halland, nær Halmstad
Rodsten - Kjeldkær 10 km V for Vejle
Rosenkrantz - Hevringholm på Djursland 25 km Ø for Randers
  - Kogsbøl, 15 km NV f Tønder
Rosensparre - Skarhult 15 km NØ for Lund
Rotfeld - Helleris på Thyholm, 15 km N for Struer
  - Bratskov 20 km V f Ålborg
Rud - Skjoldenæs(holm) 10 km N for Ringsted
S  
'Saltensee af Tystofte' - Tystofte lige Ø f Skælskør 1282
'Saltensee af Linde' - Hørsholm 15 km SØ f Hillerød (1443?)
  - Majgård, Stårupgård og Ørum lige Ø f Skive (1410)
Sandberg [af Danmark] - Højrup 10 km NØ f Kolding
Sappi - Ørnsholm i Arrild s, 25 km N f Tønder
Saxtrup - Halmstad i Skåne, 20 km SØ for Helsingborg
  - og flere steder i V-Skåne
Seefeld - Skovbo lige NØ f Hobro og Dalsgård lige SV f Hadsund
Sehested [af Jylland] - uspecificeret i Vendsyssel
'Skarsholm' - Skarsholm 15 km Ø for Kalundborg
Skave - Simmendrup 15 km NNØ f Næstved
Skeel - Uspecificeret i Almind Syssel: Trekantområdet Vejle - Fredericia - Kolding
Skinkel [m lilje] - Odense
Skobe - Vesløsgård 20 km NØ for Thisted
Skram [m enhjørning] - Rundhof (Rundtoft) 25 km ØSØ f Flensburg
Skram [m stige] - Ørregård, 10 km NV f Herning
Sommer [af Jylland] - Løjstrup 10 km SV f Randers
'Sparre af Ellinge' - Äspinge 15 km NØ f Lund
Sparre [af Skåne] - Brodda 20 km VNV f Ystad
Spend - Rammegård 10 km SV for Lemvig
'Stenbrikke' - Hammelmose 10 km V f Brønderslev (1336)
Stråle og Steensen - Steensgård 25 km NNØ f Rudkøbing
  - eller Roskilde
Sture - Helved 15 km NØ f Sønderborg
Stygge [I] - Frøstrupgård 15 km NNV f Varde
T  
Thott - Löddeköpinge 15 km NV f Lund
'Tornekrands' - Kyø 10 km SV for Nibe
'Taarnskytte' - Linderumgård 20 km V f Frederikshavn
U  
'Udsen' - ses tidligst på Kolding-egnen og i Houlbjerg hrd mlm Aarhus og Viborg
'Uldsax' - Skullerup(holm) 10 km SV f Roskilde
Ulfeldt - Vist oprindeligt Sjælland, men spredt i det meste af landet
Ulfstand - Glimminge 10 km SV for Simrishamn
Urne - Urne 10 km SV f Åbenrå
Urup - Ugerup 10 km S f Kristianstad
V  
Vendelbo - Fur 20 km Ø f Nykøbing M
  - Skjern midt mellem Viborg og Randers, 20 km fra hver
Viffert - Torstedlund 20 km N for Hadsund
Vind - Rønshave og Vellinggård 15 km NNØ f Kolding
'Vognsen af Hæstrup' - Hæstrup 5 km S for Hjørring
'Vognsen af Hørbylund' - Dalsgård 5 km N for Hjørring
'Vognsen af Stenshede' - Grumholt (borte), 15 km V f Frederikshavn

 

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Stamgodser  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Langt på Nettet aug 2012
af Steen Thomsen.