Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Sehested
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Sehested

Nordjysk uradel fra Vendsyssel, kendt fra 1337, nulevende

Stamtavle til ca 1600


Sehested gammelt vaaben Sehested gammelt vaaben Sehested gammelt vaaben

Det gamle våben er 3 søblade i ukendte farver og varierende stillinger.
Omkring 1600 tog de den holsteinske slægt Sestedes våben (og lidt senere deres navn),
for med 3 søblade måtte de jo være samme slægt. Troede de.
I blåt 3 sølv søblade, 2 over 1, med spidserne samlede om en rose.
På hjelmen en dusk sorte hejrefjer.
Varianten med 1 blad over 2 har været brugt,
og har været regnet for slægtens rigtige våben.
Der har været flere afledte våben til hver sin tid.

Sehested er en af de 20 nulevende uradelsslægter, der har stamtavle fra Middelalderen.
Den begyndte som lavadelsslægt i Vendsyssel, men arbejdede sig op i højadelen kort før 1600. Navnet tog de kort efter 1600 fra den holsteinske slægt Sestede (Sestedt, Sehested), som de mente at være en gren af. Ganske vist var der tre søblade i begge våben, men en slægtsforbindelse var der ikke, selvom man troede det.
Deres første godser var små og lå omkring Hjørring, senere havde de Højris på Mors, Nørager ved Hobro, Rydhave v Struer (over 200 år) og Broholm på SØ-Fyn har de haft siden 1718.

Af kendte mænd må nævnes statsmanden Hannibal greve Sehested (1609-1666) som var en af de største statsmænd Danmark har haft. Han var statholder i Norge, drivende kraft i fredsslutningen 1660 med Sverige, hvor Danmark måtte afgive Skåne, Halland og Blekinge, og Norge måtte afgive Bohuslän, en af hovedarkitekterne samme år for indførelsen af enevælden, og far til regeringsformen med kollegier - ekspertråd der styrede de daværende 'ministerier' og derved sikrede at kongen traf fornuftige beslutninger. Kollegierne er en vigtig årsag til at det danske enevælde ikke udartede til despotisk diktatur.

En anden kendt Sehested var arkæologen F Sehested (Niels Frederik) (1813-82) til Broholm, der udgravede meget af den store og rige Gudme-boplads fra Jernalderen. Han udførte også eksperimenter, fx fik han bygget et bjælkehus udelukkende med stenredskaber. Hans to bøger er stadig vigtige.

Derudover har slægten produceret lansdsdommere, en rigsmarsk, lensmænd, officerer, forfattere og en kvindelig komponist.

Danmarks Adels Aarbog 1954 side 13.
Rettelser: 1956 s 39; 1958-59 s 61; 1962 s 54; 1972-73 s 32.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet i de 10 første generationer, iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Sehested  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated mar 2016
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.