Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Seefeld
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Seefeld - til 1600

Jysk uradel i Himmerland, kendt (-1400-1745)


Seefeld vaaben

Våben: I sølv felt en blå bjælke med 3 sølv (hvide) søblade.
Bagge [af Jylland] har samme figurer i skjoldet, men andre farver,
og desuden (oftest) en ranke i øverste felt.
På hjelmen to horn tværdelt blåt-sølv og modsat, mellem dem ofte et sølv søblad.

Slægten Seefeld hører hjemme i Himmerland, her var de i al deres tid. Der var to grene:
- Een til Refsnæs i det fede Hellum hrd, 15 km SØ for Ålborg, den uddøde 1678.
- En anden til Dalsgård lige V f Hadsund, den købte de 1436 og havde den til 1672.
Der er kun 25 km imellem de to godser.

Slægten hørte til lokaladelen, men rummede dog 1 ridder, 4 lensmænd og 2 rigsråder.

En slægt Seefeld med samme våben og hjelmtegn (dog peger søbladene nedad) sås i Züllichau i Brandenburg (nu Sulechów i Polen) fra 1540 (måske også før), den uddøde omkring 1730. Sulechów i Polen ligger 150 km ØSØ f Berlin, 100 km VSV f Poznan. Om det er samme slægt er uvist. Men i givet fald er de vel snarest vandret sydpå, ikke nordpå, siden de danske ses fra år 1400 og de tyske fra 1540.

Danmarks Adels Aarbog 1914 side 452.
Rettelser: 1923 s 557; 1944 s 110; 1952 s 73.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er ikke komplet iflg DAA, der mangler 33 personer frem til 1745. Generation 1-8 er komplet, dvs at alle født før 1600 er med. Enkelte uplacerede kan dog ikke ses (!)
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.


     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Seefeld  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated sep 2016
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.