Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Rud
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Rud

Sjællandsk uradel, kendt (-1358-1647-1671)

Rud vaaben

Våbnet er en sølv (hvid) rude i blåt - enkelt og dermed nok gammelt.
Ruden kan drejes i mange vinkler.
På hjelmen to horn delt modsat i sølv og blåt.

Slægten Rud udsprang på Sjælland, men bredte sig også til Jylland og Lolland.
En gren havde Vognserup ved Holbæk i 4 generationer, en anden havde Hessel på Djursland.
Den store gren havde Skjoldenæsholm på M-Sjælland, men mageskiftede til Ruds Vedby ved Slagelse, som de så havde i 7 generationer, 1429-1671. Denne gren rummer adskillige riddere og lensmænd, et par admiraler og et par rigsråder, samt en rigshofmester, og hører dermed klart til højadelen.

Stamtavlen begynder 1358, men der kendes enkelte tidligere mulige Rud'er. Sidste mand døde 1647, hans kusine 1671.

Danmarks Adels Aarbog 1912 side 432.
Rettelser: 1915 s 616; 1934 s 279; 1936 s 125; 1942 s 119; 1955 s 116.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA, men der er flere uplacerede som ikke kan ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Rud stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Rud  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated jul 2015
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.