Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Rotfeld
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Rotfeld

Nordjysk uradel fra Han herred, kendt (-1317-1558/1601)

Rotfeld vaaben

I rødt felt tre ibsskaller (muslingeskaller) 2 over 1.
På hjelmen to naturligt farvede svanehalse der bider i en guldring med en blå sten.

Rotfeld er en gammel slægt fra Brovst-egnen, 20 km V f Aalborg. Her havde de Bratskov fra de træder ind i historien 1317 (det er ret tidligt) og til de uddøde omkring 1600, dvs gennem 8 generationer. Slægten rummer 2 riddere og 3 lensmænd/høvedsmænd, så den hører til i mellemlaget mellem højadel og lokaladel. I generation 7 giftede de sig til gods i Skåne, og spændte så i resten af deres tid fra den ene ende af landet til den anden.

Navnet Rotfeld blev brugt allerede 1459 af enken Kirsten Eriksdatter, det ses i hendes segl. Det er længe før kong Frederik I 1526 udstedte påbud til adelen om at tage sig faste slægtsnavne 'som udi andre kristelige kongeriger sæd er'. Men om der er andre af slægten der har brugt det, er usikkert. Slægtens sidste mand Jens Nielsen (-1585) lagde ligsten over sin første hustru 1550, her skrev han sig (på plattysk) Iens Rotesteg.

Stamtavlens tre første generationer er usikre, der er ingen bevarede kilder, kun slægtebøgerne.
Der er tre linier som ikke kan hægtes sammen, vi må antage at der er en del Rotfeld'er vi ikke har spor efter idag.

Danmarks Adels Aarbog 1912 side 432.
Rettelser: 1923 s 556; 1936 s 124.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.
 

Bratskov-Skåne-linien

     
 

Lønstrup-linien

Der kendes ingen hovedgård i Lønstrup (15 km SSV f Hirtshals), men her er så de to eneste adelsmænd, der vides at have boet i sognet.

     

Tveden-linien

Tveden lå 10 km SV for Frederikshavn.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Rotfeld  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated jun 2016
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.