Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Rosengaard
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Rosengaard (Rosengarten) (Slaweke)

Vendisk uradel på Rügen, i Danmark og i Sverige. Kendt (-1193-1612)

Rosengaard (Slaweke) vaaben

Våbnet er en løvefisk - et lidet kendt fabeldyr.
Dvs at det er tværdelt med ½ løve i øverste felt og ½ fisk i nederste.
Fiskehalen er hvid (evt med røde finner) i blåt felt, mens løven er rød i sølv (hvidt).
I Sverige er løven dog guld i rødt felt.
(Naboslægten Puttkamer førte en ørnefisk).
Der er set 8 forskellige hjelmtegn: krone, løve, horn, faner, fjer, tandede kornsegl etc.

Slægten Rosengaard var vendisk uradel på Rügen, senere i Danmark og i Sverige.

Øen Rügen var under Danmark fra 1168/69, da kong Valdemar den Store og Absalon indtog Arkona, og indtil fyrsteslægten uddøde 1325. Så blev øen - og den del af fastlandet ved Stralsund som hørte til fyrstendømmet - indlemmet i Pommern. I bare fredeligt, men efter Den rügiske Arvefølgekrig.

Slægten havde først ikke noget slægtsnavn, senere hed de Slaweke og Slawkowitz. Sidste mand på Rügen (som var første mand i Danmark) hed dels Slaweke, og dels van dem Rosengarten efter sit gods nær ved Garz, som ligger 10 km SSV for Bergen midt på øen, eller 15 km Ø f Stralsund. I Danmark blev det til Rosengaard.

På Rügen ses de fra 1193, sidste spor er 1379. I Danmark ses de fra ca 1390, sidste mand Christopher Rosengaard døde 1593, og hans søster Thale 1612, men kusinen Alhed Clausdatter døde først mellem 1612 og 1617.

Der var også en linje i Sverige med navnet Slaweka, men hvor den skal hægtes ind på træet er uklart. Den er på 7 kendte medlemmer (-1367- ca 1533-).
Se: Raneke: svenska medeltidsvapen. 3 bd. 1982-85. s 865: Slaweka.
Han henviser til:
H Gillingstam: Ätten Slaweka. Personhistoriskt Tidskrift 1947 s 1-51.

I Danmark var anden mand foged (eller lensmand) for Ringsted Kloster på Kværkebygård, som så fik navnet Rosengård. Men allerede næste generation svinger sig op i højadelen, her er dels en ridder og dels kongens kansler. De 3 sidste generationer er lensmænd og har små godser på Sjælland, så de hører til den højere lokaladel. Slægten ses næsten ikke udenfor Sjælland.

Danmarks Adels Aarbog 1912 side 389.
Rettelser: 1915 s 616; 1939 s 121.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA.
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste Rosengaard
Navneliste Rosengarten
Navneliste Slaweke

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Rosengaard stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Rosengaard  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated Okt 2014
with a program by Steen Thomsen.