Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Rani
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Rani

Sjællandsk uradel fra Stevns, kendt (-1260-1492-)

Rani vaaben                     Rani vaaben

Våbenet er delt (lodret), 1'felt en guld hjortetak i rødt, 2'felt tværdelt 5 gange i guld og blåt.
Til højre ses en ældre variant med 3 tværdelinger, brugt indtil ca 1320.
Våbnet er set med 3-6 tværdelinger (dvs 4-7 striber).
På hjelmen hjortetakken og det tværdelte felt - dette vendt på hovedet.

Slægten Rani er gammel sjællandsk adel på Stevns. Her havde de hovedgårde i Varpelev (15 km SØ f Køge) og Havnelev (25 km SØ f Køge). De havde også gods i Skåne (Hardeberga), inde på Sjælland (Tystrup og Vinstrup Ø f Slagelse), på Lolland (Nielstrup) og i Jylland (Rygård på N-Djursland).
De hører til lokaladel og højadel, flere var riddere, der er også en marsk og en rigsråd, og så den kendte Rane Jonsen (Rani) (-1294), kongens kammermester (finansminister), der blev henrettet for mordet på kong Erik Glipping 1286 i Finderup Lade.

Imidlertid findes der et tysk ord: die Ranen, og det er betegnelsen på de oprindelige vendiske indbyggere på Rügen. (Rügen var dansk vasalstat 1168-1325, men kom så efter de to rügiske arvefølgekrige under Pommern). Der er dermed grund til at tro at slægten Rani er indvandret fra Rügen, men det er sket flere generationer før Jon og Oluf Ranesen, eftersom vi ikke kender nogen vendiske navne i slægten.

Stamtavlen er i to grene. Den ene begynder med brødrene Oluf Ranesen (-1260-1272-) og Jon Ranisen (-1260-1267-). De eksekverede 1261 testamentet efter rd Peder Olufsen af Karise, han kunne være deres onkel, men er ikke en (Rani). Den samtidige Herlug (Rani) er begravet i Varpelev og gravstenen er bevaret; han er næppe bror til Oluf og Jon som anført i DAA, når han ikke deltager i skiftet.
Et Rani-våben i skjoldefrisen i Sorø Kirke har teksten: Hr (dvs ridder) Niels, marsk, fætter til ærkebisp (Absalon). Hvis slægtsbetegnelsen er præcis, må Niels være 2 generationer før Jon, Oluf og Herlug.

Danmarks Adels Aarbog 1910 side 340.
Rettelser: 1915, 613. Rettelserne ses her.
Erik Ulsig har revideret stamtavlen i sin doktorafhandling:
      Ulsig:
      Danske Adelsgodser i Middelalderen.
      1968.
og mere revision sker i den nye Hvide-stamtavle:
      DAA 2009-11. s 525-646.
      Michael Kræmmer:
      Efterslægtstavle for Skjalm Hvide.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

Hovedgrenen:

      Rani stamtavle

Varpelev-grenen:

      Rani stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Rani  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated aug 2013
with a program by Steen Thomsen.
Revised sep 2018.