Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Putbus (Podebusk)
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Putbus (Podebusk)

Vendisk uradel fra Rügen, kendt fra først i 1200-tallet, i Danmark fra ca 1350, uddød 1858

Stamtavle til ca 1660

Putbus (Podebusk) vaaben         Putbus (Podebusk) v	aaben dansk variant

Våbnet var tværdelt, øverst ½ sort kronet ørn i guld, nederst skaktern i sort og guld.
På hjelmen ligeså.
I Danmark ses ofte en farvevariant: rød ørn i guld, og blå-guld tern.

Slægten Putbus (Podebusk) er vendisk uradel og kendes fra 1200-tallet til 1858. Den er i mandslinien en yngre gren af Rügens fyrsteslægt, det fremgår af et lensbrev 1365 til Pridbertus de Putbus. Navnet og borgen Putbus giftede de sig til, med Margrete, datter af Nicolaus von Putbus, som så er den første vi kender med dette navn. På nedenstående stamtavle ser man kun Putbus-slægten, hverken Nicolaus eller fyrsteslægten. Putbus er idag en lille by på det sydlige Rügen, 25 km ØNØ f Stralsund.

I 1300-tallet kom slægten til Danmark, hvor navnet blev fordansket / forvansket til Podebusk. Ligeså blev det vendiske fornavn Pritbern fordansket til Predbjørn, så navnet Preben findes kun på dansk.

Stamtavlen er opdelt i 5 linier:
- Den ældre linie på Rügen.
- Den ældre linie i Danmark, som kom til Danmark med kong Valdemar Atterdag, da han ca 1350 vendte hjem fra det Nordtyske.
- Den yngre linie på Rügen, som ca 1470 vendte tilbage fra Danmark, da linien på Rügen var uddød.
- Den yngre linie i Danmark, som også stammer fra den ældre linie i DK.
- Den nyeste Slægt, som stammer fra den yngre linie i DK. De vendte også tilbage til Rügen ca 1702, og sidste mand døde 9 feb 1858.

Måske lever der en uopklaret gren i Böhmen/Tjekkiet.

I Danmark hørte de til højadelen, og havde godser i alle landsdele. Længst havde de Kørup og Egebjerg på N-Fyn, de blev til baroniet Einsiedelsborg, opkaldt efter en hustrus slægtsnavn.
Grene af slægten blev ophøjet til friherrer/baroner og grever i Danmark, Sverige og det tyske kejserrige. Det følger af at Rügen har været under Danmark , Pommern, Sverige, og Preussen.

Danmarks Adels Aarbog 1908 side 356.
Rettelser: 1911, 584; 1915, 610; 1923, 554; 1932, 194; 1936, 124; 1938, 136; 1944, 110; 1947, 104; 1952, 72.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Navneliste Putbus
Navneliste Podebusk

Nedenstående stamtavle er ikke komplet iflg DAA, Den yngre Linie på Rügen mangler, og Den nyeste Slægt ligeså.
Omtrentlige fødselsår er anslåede.

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

 

Den ældre linie på Rügen:
      Putbus (Podebusk) stamtavle: Den ældste linie
Den ældre danske linie:
      Putbus (Podebusk) stamtavle: Den ældre danske linie
Den yngre danske linie:
      Putbus (Podebusk) stamtavle: Den yngre danske linie

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Putbus (Podebusk)  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated okt 2014
with a program by Steen Thomsen.
Revised sep 2018.