Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler   >  'Panter'
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk


'Panter' vaaben

Våben: En heraldisk panter i blåt felt, panteren er ikke pink men køkkenternet.
Skakterner er mere almindelige i nordtyske våben end i danske.
Hjelmtegn: 2 vesselhorn, tværdelt modsat i blåt/hvidt, og hver besat med 3 øjne af påfuglefjer.
Alternativt hjelmtegn: ½ panter som i skjoldet.
Hjelmtegn iflg våbenbøgerne:
2 rødklædte arme der holder en vifte med guld håndtag og 5 grønne blade.

'Panter'

Uradel i Danmark (- 1302 - vist 1479)

Slægten der kaldes 'Panter' har aldrig brugt noget slægtsnavn. Det de har fået tillagt, er taget fra våbnet.
Den heraldiske panter har ørnekløer, og den spyr ild og røg, så den er et fabeldyr (ligesom drage, enhjørning, havfrue og mange andre). Den er derfor ikke i familie med den zoologiske panter, men da man fandt en sort leopard, blev den opkaldt efter fabeldyret.
Slægten Krakewitz på Rügen havde den samme panter, dog rød i sølv (hvidt) felt, på hjelmen panteren. Denne slægt ses også fra 1302. Dertil kommer at den ene gren af 'Panter' er indgiftet med hertugen af Pommern (før de fik Rügen) og med Putbus fra Rügen. Der er alligevel ikke belæg for at det er samme slægt, eftersom vi ikke kender tyske navne i den danske slægt.

Slægten består af to grene som ikke kan kobles sammen, den ene i Jylland den anden på Sjælland.

Danmarks Adels Aarbog 1892, 105. Rettelser: 1893, 542; 1897, 497; 1906, 490; 1911, 567. Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA
Trap: Danmark. 5' udg 1953-1972.
E Ulsig: Danske Adelsgodser i Middelalderen. 1968.
Danmarks Adels Aarbog 1932: Urup. s 172: Holger.
Walter von Hueck: Adelslexikon. (Tysk, ang Krakewitz).

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Uplacerede kan dog ikke ses (!) Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.


Oves gren - Jylland

     

Jenses gren - Sjælland

     


Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler   >  Panter   >  Top.

E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated 20 dec 2007
with a program by Steen Thomsen.
Revideret mar 2010.
Revised aug 2018.