Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler   >  'Panter'
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk


'Panter' vaaben

Våben: En heraldisk panter i blåt felt, panteren er ikke pink men køkkenternet.
Skakterner er mere almindelige i tyske våben end i danske.
Hjelmtegn: 2 vesselhorn, tværdelt modsat i blåt/hvidt, og hver besat med 3 øjne af påfuglefjer.
Alternativt hjelmtegn: ½ panter som i skjoldet.
Hjelmtegn iflg våbenbøgerne:
2 rødklædte arme der holder en vifte med guld håndtag og 5 grønne blade.

'Panter'

Jysk uradel (- 1302 - vist 1479)

Slægten der kaldes 'Panter' har aldrig brugt noget slægtsnavn. Det de har fået tillagt, er taget fra våbnet. Den heraldiske panter er en meget fjern slægtning til den zoologiske: den har ørnekløer, og den spyr ild og røg.
Slægten Krakewitz på Rügen havde den samme panter, dog rød i sølv (hvidt) felt, på hjelmen panteren. Denne slægt ses også fra 1302. Dertil kommer at den ene gren af 'Panter' er indgiftet med hertugen af Pommern (før de fik Rügen) og med Putbus fra Rügen. Der er alligevel ikke belæg for at det er samme slægt, eftersom vi ikke kender tyske navne i den danske slægt.

Slægten best†r af to grene som ikke kan kobles sammen, den ene i Jylland den anden p† Sj‘lland.

Danmarks Adels Aarbog 1892, 105. Rettelser: 1893, 542; 1897, 497; 1906, 490; 1911, 567. Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA
Trap: Danmark. 5' udg 1953-1972.
E Ulsig: Danske Adelsgodser i Middelalderen. 1968.
Danmarks Adels Aarbog 1932: Urup. s 172: Holger.
Walter von Hueck: Adelslexikon. (Tysk, ang Krakewitz).

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Uplacerede kan dog ikke ses (!) Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.


Oves gren

     

Jenses gren

     


Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler   >  Panter   >  Top.

E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated 20 dec 2007
with the program Ahne2Web vers 6
by Steen Thomsen. Available here.
Revideret mar 2010.