Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Oxe
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Oxe

Tysk uradel fra Bayern, kendt i Danmark (-1408-1577/93)

Oxe vaaben

Våbnet er en gående rød okse (med hævet forben) i sølv (hvidt) felt.
På hjelmen ½ rød opspringende oxe.

Slægten Oxe er indvandret fra Unterfranken i det nordlige Bayern (nær Würzburg), som en gren af Ochs von Gunzendorf, som har samme våben. Dernede er slægten kendt fra 1092, stamtavlen begyder 1317 og omfatter et halvt hundrede personer. Ochs var en almindelig lokaladelsslægt med ret til at deltage i turneringer, men uden riddere.

Johan er den første her i landet, hans søn kan dateres 1408. Sidste mand døde 1577 og sidste kvinde 1593.
1563 var sidste mand i Bayern død, vel vidende at hans nærmeste mandlige slægtninge var i Danmark. De danske Oxe'r søgte at arve hans godser, men uden held.
Fra begyndelsen hørte Oxe til højadelen, med riddere, høvedsmænd, lensmænd, rigsråder, rentemester og rigshofmester. De stod højt i kongernes gunst.
De fleste af deres godser lå på Sjælland, Lolland og i Skåne.

Danmarks Adels Aarbog 1907 side 339.
Rettelse: 1923 s 554.
Rettelsen ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Oxe stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Oxe  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated okt 2014.
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.