Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Orning
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Orning

Jysk uradel fra Vendsyssel, kendt (-1442-1786/1824)
Stamtavle til ca 1600


Orning vaaben

Skjoldet er to blå strømme i rødt felt. Man bør ikke sætte rødt mod blåt,
så måske har tinkturerne (farverne) oprindeligt været nogle andre.
På hjelmen 7 faner, skiftevis røde og blå.

Slægten Orning træder lidt sent ind i historien. Dens stamsæde var Eget (tidl skrevet Ieget) i Vendsyssel, 10 km VSV f Frederikshavn. I 1482 erklærer de at den har de haft i over 100 år. De sælger den 5 generationer og to århundreder senere. Det var en af Vendsyssels mindste herregårde, 1689 var den på 24 tønder hartkorn, en familie-bondegård var på omkring 5 tdr htk.

Slægten begynder således som lavadel, og den rummer ingen riddere, men senere arbejder den sig frem og får større gårde. Der er et par admiraler og højere officerer samt 3 lensmænd, så den hører til i det pæne lag af lokaladelen. En gren drog til Norge, uden at vi dog kender det embede der sandsynligvis var årsagen. De boede nær Hardangerfjorden, 50 km Ø f Bergen, sidst i Christiania (Oslo). Sidste mand døde 1786 i Norge, hans søster i 1824.

Danmarks Adels Aarbog 1907 side 332.
Rettelser: 1911 s 580; 1915 s 609; 1923 s 554.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er ikke komplet iflg DAA. Generation 1 til 6 er komplette, så alle født før 1600 er med. Derefter mangler der 31 personer. Et par uplacerede kan dog ikke ses (!)
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      vel i Vendsyssel

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Orning  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated sep 2017
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.