Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Munk [m vinranke]
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Munk [m vinranke]

Nordjysk uradel, kendt (-1307-1527-)

Munk [m vinranke] vaaben

I blåt en sølv (hvid) bjælke belagt (som regel) med en (vin)ranke.
Først to horn belagt med bjælken, senere to pansrede arme der holder et rundt spejl
- ligesom bjælke-Munk.

Flere slægter

De hører til en større nordjysk våbengruppe med bjælkevåben, deres eventuelle slægtssammenhæng ligger langt tilbage i middelaldermørket.

Munk [m bjælke]
har også bjælkevåben men uden vinranke og med andre farver og hjelmtegn. I DAA 1905 har de fælles stamtavle. En rettelse året efter viser at det ikke holder.

Der er flere Munk-slægter med vinranke-våben. I DAA 1905 er de knyttet sammen med antagelser og gæt, her er de skilt ad igen. Der er:

Munk [m vinranke]
den egentlige slægt. I DAA 1905 se de i første afsnit (uden overskrift) og i afsnittet De Vinranke-Munk'ers ældre Linie. Stamtavle ses her nedenfor.

Munk [af Havbro]
var en lavadelsslægt, som rimeligvis blevet adlet ved vinranke-Munks indflydelse. I DAA står de som De Vinranke-Munk'ers yngre Linie, som fortsætter i Den nyere Slægts ældre Linie og Den nyere Slægts yngre Linie. De ses ikke på nærværende side.

Lykke (Munk)
som aldrig hed Munk, men brugte vinranke-våben med andre farver og hjelmtegn. Vi kender 2½ generationer uden slægtsnavn før de ca 1400 tog Lykke fra en indgiftet. Ca 1600 kombinerede de vinranke-våbnet med Lykkes møllehjul. De er koblet på vinranke-Munk i DAA 1905 på s 301, men har stamtavle i DAA 1903. De ses ikke her.

Munk [m vinranke]

Der var faktisk kun en håndfuld af dem der brugte navnet Munk, slægtebøgerne beretter at Munk Jensen (-1489) i næstsidste generation tog navnet efter sin mors morbror rd Niels (Mus) Munk [m bjælke] til Brusgård (-1464).

Vinranke er strengt taget en upræcis betegnelse, for i de ældre våben er der ranker, som ikke er vinranker. Det ses første gang 1328 hos Johannes Palnesen i generation 2. I 1300-tallet ses flere af slægtens medlemmer med bjælkevåben uden ranke. Det skal man nok ikke lade sig forvirre af, Palne Jensen har 1344 et segl med ranke, men brugte derefter 2 segl uden ranke.

Vinranke-Munkene ses tidligst i Han hrd og Vendsyssel, og 1327 har de mistet Sdr Elkær, 10 km N f Aalborg. Senere havde de Østrup på SV-Fyn og Visborggård i N-Jylland (5 km NØ f Hadsund). De fleste af slægten var almindelig lokaladel, men kong Valdemar Atterdag gjorde Palne Jonsen til marsk (krigsminister) og hans bror Niels Jensen til justitiarius regis (højesteretspræsident) så derfra hører de til højadelen. Slægten rummer en håndfuld riddere, en lensmand og to rigsråder.

Danmarks Adels Aarbog 1905 side 292-300 + 325, her er de blandet sammen med bjælke-Munk og Munk [af Havbro].
Rettelser: 906 s 510; 1911 s 578; 1915 s 608; 1923 s 553; 1931 s 159; 1934 s 278; 1935 s 144; 1936 s 123; 1956 s 36.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA, nogle usikre er dog udeladt. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste fælles med andre Munkeslægter.

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Munk [m vinranke] stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Munk [m vinranke]  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated maj 2015
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.