Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Munk [af Fjællebro]
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Munk [af Fjællebro]

Jysk adel på Fyn, kendt (-1446-1622)

Munk [af Fjællebro] vaaben

Våbnet er et bjørnebagben, rødt eller sort i sølv (hvidt) felt.
Det gamle adelsleksikon (dvs slægte- og våbenbøgerne) mener sort,
men på Fjællebro findes et udskåret og malet våben med rødt ben.
Rødt kan forvitre til blåt, men sort (kul) bevarer farven, så rødt ben er mest sandsynlig.
På hjelmen to horn, modsat delt i skjoldets farver.

Den lille slægt Munk af Fjællebro fører samme bjørneben som slægten (Bjørn), men andet hjelmtegn. Nogen slægtsforbindelse kan ikke påvises. Første mand Mikkel var foged på Bygholm ved Horsens. Den tilhørte kronen og var sæde for en lensmand, som på denne tid var rigsråd Johan Bjørnsen (Bjørn) (-1433-1472/75), han var afløst 1451. Det kan være ham, der har fået Mikkel adlet med en farvevariant af bjørne-våbnet. Kilde: Knud Prange: Heraldik og historie. 2' udg 1977. s 43.

Tredje generation giftede sig til Fjællebro på Fyn, som ligger nær Ringe og Egeskov, 25 km S f Odense.

Slægten havde kun det ene gods, og rummer ingen riddere, men når de halve af dens mænd var kongens lensmænd, og en af dem var hans mundskænk, må den alligevel regnes til højadelen.

Danmarks Adels Aarbog 1905 side 319.
Ingen rettelser.

Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Munk [af Fjællebro] stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Munk [af Fjællebro]  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated mar 2015
with A program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.