Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Mule [af Falkendal] (Portmand)
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Mule [af Falkendal] (Portmand)

Sjællandsk uradel, kendt (-1360-1472-1499?-)

Mule [af Falkendal] (Portmand) gl vaaben Mule [af Falkendal] (Portmand) ny vaaben

Våbnet var to krydsede sorte opadvendte ørnelår i guld felt,
på hjelmen ligeså.
Oprindeligt var våbnet dog en skråbjælke belagt med en stjerne mellem to roser,
farver ukendte, hjelmtegn ligeså.
Det gamle våben ses 1334, 1338 og 1344, og det nye 1356, 1362, 1365 etc.

Denne slægt brugte ikke slægtsnavn (undtagen en gren i/ved Slagelse der hed Portmand). Det er kun een mand der ses med tilnavn Mule. De var vendiske - derfor de sære navne - og var borgere i Roskilde, Portmændende dog i Slagelse. Flere var købmænd som deltog i sildehandelen i Skanør på Skånes SV-hjørne.

Falkendal lå lige Ø f Roskilde, og blev 1397 og 1419 solgt af bispen i Roskilde til dr Margrethe.

Grenen Portmand ses som nært beslægtet med de Biller der stammer fra Mule. Jeg har derfor flyttet denne gren, så Hinzikinus Portmands mor er en (ukendt) søster til Margrethe Gyncekinsen (Mule) g Bille, og hans far en (ukendt) søn af Henning Porszmand (-1336-). Dermed bliver de altså en kvindelinie til Mule.

I Västmanland i Sverige ses våbnet med ørnekløerne brugt af Johan Skåning 1386 og hans sandsynlige søn Hennekin Johansson = Hinze Skanung. De må også høre til slægten.

Danmarks Adels Aarbog 1904 s 315: Mule af Falkendal - Portmand.
Ingen rettelser.
Bemærkninger til DAA Jan Raneke: svenska medeltidsvapen. 1982-85. s 354: Skanung II.

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. De uplacerede kan dog ikke ses (!) Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Mule [af Falkendal] (Portmand) stamtavle


Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Mule [af Falkendal] (Portmand)  >  Top.

E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated 19 jan 2011.
with a program by Steen Thomsen.