Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Moltke (danske middelalderlinje)
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Moltke (danske middelalderlinie)

Dansk linie af uradelsslægt fra Mecklenurg, linien kendt (-1255-1518/24)


Moltke dansk vaaben Moltke tysk vaaben

I skjoldet 3 sorte urhaner i guld felt, den tyske udgave er i sølv (hvidt) felt.
På hjelmen 6-7 sceptre hver med en påfuglefjer i toppen, desuden kan der være en krone.

Slægten Moltkes stamtavle begynder med to mand der regnes for brødre, her har vi den ene. Hans efterkommere kom omkring år 1300 til Danmark, hvor linien uddøde mellem 1518 og 1524. Senere er der kommet talrige linier til Danmark, og slægten lever stadig, både her og i Deutschland.

Moltke er mecklenburgsk højadel, lige fra slægten træder ind i historien. Den har også ejet godser i Pommern og i Danmark.
Mange nordtyske slægter har deltaget i dansk statsadministration, Moltke er den mest fremtrædende, dels i 1300-tallet, dels i 17- 18- 1900-tallene.
Den danske middelalderlinie blev begunstiget af kong Valdemar Atterdag og dr Margrethe, Moltke'rne var rigsråder og høvedmænd på flere vigtige borge og een var marsk (krigsminister), men omkring 1388 blev de vist uvenner med dr Margrethe, og derefter er det småt med len.
Linien tæller 11 riddere, 8 høveds- og lensmænd, 7 medlemmer af Rigsrådet, så den hører klart til dansk højadel, selvom de sidste generationer mest var lokaladel.

Det ældste spor vi har af Moltkerne i Danmark er en gammel ligsten i Keldby Kirke på Møn - en af de ældste adelige ligsten vi har. Den har tidligere ligget i Spejlsby Kapel udenfor Stege (nedrevet), og har relieffer af Henneke Moltke (-1326) og hustru Elsebe (-1355) og datter Christine (-1347), og er lagt af Christines mand Vicke Moltke som nok er ham (-1354-1375-) af Møn og til Skafterup - han var en af de første Moltke'r i Danmark. Vickes svigerfar er vel død her under et besøg.

Den danske middelalderlinie var her i 6 generationer. Den består af 37 mænd med kun 15 navne, så man skal holde tungen lige i munden for at skille homonymerne ad. Der er

11  der hed   Eberhard (Evert)
7  der hed Johan (Henneke)
3  der hed Friderich (Vicke, Fikke)
3  der hed Conrad (Cord, Kort)
13  der hed Albrecht (2), Arnold, Bo, Borkward, Georg, Heinrich, Mathias,
Mathäus (2), Peder, Valdemar, Aage.

Navnene i parentes er kort-navne eller kælenavne, de blev brugt på linie med de rigtige navne.

Danmarks Adels Aarbog 1991-93 S 521-871.
Ingen rettelser.

Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle over den danske middelalderlinie er komplet iflg DAA. Flere uplacerede kan dog ikke ses (!)
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Moltke (danske middelalderlinje)  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated nov 2016
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.