Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Lunov
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Lunov og 'Rød'

Jysk uradel (- 1345 - ca 1678)

Lunov vaaben                   Rød-Lunov vaaben

Lunovs våbnet er delt lodret, den heraldisk højre side er delt 3 gange (i 4 dele) sølv - sort, den venstre side sølv.
(I et enkelt segl 1496 er der 4 delinger).
På hjelmen 2 vesselhorn i samme farver.
Den slægt der kaldes 'Rød' fra Søgård i Thy (de kaldte sig aldrig ved det navn) førte et lignende våben -
dog altid med 4 delinger (to halve bjælker) - og spejlvendt - og i farverne sølv og rød.
De anses for beslægtede, og er sat ind i stamtavlen i DAA 1903, og ses som den venstre gren herunder.

Slægten Lunov kendes i Jylland langt tilbage i tiden, men den har ikke fostret store statsmænd, officerer eller godsejere. Derfor er det tyndt med kilder, og det er grunden til at de første generationer af stamtræet bærer noget præg af 'de forhåndenværende søms princip'.

Slægten er rimeligvis indvandret sydfra, de første navne vi kender er Hartwig og Heydenreich. DAA nævner et gods Lunov i Mecklenburg, og her ligger godserne Klein og Gross Lunow lige ved landsbyen Boddin, 40 km SØ f Warnemünde, lige SV f Gnoien og V f Dargun.

Der kendes dog ikke nogen tysk adelig slægt af samme navn.

Stamfar Hartvig Lunov er nævnt 1345. De sidste adelige Lunov'er er set 1678, men navnet bruges endnu.

Slægten havde i lang tid Rygård i Nørager s Sønderhald hrd, 25 km VNV f Grenå. I DAA kaldet 'Rugård'. Iflg Trap er dens gamle navn *ikke* Rugård men Rudgård. Iflg Houken: Håndbog i danske Stednavne (1971) hed den i 1664 Rygegård. Den skal ikke forveksles med Rugård i Djurs Sdr Hrd, 20 km SSV for Grenå.

Kilder:
Danmarks Adels Aarbog 1903 s 253: Lunov.
Rettelser: 1906, 506; 1911, 575; 1923, 552; 1939, 120; 1944, 109. Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA
C Klitgaard: Bidrag til Linderumgaards ældre Historie. Samlinger til jydsk Historie og Topografi 3' rk, 6' bd. 1908-10.
Knud Prange: Studiet af dansk adel i senmiddelalderen. 1994. Småtryk 17.

NB Otte Lunov til Linderumgård gift med Kirsten Nielsdatter (Skovgaard) er forkert placeret i DAA. De er ca 100 år ældre...

Nedenstående stamtavle er næsten komplet iflg DAA og Klitgaards rettelser. Uplacerede kan dog ikke ses (!)
Jeg har udeladt:
    Las Lunov (-1453-) på Smørum Hrds ting på Sjælland,
    Laurens Lunov (-1396-1397-) på Båg Hrds ting på Fyn,
    Erik Lunov (-1416-) kannik i Roskilde,
da jeg mener det er tvivlsomt om de har med den jyske lavadelsslægt at gøre. Dermed må Erik Lunov (-1432-1459-) flyttes over som søn af Laurens Lunov (-1398-1420-).
Ovennævnte Otte Lunov og hans børn ses heller ikke, da jeg ikke kan indplacere ham korrekt udfra de kendte kilder.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

     


Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Lunov  >  Top.

E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated 26 sep 2007
with a program by Steen Thomsen.