Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Laxmand
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Laxmand

Skånsk uradel, kendt (-1385-1681)

Laxmand vaaben

Våben: I blåt felt en sølv (hvid) svømmende svane over 3 sølv strømme.
Slægtebøgerne gør en forskel på, om svanen har ring i næbbet eller ej,
det er nu nok bare en ændring (brisering) som hver især har valgt til eller fra.
På hjelmen to svanehalse der bider i en ring.
Våbenet ses i segl fra 1410 og frem.

Slægten Laxmand dukker op i Skåne 1315 med Peder Lauszmand, og den uddør 1681 med Margrethe Pedersdatter Laxmand. Sidste mand var Gabriel Laxmand (1611-1642).
Om de tre grene hænger sammen som vist, er der ingen beviser på.
De har brugt navnet så langt tilbage vi ved - men ikke allesammen.
Slægten er både højadel og lokaladel og lavadel. Der er 3 riddere, en ærkebisp og en stor godssamler - ergo højadel. De fleste er almindelig lokaladel i Skåne og/eller Halland. Og enkelte er fogeder eller forpagtere på andres gods - dvs lavadel.

Slægtens kendteste mand er nok Poul Laxmand (-1470-1502), som var en stor godssamler. Poul var en stridbar herre, og endte med 1502 at blive dræbt af to andre adelsmænd i København: Ebbe Strangesen (Bild) og Bjørn Andersen (Bjørn). Da de havde såret ham hårdt på Højbro, kastede de ham i vandet med ordene: Du hedder Laxmand, du har hjemme i vandet, svøm nu! Efter hans død blev han anklaget for landsforrædderi, og alt hans gods blev inddraget af kronen.

Danmarks Adels Aarbog 1902 side 226.
Rettelser: 1906 side 503; 1936 side 122; 1944 side 109; 1955 side 115. Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Laxmand stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Laxmand  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated dec 2013
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.