Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Lang [af Skåne]
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Lang [af Skåne] alias Lang [I]

Skånsk uradel, også på Bornholm, kendt (-1392-1510/11-1551)


Lang [af Skåne] vaaben

I sølv felt 3 grønne egeblade i trepas med sammenvoksede stilke.
På hjelmen to horn tværdelt modsat af grønt og sølv.

Lang var en lille slægt, der hævede sig op fra lavadelen. Deres eneste kendte gods var Vollsjö, 30 km N f Ystad, men de havde også gods på Bornholm. De to sidste mænd købte meget jord på Sjælland og i Skåne. Peder var ærkebispens official (godsadministrator), hans bror Jep var enkedronningens slotsfoged på Kalundborg. Peder døde som sidste mand 1510/11, hans datter Anne 1551.

Danmarks Adels Aarbog 1901 side 233-35.
Rettelser: 1906 s 501; 1911 s 573.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Flere uplacerede kan dog ikke ses (!)
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Lang [af Skåne]  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated jan 2018
with a program by Steen Thomsen.