Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Krumpen
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Krumpen

Dansk uradel, kendt (-1224?-1308-1569)


Krumpen vaaben

I skjoldet et møllehjul (dvs et tandhjul), rødt i sølv (hvidt) felt.
Slægterne Prip, Lykke, Mus [af Stenalt] og den holsteinske Porsfeld fører også møllehjul.
På hjelmen samme hjul, evt holdt af to pansrede arme. Eller to vinger.

Slægten Krumpen ses på Sjælland og i Jylland, næsten ikke på Fyn og ikke i Skåne. Hvor dens oprindelse er, kan ikke afgøres. Ældste mand er måske den Trugils (Troels), der var drost (statsminister) i 1224, han har i hvert fald møllehjulet i sit segl. Sidste mand var rigsmarsk Otte Krumpen (-1569), om hans søster Birgitte levede længere, ved vi ikke.
Slægten hører til den højere lokaladel, der er 2 riddere og en rigsråd. Men i sidste generation har den svunget sig op i højadelen, de 4 mænd er da: lensmand; magister, kgl sekretær og rigsråd; ridder og rigsmarsk; og biskop.
Det eneste gods vi ved at slægten har haft i 3 generationer er Ravnstrup 10 km N f Næstved. Serridslevgård, 5 km NØ f Horsens har de nok også haft i 2-3 generationer.
Slægtens mest kendte mand var Stygge Krumpen (-1551), en af de sidste katolske biskopper. Han var en dygtig mand, men vakte stor forargelse ved at leve sammen med Elsebe Gyldenstierne, desuden var han grov mod sine underordnede, og ualmindelig godsgrisk.

Danmarks Adels Aarbog 1900 side 238.
Rettelser: 1901 s 565; 1906 s 499; 1915 s 605..
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Stamtavlen er usikker.
Albert Fabritius skriver i Dansk Biografisk Leksikon (2, bd 13, 1938):
"(Slægtens) genealogiske forhold er så usikkert overleverede, at en stamtavle næppe lader sig opstille."
Thisets stamtavle i DAA 1900 er koblet sammen ved hjælp af 3 konstruerede personer, og en af kvinderne har jeg givet ny far.
Så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Krumpen  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated jul 2017
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.