Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Krummedige - Krumendiek
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Krummedige - Krummendiek

Holsteinsk uradel, også i Danmark, Norge og Sverige, kendt (-1149-1614-)
Den danske og den norske linie

Krummedige - Krummendiek vaaben

I skjoldet et lindetræ, flere farvesætninger er rapporteret,
men sølv (hvid) lind i blåt regnes for det mest brugte.
På hjelmen to vædderhorn.

Slægten Krummendiek (dansk: Krummedige) har navn fra borgen Krummendiek som ligger i Holstein 10 km NV for Itzehoe (50 km NV for Hamburg). Dens hjemsted er nu snarere Ottenbüttel i Aspe s, 10 km N for Itzehoe. En stor del af slægtens medlemmer er begravet i Aspe Kirke.
Som slægtsnavn ses tidligt von Ottenbüttel, senere Krummendiek. En linie har i 1200-tallet brugt slægtsnavnet Busche, måske efter våbnets lindetræ. Navnet Wittekop har også været brugt som slægtsnavn, og desuden ses et mylder af personlige tilnavne.

En troværdig slægtstavle lader sig først opstille fra midt i 1400-tallet, men den ældst kendte af slægten var Hasso von Ottenbüttel der ses 1149. Slægten uddøde i mandslinien 1598, men der lever to kvinder endnu i 1614.

Slægten var en af de mest ansete i Holstein, og den rummer talrige riddere, lensmænd, rigsråder og et par bisper.

Der er flere linier af slægten:
- den ældste linie på ca 100 personer
- den svenske linie på ca 10 personer
- linien til Heiligenstedten på 13 personer
- linien til Beke som levede længst og var på 21 personer
- den danske linie - ses her nedenfor
- den norske linie, som er udskildt af den danske linie - ses her nedenfor.

Danmarks Adels Aarbog 1900 side 217.
Rettelser: 1901, 565; 1906 s 499; 1911 s 573; 1915 s 605; 1923 s 552.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavler er komplette iflg DAA for disse to linier, men i de andre linier er der enkelte Krummedige'r, som ses i Danmark. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste Krummedige
Navneliste Krummendiek

Der er naturligvis usikkerheder i tavlerne, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

Den danske linie

Foruden den danske linie har flere medlemmer af den ældste linie været her i landet.

      Krummedige stamtavle danske linie

Den norske linie

Den norske linies stamfar Hartvig er måske identisk med den Hartwig der grundlægger linien til Heiligenstedten, men det er ret usikkert. Derfor står linien her som norsk.

      Krummedige stamtavle norske linie

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  > 

      Krummedige - Krummendiek
 >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated mar 2016
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.