Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Kabel (Kabolt)
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Kabel (Kabolt/Kabold)

Uradel fra Mecklenburg, indvandret til Lolland, kendt i Danmark fra 1248, stamtavle (-1350-1462-)

Kabel (Kabolt) vaaben

Våbnet beskrives forskelligt, men de bevarede segl stemmer nogenlunde med denne:
Lodret delt, 1' felt (heraldisk højre) tværdelt i blåt og sølv (hvidt),
2' felt skrådelt 3 gange (4 skråstriber fra øv heraldisk højre) i sølv og rødt.
På hjelmen 2 vesselhorn, hver i samme farver som sin side af skjoldet.

Slægten var uradel i Mecklenburg, og må efter navnet regnes for vendisk - ikke tysk.
En Ludvig Kabold ses allerede 1248 i Danmark. Her blev slægten lollandsk lokaladel.
I Generation 3 er som vist i hvert fald Fredbern og Heine brødre, ligesom Henrik og Lyder er. Om de alle 5 er brødre vides ikke, men det er sandsynligt.
Abel Henningsdatter til Tåstrup i generation 5 blev gift med en Niels Lauridsen. Deres slægt har aldrig heddet Kabel, men har af slægtebogsfruerne fået tillagt navnet. Nu kaldet 'Kabel [af Tåstrup]'.

Danmarks Adels Aarbog 1899 side 221.
Rettelser: 1901 s 564; 1906 s 498. Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste (fælles med 'Kabel [af Tåstrup]')

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Kabel (Kabolt) stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Kabel (Kabolt)  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated okt 2012
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.